*
*

Tăng cường giáo dục đào tạo lý tưởng đạo đức bí quyết mạng đến sinh viên góp thêm phần phát huy tinh thần góp sức cho đất nước theo nghị quyết Đaih hôi XIII của Đảng

Đặt vấn đề

Sinh viên là phần tử thanh niên ưu tú, có niềm tin yêu nước sâu sắc, có năng lực nhận thức cũng như khả năng vận dụng trí thức khoa học tập cao, hăng hái đi đầu trong những phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ. Quản trị Hồ Chí Minh khi đánh giá về mục đích của thanh niên, trong các số đó có sinh viên, người nhấn mạnh: “Người ta thường nói: bạn trẻ là người sở hữu tương lai của nước nhà. Thật vậy, quốc gia thịnh hay suy, yếu hay mạnh, 1 phần lớn là do những thanh niên. Thanh niên hy vọng làm người chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện ý thức và lực lượng của mình, phải làm việc để sẵn sàng cho cái tương lai đó” (1). Vào Di chúc, ngay lập tức sau phần nói về Đảng, quản trị Hồ Ch Minh căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ giải pháp mạng mang đến đời sau là 1 trong những việc rất đặc biệt và rất cần thiết” (2). Người nhấn mạnh: Đảng đề nghị phải chăm sóc giáo dục đạo đức phương pháp mạng cho họ, giảng dạy họ thành những người thừa kế kiến thiết xã hội nhà nghĩa vừa “hồng” vừa “chuyên” (3).

Bạn đang xem: Rèn luyện đạo đức cách mạng cho sinh viên

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh vấn đề đến nhiệm vụ đặc trưng đó là: “Tăng cường giáo dục đào tạo lòng yêu nước, lòng từ bỏ hào dân tộc, truyền thống cuội nguồn và lịch sử hào hùng dân tộc, ý thức nhiệm vụ xã hội cho các tầng lớp nhân dân, độc nhất vô nhị là thanh niên” (4). Ðại hội XIII xác định, “động lực và nguồn lực phân phát triển quan trọng đặc biệt của giang sơn là khơi dậy trẻ trung và tràn trề sức khỏe tinh thần yêu nước, ý chí từ cường dân tộc, sức khỏe đại liên kết toàn dân tộc bản địa và ý chí, quyết trọng điểm phát triển quốc gia phồn vinh, hạnh phúc” (5); “Tập trung khơi dậy khỏe mạnh tinh thần yêu thương nước, niềm từ bỏ hào, ý chí tự cường, lòng nhân ái, lòng tin đoàn kết, đồng thuận thôn hội cùng khát vọng vạc triển non sông của toàn dân tộc”(6). Vì đó, rất cần phải xây dựng các cơ chế, cơ chế phát huy tinh thần góp sức vì tổ quốc của mọi tín đồ dân vn trong kia có bạn teen - sinh viên.

Vì vậy, giáo dục đào tạo lý tưởng bí quyết mạng đến thanh niên, đặc biệt quan trọng cho sv Việt
Nam hiện thời là công việc cần thiết không những trước mắt hơn nữa là quá trình lâu dài.

Giáo dục lý tưởng phương pháp mạng cho sinh viên là một nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằmxây dựng, củng cầm niềm tin, khả năng chính trị cho sinh viên, xây dựng nạm hệ sinh viên gồm hoài bão, lý tưởng, ước mong và trọng trách để xứng đáng cai quản đất nước. Giáo dục và đào tạo lý tưởng cách mạng cho sinh viên sẽ góp thêm phần khơi dậy ý thức yêu nước, lòng từ bỏ hào dân tộc và tinh thần hiến đâng vì khu đất nước; đóng góp phần xây dựng con người việt nam phát triển toàn diện, gắn kết chặt chẽ, hợp lý giữa giá trị truyền thống lâu đời và quý hiếm hiện đại.

