Xem dữ liệu trong SQL Server năm trước là gì? SQL server 2014 là 1 trong hệ quản trị cơ sở tài liệu quan hệ được trở nên tân tiến bởi Microsoft và hỗ trợ ngôn ngữ truy tìm vấn SQL (Structured Query Language) để triển khai các làm việc trên cơ sở tài liệu như tạo, sửa đổi, xóa, tầm nã vấn tài liệu và nhiều hoạt động khác. 

Để biết cách xem dữ liệu chính xác, hãy đọc ngay bài viết dưới phía trên của R2S nhé!

Xem tài liệu trong SQL vps 2014

Trong SQL server 2014, việc xem tài liệu là quy trình trích xuất tin tức từ những bảng giữ trữ. Thông tin được tróc nã cập bằng phương pháp sử dụng những cột và gồm thể bao gồm nhiều bảng.

Bạn đang xem: Hiển thị danh sách sinh viên có họ nguyễn

Thao tác này thường xuyên được sử dụng trong các khối hệ thống phần mượt hoặc trang web. Ví dụ, khi đăng nhập vào Facebook, khối hệ thống sẽ trích xuất dữ liệu để khám nghiệm tính vừa lòng lệ của tài khoản đăng nhập.

Ví dụ trích xuất toàn bộ thông tin đựng trong Sinh
Vien như sau:

Xem dữ liệu trong SQL hệ thống 2014

Câu lệnh coi dữ liệu

Câu lệnh tổng quát

SELECT Danh_Sách_Cột
FROM Danh_Sách_Table>Giải thích:

Các mệnh đề trong cặp vệt <> ko bắt buộc. Trường đoản cú khóa DISTINCT giúp trả về các bản ghi không đụng hàng hoặc Top: trả về n (hoặc %) phiên bản ghi tìm thấy từ bên trên xuống.Mệnh đề WHERE chất nhận được truy vấn chọn lọc theo hàng. Mệnh đề GROUP BY chất nhận được nhóm dữ liệu theo hàng. Mệnh đề HAVING có thể chấp nhận được truy vấn chắt lọc theo nhóm. Mệnh đề ORDER BY chất nhận được sắp xếp dữ liệu theo cột.

Xem toàn bộ các cột

Để hiển thị tất cả thông tin của những cột vào bảng, ta có thể sử dụng toán tử * vào mệnh đề SELECT.

SELECT * FROM TableVí dụ: Hiển thị tin tức của bảng SINHVIEN

select * from sinhvien

Chỉ định cột

Nếu chúng ta muốn kéo ra thông tin của rất nhiều cột cố gắng thể, bạn có thể chỉ định tên các cột đó trong mệnh đề SELECT

SELECT Column1, Column2 … FROM TableVí dụ: Hiển thị mã sinh viên, thương hiệu sinh viên và giới tính

Xem tài liệu trong SQL Server 2014 – Mệnh đề Where

Khi muốn hiển thị list sinh viên Nữ, chúng ta cũng có thể trích xuất thông tin theo đk sinh viên có giới tính là Nữ.

Câu lệnh xem dữ liệu có điều kiện

SELECT */Danh_Sách_Cột
FROM Table
WHERE Điều_kiệnVí dụ: Hiển thị danh sách sinh viên Nữ

SELECT *FROM Sinh
Vien
WHERE Gioi
Tinh = N"Nữ"Một số toán tử thực hiện với mệnh đề Where

=So sánh bằng
!=Khác
>Lớn hơn
=Lớn hơn hoặc bằng

Xem tài liệu trong SQL Server 2014 – Toán tử Like

Có thể so sánh một chuỗi với một chuỗi khác, trong số ấy có chứa các ký tự đại diện. Bảng tiếp sau đây liệt kê những ký tự thay mặt đại diện thường được áp dụng khi áp dụng Like.

