Nguồn vốn ủy thác địa phương chuyển sang NHCSXH đạt 14.128 tỷ đồng

Cập nhật: 15/07/2019
Lượt xem: 9864

NHCSXH cho biết tính đến ngày 30/6/2019, nguồn vốn ủy thác từ địa phương chuyển sang để NHCSXH thực hiện cho vay đối với các đối tượng chính sách đạt 14.128 tỷ đồng, hoàn thành 104% kế hoạch giao tăng năm 2019.

Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng giao nhiệm vụ cho các đơn vị.
Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 vừa tổ chức, lãnh đạo NHCSXH cho biết toàn hệ thống đã thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Các đơn vị thuộc NHCSXH đã chủ động khai thác, huy động các nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát, tích cực thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng một cách bền vững.

Đến ngày 30/6/2019, tổng nguồn vốn của NHCSXH Việt Nam đạt 207.217 tỷ đồng. Đặc biệt các đơn vị trong toàn hệ thống đã tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư và Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW. Kết quả là đến ngày 30/6/2019, nguồn vốn ủy thác địa phương chuyển sang để NHCSXH thực hiện cho vay đối với các đối tượng chính sách đạt 14.128 tỷ đồng, hoàn thành 104% kế hoạch giao năm 2019.

Nguồn vốn đã đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu giải ngân các chương trình tín dụng chính sách, chất lượng tín dụng được củng cố và ngày càng nâng cao. Đến ngày 30/6/2019, tổng dư nợ của NHCSXH đạt 198.505 tỷ đồng, trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng theo chỉ tiêu tăng trưởng Thủ tướng Chính phủ giao là 173.855 tỷ đồng, đạt 66% kế hoạch tăng trưởng dư nợ Thủ tướng Chính phủ giao.

Gắn liền với việc tăng trưởng dư nợ, chất lượng tín dụng ngày càng được nâng lên. Đến 30/6/2019, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh là 1.488 tỷ đồng, chiếm 0,75%/tổng dư nợ, trong đó nợ quá hạn là 807 tỷ đồng, chiếm 0,41%/tổng dư nợ.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, quán triệt quan điểm điều hành “Kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra” của Thủ tướng Chính phủ nêu tại phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương ngày 4/7 vừa qua, lãnh đạo NHCSXH yêu cầu các đơn vị trong hệ thống nỗ lực vượt mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ năm 2019, trong đó, tập trung giải ngân đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng, sớm hoàn thành kế hoạch đã được Chính phủ giao.

Cùng với việc tăng cường xử lý, thu hồi nợ đến hạn, tạo nguồn vốn cho vay quay vòng đối với các chương trình tín dụng; chấp hành nghiêm túc định mức Quỹ an toàn chi trả, sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí vốn, các đợn vị trong hệ thống cần tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về tín dụng chính sách.

Bên cạnh đó, để tiến hành tổ chức Hội nghị sơ kết Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư, cả hệ thống phải tập trung đẩy mạnh hoạt động trên tất cả các lĩnh vực để chất lượng tín dụng ngày càng nâng cao và bền vững.

Theo Chinhphu.vn

Để gửi bình luận về bài viết này. quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin vào các ô bên dưới

  Gửi
Lựa chọn liên kết
Đối tác
  • Đối tác 32
Nhận bản tin từ chúng tôi
Thống kê truy cập: Đang online: 5 - Tổng truy cập: 15.017.949