2. Nội dung


2.1. Lý tưởng giải pháp mạng và thực trạng giáo dục lý tưởng giải pháp mạng đến sinhviên hiện nay

Lý tưởng giải pháp mạng được chủ tịch Hồ Chí Minh nói đến trong hệ thống những bốn tưởng của bạn về chăm lo sự nghiệp bồi dưỡng thế hệ phương pháp mạng mang đến đời sau. Đó là: Đạo đức phương pháp mạng, chí khí bí quyết mạng, Đảng phương pháp mạng, công tác cách mạng, cán bộ cách mạng, tứ cách người cách mạng. Đây là đầy đủ phạm trù được Hồ quản trị thường xuyên dùng trong số bài nói, bài viết của mình nhằm truyền bá hài lòng xã hội nhà nghĩa, lý tưởng cộng sản vào trào lưu công nhân và phong trào yêu nước việt nam trước đây, tương tự như trong quá trình lãnh đạo bí quyết mạng dân tộc bản địa dân người chủ dân tiến lên nhà nghĩa thôn hội sau này. Lý tưởng biện pháp mạng của thanh niên - sinh viên việt nam không thể tách bóc khỏi hệ lý tưởng biện pháp mạng của Đảng, của dân tộc việt nam trong từng thời kỳ lịch sử vẻ vang phát triển của đất nước. Lý tưởng bí quyết mạng là ưng ý cao đ p. Mà sv theo đuổi, vì chưng Đảng gạch ra tuyến đường đi tới tương lai của quốc gia và dân tộc. Lý tưởng kia là tự do dân tộc và chủ nghĩa buôn bản hội, xây dừng và phân phát triển tổ quốc ngày càng giàu mạnh.

Có thể nói, sự phát triển của tổ quốc trong thời gian qua có sự đóng góp rất to lớn của các thế hệ trẻ, tuyệt nhất là tầng lớp giới trẻ - sv Việt Nam. đa số sinh viên vn tin tưởng vào sự chỉ đạo của Đảng, vào bé đường phát triển của khu đất nước, sinh sống có nhiệm vụ với Tổ quốc, gia đình và bạn dạng thân. Đa phần sinh viên có ước mơ, hoài bão, tất cả kiến thức, bốn duy năng động, sáng sủa tạo, từ tin, dám nghĩ, dám làm; có không ít đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dừng và thay đổi đất nước. ở kề bên đó, một thành phần không nhỏ sinh viên ít nhiệt tình hoặc ngại tham gia vào các chuyển động chính trị với các vận động xã hội, gồm nhận thức thiết yếu trị hời hợt, chưa khẳng định lý tưởng sống đúng đắn, coi nh giá bán trị văn hóa truyền thống truyền thống. Một số trong những sinh viên chạy theolối sống thực dụng, chưa tồn tại ý thức trong vấn đề rèn luyện đạo đức, lối sống new lành mạnh, những giá trị đạo đức nghề nghiệp xã hội bị hòn đảo lộn, xuống cấp và bị quan niệm lệch lạc. ít nhiều sinh viên thiếu ý thức tích cực trong bài toán học tập và rèn luyện, không chịu đựng phấn đấu, thiếu hụt niềm tin, lý tưởng sống… phần nhiều hiện tượng tiêu cực này ko chỉ tác động đến sau này của chính họ mà lại còn bắt nạt dọa, cản trở sự cải tiến và phát triển của đất nước. Trong những khi đó, công tác giáo dục và đào tạo đạo đức cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng giải pháp mạng cho bạn teen - sinh viên hiện nay còn bị coi nh . Ngôn từ giáo dục kiến thức và kỹ năng văn hóa, kỹ thuật kỹ thuật còn có nặng tính hình thức, chưa tương xứng với đòi hỏi của thực tế cuộc sống. Mang đến nên, hơn lúc nào hết, họ phải bức tốc giáo dục lý tưởng cách mạng mang lại sinh viên để họ thừa kế lý tưởng của những thế hệ thân phụ anh, thay đổi lý tưởng cách mạng thành ý chí cách mạng, thành rượu cồn lực ý thức mạnh mẽ, tiến công bại âm mưu tuyên truyền kích động của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tứ tưởng của Đảng. Thực hiện xuất sắc công tác giáo dục và đào tạo lý tưởng cách mạng sẽ đóng góp thêm phần xây dựng thế hệ sinh viên nhiều lòng yêu nước, bền chí lý tưởng hòa bình dân tộc và chủ nghĩa xóm hội; tất cả đạo đức, ý thức tuân thủ thuật luật, bao gồm năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; tất cả sức khỏe, tri thức, kỹ năng để tích cực tham gia hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hoá, tân tiến hoá đất nước, xây đắp một non sông Việt Nam nhiều mạnh, sánh vai cùng với anh em năm châu theo kim chỉ nan xã hội nhà nghĩa.