Ký từ đại diệnMô tả
_Thay đến một cam kết tự đơn
%Thay cho 1 chuỗi

Ví dụ: Hiển thị danh sách nhân viên cấp dưới có bọn họ Nguyễn

Câu lệnh xem và tác dụng như hình

Xem dữ liệu trong SQL Server năm trước – Mệnh đề Order By

Câu lệnh Order By giúp thu xếp dữ liệu theo nhị trường hợp: sắp xếp tăng dần và thu xếp giảm dần. Ví dụ, nếu chúng ta muốn liệt kê danh sách nhân viên theo thứ tự tăng dần của họ tên, ta thực hiện câu lệnh dưới đây để xem dữ liệu.

SELECT *FROM Nhan
Vien
Order By Gioi
Tinh ASCKết quả sau khoản thời gian thực thi

Mệnh đề Group By

GROUP BY là mệnh đề có thể chấp nhận được nhóm các hàng dữ liệu có giá trị như là nhau thành một đội nhóm và tiến hành các giám sát và đo lường trên từng nhóm. Các hàm nhóm thịnh hành bao gồm:

Min(column)Tìm giá trị nhỏ tuổi nhất vào cột column
Max(column)Tìm giá trị lớn nhất trong cột column
Avg(column)Tìm cực hiếm trung bình của cột column
Count (*)Đếm số dòng
Sum(Column)Tính tổng

Ví dụ: Đếm số nhân viên cấp dưới theo từng phòn ban

Mệnh đề Group By

Kết trái trên thể hiện, phòng IT có 2 nhân viên, phòng nhân sự có 1 nhân viên.

Xem dữ liệu trong SQL Server 2014 – Mệnh đề Having

Mệnh đề HAVING được dùng để làm áp dụng điều kiện cho những nhóm cùng được thực hiện kết phù hợp với Group by. Ví dụ, bạn cũng có thể hiển thị tên phòng và con số nhân viên của những phòng ban có ít nhất 2 nhân viên.

Xem dữ liệu trong SQL Server 2014 – xem dữ liệu từ không ít bảng

Trong ngôi trường hợp phải hiển thị dữ liệu từ nhiều bảng, việc xem tài liệu yêu cầu sự tham gia của rất nhiều bảng vào câu lệnh.

Cú pháp

SELECT Danh_Sách_Cột
FROM Bảng_1, Bảng_2,...WHERE Điều_Kiện_Liên_Kết_Giữa_Các_Bảng

Ví dụ: cho thấy thêm Mã nhân viên, tên nhân viên, tên phòng ban và số điện thoại của phòng ban

Xem dữ liệu trong SQL Server năm trước – bài xích tập thực hành

Cho cơ sở dữ liệu Quan
Ly
Ban
Hang

Bài tập thực hành

Yêu cầu: Viết câu lệnh xem

1. Hiển thị thông tin của các vật tứ có đơn vị tính là Bộ.

Xem thêm: Quy Trình Vay Vốn Sinh Viên Ngân Hàng, Sinh Viên Được Vay Vốn Học Tập, Thủ Tục Thế Nào

2. Hiển thị thông tin của những đơn đặt hàng có ngày đặt đơn hàng trong mon 12.

3. Khẳng định số lượng nhà cung cấp tại Bình Dương.

4. Hiển thị thông tin các vật tứ có đơn vị chức năng tính là mẫu và có xác suất từ 25% trở lên.

5. Cho biết thêm số phiếu nhập hàng, mã vật tư, con số nhập, đơn giá nhập và thành tiền nhập.

6. Cho thấy số phiếu nhập hàng, mã đồ tư, con số nhập, 1-1 giá nhập với thành tiền nhập, chỉ liệt kê chi tiết nhập có số lượng nhập to hơn 5.

7. Cho biết thêm số phiếu xuất hàng, mã đồ gia dụng tư, số lượng xuất, đối kháng giá xuất với thành chi phí xuất.

8. Tìm con số đặt hàng tối đa và thấp độc nhất vô nhị của vật tư tất cả mã là TV14.

9. Tính toàn bô lượng mua hàng cho giao dịch D006.

10. Hiển thị thông tin của những vật tứ có số lượng xuất tự 2 trở lên và bố trí giảm dần theo đối kháng giá.

Kết luận

Xem tài liệu trong SQL Server năm trước là một làm việc khá dễ dàng mà người học xây dựng với CSDL buộc phải biết. Hãy lưu lại lại bài viết và áp dụng kỹ năng và kiến thức này để thực hành vào các dự án thực tế nhé.

Câu hỏi:

Để hiển thị thông tin các nhân viên bao gồm họ là “Nguyễn” bao gồm Ma
Nv,Ho
NV, phải đặt điều kiện tại field Ho
NV (chứa họ cùng chữ lót của tên nhân viên) là :


Để hiển thị thông tin các nhân viên bao gồm họ là “Nguyễn” bao gồm Ma
Nv,Ho
NV, cần đặt điều kiện tại field Ho
NV (chứa họ và chữ lót của thương hiệu nhân viên) là :Like “Nguyễn *”


*

*


*


Toán 12

Lý thuyết Toán 12

Giải bài xích tập SGK Toán 12

Giải BT sách cải thiện Toán 12

Trắc nghiệm Toán 12

Giải tích 12 Chương 4


Ngữ văn 12

Lý thuyết Ngữ Văn 12

Soạn văn 12

Soạn văn 12 (ngắn gọn)

Văn mẫu mã 12

Hồn Trương Ba, da hàng thịt


Tiếng Anh 12

Giải bài bác Tiếng Anh 12

Giải bài xích Tiếng Anh 12 (Mới)

Trắc nghiệm tiếng Anh 12

Unit 16 Lớp 12

Tiếng Anh 12 mới đánh giá 3


Vật lý 12

Lý thuyết đồ gia dụng Lý 12

Giải bài bác tập SGK thứ Lý 12

Giải BT sách cải thiện Vật Lý 12

Trắc nghiệm vật Lý 12

Ôn tập đồ lý 12 Chương 6


Hoá học 12

Lý thuyết Hóa 12

Giải bài tập SGK Hóa 12

Giải BT sách nâng cao Hóa 12

Trắc nghiệm Hóa 12

Ôn tập hóa học 12 Chương 7


Sinh học 12

Lý thuyết Sinh 12

Giải bài xích tập SGK Sinh 12

Giải BT sách cải thiện Sinh 12

Trắc nghiệm Sinh 12

Sinh học tập 12 Chương 3 sinh thái học


Lịch sử 12

Lý thuyết lịch sử 12

Giải bài tập SGK lịch sử dân tộc 12

Trắc nghiệm lịch sử 12

Lịch Sử 12 Chương 5 lịch sử hào hùng VN


Địa lý 12

Lý thuyết Địa lý 12

Giải bài bác tập SGK Địa lý 12

Trắc nghiệm Địa lý 12

Địa Lý 12 Địa lý những vùng gớm tế


Công nghệ 12

Lý thuyết công nghệ 12

Giải bài xích tập SGK technology 12

Trắc nghiệm công nghệ 12

Công nghệ 12 Chương 6


Xem nhiều nhất tuần

Đáp án đề thi trung học phổ thông QG năm 2023

Video: vk nhặt của Kim Lân

Đề cương cứng HK2 lớp 12

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Văn

Video ôn thi thpt QG giờ đồng hồ Anh

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Toán

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn thiết bị lý

Video ôn thi thpt QG môn Hóa

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Sinh

Tuyên Ngôn Độc Lập

Việt Bắc

Đất Nước- Nguyễn Khoa Điềm

Vợ chồng A Phủ

Vợ Nhặt

Rừng xà nu

Những đứa con trong gia đình

Chiếc thuyền bên cạnh xa

Hồn Trương Ba, domain authority hàng thịt

Khái quát lác văn học vn từ đầu CMT8 1945 đến gắng kỉ XX

Phong cách ngôn ngữ hành chính


Kết nối với bọn chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - máy 7: từ 08h30 - 21h00

hotrothanhnien.com.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị chủ quản: công ty Cổ Phần giáo dục đào tạo HỌC 247


Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc doanh nghiệp CP giáo dục và đào tạo Học 247