Với ý nghĩa sâu sắc và trung bình qua trọng đó, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng đến thanh niên, đặc biệt là sinh viên luôn nhận được sự thân mật của Đảng, bên nước, gia đình, bên trường với toàn buôn bản hội. Trong những năm qua, những nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác làm việc thanh niên và giáo dục và đào tạo thanh niên sẽ được tiến hành và đạt được nhiều kết quả. Đại hội lần đồ vật XII xác định nhiệm vụ phải: “Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị, tứ tưởng, lý tưởng, truyền thống, tu dưỡng lý tưởng giải pháp mạng, lòng yêu nước, desgin đạo đức, lối sinh sống lành mạnh, ý thức tôn trọng với nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và điều khoản cho cố kỉnh hệ trẻ”. Đồng thời “Phát huy phương châm của cố gắng hệ trẻ trong sự nghiệp xây đắp và đảm bảo Tổ quốc” (7). Văn kiện Đại hội XIII thừa nhận mạnh: “Tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng phương pháp mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, cải thiện lòng yêu nước, trường đoản cú hào dân tộc, nuôi dưỡng cầu mơ, hoài bão, thèm khát vươn lên; nêu cao lòng tin trách nhiệm so với đất nước, với làng mạc hội; phát hành môi trường, đk học tập, lao động, giải trí, tập luyện để trở nên tân tiến lành mạnh, toàndiện, hài hòa và hợp lý cả về trí tuệ, thể chất và giá trị thẩm mỹ. Sản xuất động lực cho thanh niên xung kích trong học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp; quản lý các kỹ năng khoa học, technology hiện đại, phát huy vai trò quan trọng đặc biệt trong sự nghiệp phát hành và bảo đảm Tổ quốc (8).


Ở việt nam hiện nay, công tác giáo dục lý tưởng bí quyết mạng đến sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng tập trung vào những nội dung rõ ràng như: giáo dục đào tạo sinh viên về công ty nghĩa Mác - Lênin, bốn tưởng hồ nước Chí Minh, tuyên truyền các chủ trương, con đường lối, cơ chế của Đảng , pháp luật ở trong phòng nước, những sự kiện bao gồm trị đặc biệt quan trọng của đất nước, các thành tựu kinh tế - xã hội có được trong sự nghiệpđổi mới; giáo dục truyền thống cuội nguồn yêu nước, từ bỏ hào dân tộc, nâng cao ý thức chủ yếu trị, tinh thần cách mạng đến sinh viên, qua đó phát huy phương châm của sinh viên trong chống chọi chống lại âm mưu “diễn trở thành hòa bình” của những thế lực thù địch; giáo dục và đào tạo cho sinh viên ý thức yêu lao động, vạc huy truyền thống cuội nguồn hiếu học, chuyên cần và sáng chế thông thông qua đó hình thành ý thức tự giác của sv trong lao động, học tập và rèn luyện. Các trường đại học, cđ thường giáo dục lý tưởng phương pháp mạng mang đến sinh viên không những thông qua những bài giảng trên lớp mà hơn nữa qua các buổi giao lưu, ở ngoại khóa, những cuộc thi tò mò về bốn tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng các tiêu chuẩn về chuẩn mực đạo đức, lối sống và làm việc cho sinh viên gắn liền với lịch trình rèn luyện đoàn tụ và bao gồm các bề ngoài khen thưởng, kỷ giải pháp tương ứng.

Công tác giáo dục và đào tạo lý tưởng cách mạng cho sinh viên bây chừ đã đóng góp thêm phần không bé dại vào việc giáo dục và đào tạo và trang bị đến họ hài lòng sống phương pháp mạng; dựa vào đó phần nhiều sinh viên nước ta đều hướng tới một ưng ý sống cao đ p. đa số sinh viên đã và đang phát huy được trí tuệ, sức trẻ của chính mình cho sự trả thiện, cải tiến và phát triển của bạn dạng thân và tân tiến xã hội. Tuy nhiên, công tác giáo dục và đào tạo lý tưởng bí quyết mạng mang đến sinh viên hiện thời vẫn còn rất nhiều hạn chế. Nạm thể: một số trong những cơ sở giáo dục và đào tạo chưa tổ chức thường xuyên, liên tiếp công tác giáo dục lý tưởng cho sinh viên. Công tác giáo dục đào tạo chưa đã đạt được yêu cầu, phương thức giáo dục còn chậm trễ đổi mới; nội dung chương trình giáo dục đào tạo còn nặng lý thuyết, nh thực hành, “chưa chú trọng đúng nút đến cải tiến và phát triển phẩm hóa học và năng lực người học. “Giáo dục làm người, đạo đức, lối sống còn bị coi nh ” (9). đại lý vật hóa học của một số cơ sở giáo dục cho sinh viên không được đảmbảo, chưa đáp ứng nhu cầu được yêu cầu; nguồn lực, túi tiền phục vụ công tác giáo dục lý tưởng bí quyết mạng mang lại sinh viên không được ưu tiên; công tác kết hợp giữa công ty trường, gia đình và làng mạc hội còn lỏng lẻo, cơ chế đàm phán còn yếu cùng xử lý thông tin còn chậm…Trước tình hình đó, công tác giáo dục và đào tạo lý tưởng bí quyết mạng cho sinh viên cần phải được đầu tư, có thay đổi và sáng chế trong cách làm, từ đó đóng góp thêm phần xây dựng lớp bạn trẻ giàu lòng yêu nước, yêu công ty nghĩa làng hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức phương pháp mạng cùng lối sống đ p; đóng góp thêm phần phát huy tinh thần cống hiến vì tổ quốc ở sinh viên hiện tại nay.


2.2. Những ảnh hưởng tác động xã hội mang đến công tác giáo dục và đào tạo lý tưởng bí quyết mạng cho sinh viên hiện nay nay

Công tác giáo dục và đào tạo lý tưởng phương pháp mạng mang lại sinh viên hiện thời chịu các yếu tố ảnh hưởng sau đây: Sự tác động ảnh hưởng ngày càng trẻ trung và tràn trề sức khỏe của thông tin truyền thông media trong bối cảnh thế giới hóa, nhiều thông tin độc hại, ảnh hưởng và gây ảnh hưởng tác động xấu đến công tác giáo dục thanh niên. Những tác động từ mặt trái của nền kinh tế thị ngôi trường dẫn tới những tiêu rất trong thôn hội ngày dần nhiều, tệ nạn thôn hội có chiều hướng gia tăng; tệ tham nhũng, quan lại liêu, cửa quyền, sự suy thoái và phá sản về đạo đức, lối sinh sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Kế hoạch “diễn trở nên hoà bình” của những thế lực thù địch, độc nhất vô nhị là diễn biến hoà bình trên nghành tư tưởng, văn hoá. đơn vị trường không đủ những điều kiện, nguồn lực bảo đảm cho sv tập, vui chơi giải tr . Đội ngũ cán bộ, cô giáo làm công tác giáo dục lý tưởng phương pháp mạng mang đến sinh viên không đủ về số lượng, chưa đáp ứng được yêu cầu về hóa học lượng. Bản thân các sinh viên không nhận thức rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình; chưa tồn tại đủ bản lĩnh, quyết trọng tâm vượt qua hầu như khó khăn, demo thách, lôi cuốn của hồ hết điều xấu để rèn luyện ý chí, cố gắng vươn lên trong lao động, học tập, công tác làm việc và cuộc sống.

2.3. Giải pháp tăng tốc công tác giáo dục và đào tạo lý tưởng biện pháp mạng mang lại sinh viên đóng góp phần phát huy tinh thần góp sức vì khu đất nước

Với mục tiêu căn bản đặt ra cho núm hệ trẻ em Việt Nam bây giờ là bức tốc giáo dục lý tưởng phương pháp mạng, đạo đức, lối sống, cống hiến và làm việc cho thế hệ trẻ em Việt Nam góp phần rèn luyện rứa hệ con trẻ vừa “hồng” vừa “chuyên”, công tác giáo dục và đào tạo lý tưởng cách mạng cho sinh viên trong giai đoạn hiện thời phải được quan lại tâm, chú trọng hơn khi nào hết. Để có được điều đó, rất cần được tập trung vào hầu như nhiệm vụ, giải pháp sau:


Thứ nhất, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ cập về giáo dục đào tạo lý tưởng giải pháp mạng, đạo đức nghề nghiệp lối sống cho sinh viên

Nội dung tuyên truyền: Chú trọng bồi dưỡng lý tưởng biện pháp mạng, truyền thống, lòng trường đoản cú hào dân tộc; bức tốc giáo dục ý thức tuân thủ thuật luật; lối sốngnhân ái bao dung, nghĩa tình, trọng trách đối với bạn dạng thân, gia đình, cộng đồng xã hội và đất nước; gắn giáo dục đào tạo lý luận bao gồm trị với giáo dục đào tạo kỹ năng, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, năng lực tự học, sáng chế và tự đổi mới tri thức.

Xem thêm: Sinh Viên Ngành Du Lịch Là Gì, Học Ngành Du Lịch Làm Những Công Việc Gì Sau Này

Hình thức và phương tiện đi lại tuyên truyền: Đa dạng hóa và vận dụng các hình thức tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cân xứng với tâm sinh lý sinh viên phối kết hợp nội dung ngơi nghỉ Đoàn, Hội, trong hoạt động trải nghiệm sáng tạo

cơ sở giáo dục đào tạo đào tạo. Thực hiện giáo dục theo chủ thể kết hợp với hoạt động vui chơi và giải trí hoạt động thực hành thực tế trải nghiệm trong những cơ sở giáo dục đào tạo. Bức tốc các hoạt động tập thể của sinh viên, vận động xã hội; đưa các chuyển động này vào nội quy, quy chế của trường. Tăng tốc các chuyển động câu lạc cỗ văn hóa, thểthao trong các đại lý giáo dục đh và cơ sở giáo dục và đào tạo nghề nghiệp. Cách tân và phát triển văn hóa hiểu trong nhà trường, sinh viên. Tổ chức ra mắt sách, cuộc thi về sách; xây cất tủ sách pháp luật, giáo dục nhân giải pháp cho sinh viên…

Xây dựng thể loại về giáo dục và đào tạo lý tưởng, đạo đức, lối sinh sống trên website của đối chọi vị, tuyên truyền, vinh danh tấm gương người tốt, việc xuất sắc trên cổng thông tin trong phòng trường. Biên soạn, xuất bản, tái bạn dạng các sách giáo dục và đào tạo lý tưởng giải pháp mạng, đạo đức, lối sinh sống văn hóa, bồi dưỡng tâm hồn, giá trị sống, khả năng sống cho sinh viên. Vinh danh, tuyên dương, khen thưởng những tấm gương sinh viên tiêu biểu trong học tập, tập luyện và công tác xã hội…

Thứ hai, Đẩy to gan các phong trào thi đua, những cuộc vận chuyển của tổ chức triển khai Đoàn, Hội

Nâng cao unique tổ chức các phong trào của thanh niên, sinh viên bởi Đoàn bạn teen Cộng sản hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, hội Sinh viên vn phát động. Liên tục tổ chức phát động những đợt sinh hoạt chính trị, cuộc vận động, phong trào thi đua nhân lưu niệm các ngày lễ hội lớn, những sự kiện thiết yếu trị trọng đại của dân tộc, khu đất nước, của Đảng, của Đoàn, Hội, các chương trình tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa truyền thống của dân tộc. Xúc tiến sâu, rộng công tác giáodục ý thức công dân “Khi tôi 18”; phong trào “Sáng sinh sản trẻ”, “Ba trách nhiệm”, cuộc đi lại “Tuổi trẻ tầm thường tay xây đắp nông buôn bản mới”, “Xây dựng lịch sự đô thị”, phong trào thanh niên tình nguyện; triển khai cuộc vận động xây đắp nếp sống văn hóa trong học tập, lao động, sinh hoạt, vui chơi giải trí trong sinh viên; thực hiện sâu rộng lớn các mô hình giáo dục quý giá sống, năng lực xã hội như “Học kỳ trong quân đội”, “Học làm người dân có ích”,…


Thứ ba, nâng cấp năng lực lực lượng cán bộ, giáo viên, giảng viên trong những cơ sở giáo dục và đào tạo đại học, cao đẳng.

Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nhiệm vụ cho lực lượng cán bộ, cô giáo giảng dạy những môn học tập Lý luận chủ yếu trị trong các nhà trường. Tạo vẻ ngoài để phân phát hiện, bồi dưỡng và bức tốc tính nhà động, tích cực, trách nhiệm của sinh viên có tác dụng cộng tác viên trong công tác giáo dục đào tạo lý tưởng phương pháp mạng, đạo đức, lối sống và cống hiến cho sinh viên. Vinh danh, tuyên dương, tán dương cán bộ, nhà giáo, cộng tác viên tất cả thành tích trong công tác giáo dục lý tưởng biện pháp mạng, đạo đức, lối sống, cống hiến và làm việc cho sinh viên. Hằng năm, tổ chức triển khai tập huấn bồi dưỡng để nâng cao trình độ, năng lượng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên quản lý, cô giáo làm công tác làm việc Đoàn, Hội; trợ lý quản lý sinh viên, cố kỉnh vấn học tập, giáo viên nhà nhiệm lớp; giảng viên lý luận bao gồm trị trong những cơ sở giáo dục, đào tạo.

Thứ tư, tăng cường sự phối kết hợp giữa công ty trường, gia đình, làng mạc hội trong giáo dục lý tưởng biện pháp mạng mang lại sinh viên.

Về phía gia đình: dữ thế chủ động phối hợp với nhà ngôi trường và những đoàn thể vào việc giáo dục và đào tạo sinh viên. Chế tạo môi trường cực tốt góp phần phía dẫn, quản lý con em trong học tập tập, rèn luyện. Các thành viên trong gia đình ứng xử mẫu mã mực, làm gươngtrong giáo dục đào tạo nhân cách cho sinh viên. Dữ thế chủ động phối phù hợp với nhà ngôi trường và các đoàn thể vào việc giáo dục và đào tạo lý tưởng đạo đức biện pháp mạng mang lại sinh viên. Cha mẹ sinh viên cần cam kết thực hiện vừa đủ nghĩa vụ siêng sóc, giáo dục và tạo môi trường xung quanh giáo dục cực tốt góp phần hướng dẫn, thống trị con em học tập tập, rèn luyện; tạo đk để những cơ sở giáo dục và đào tạo triển khai và phát huy có tác dụng vai trò vào các vận động giáo dục và đào tạo của phòng trường.phía công ty trường: Xây dựng môi trường thiên nhiên nhà ngôi trường dân chủ, lành mạnh, thân thiện. Thiết kế và triển khai Quy tắc ứng xử văn hóa trong các nhà trường. Cóbiện pháp có lợi trong việc ngăn ngừa tình trạng ăn gian trong thi cử, bảo đảm dân chủ, công bằng, đồng đẳng trong giáo dục đi song với tăng mạnh công tác kiểm tra, đánh giá tác dụng học tập, tu dưỡng, tập luyện của sinh viên; chống đấm đá bạo lực học đường, đấu tranh bài xích trừ các tệ nạn buôn bản hội vào sinh viên; tăng tốc đầu tư, đổi mới nội dung giáo dục thể chất, năng lực xã hội, những hoạt động vui chơi và giải trí giải trí mang lại sinh viên.


Tiếp tụcthực hiện và đưa các nội dung của trào lưu Thi đua Dạy tốt - Học tốt thành các vận động thường xuyên trong nhà trường. Gây ra trường học tập xanh, sạch, đ p, an toàn, thân thiện, từng trường học có ít nhất một không khí văn hóa thêm với giáo dục lịch sử, truyền thống, ý thức công dân mang lại sinh viên. Tăng tốc phối phù hợp với các Bộ, ban, ngành, địa phương và các tổ chức đoàn thể trong việc chăm sóc, giáo dục các em sinh viên. Lãnh đạo những cơ sở giáo dục, đào tạo và huấn luyện định kỳ hàng năm chạm mặt gỡ, đối thoại, thâu tóm tâm tư, tình cảm, lý thuyết tư tưởng, giải quyết và xử lý kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đại quang minh và chuyên lo, đảm bảo quyền hợp pháp của sinh viên. Các nhà trường đẩy mạnh ứng dụng technology thông tin nhằm nâng cấp hiệu quả công tác quản lý, cung cấp tin liên hệ giữa công ty trường với gia đình sinh viên.

Về phía tổ chức chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể: xác minh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, cống hiến và làm việc cho thanh niên, sv là nhiệm vụchính trị của chính quyền địa phương những cấp vào việc chỉ đạo thực hiện. Bức tốc cơ sở vật hóa học và bảo vệ thiết chế tổ chức triển khai các vận động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho thanh niên, sinh viên. Xây dựng chăm trang tuyên truyền trên những cổng thông tin của bộ, ngành, địa phương về nội dung giáo dục và đào tạo lý tưởng bí quyết mạng, đạo đức, lối sống và cống hiến cho thế hệ trẻ.

3. Kết luận

Trong sựnghiệp thay đổi hiện nay, Đảng ta luôn khẳng định thanh niên là lực lượng trụ cột. Sự nghiệp đổi mới có thành công xuất sắc hay không, nước nhà bước vào nuốm kỷ XXI tất cả vị trí xứng đáng trong xã hội thế giới xuất xắc không đa số tùy nằm trong vào lực lượng thanh niên. Bởi vì đó, tăng cường giáo dục lòng yêu nước, lòng từ hào dân tộc, truyền thống cuội nguồn và lịch sử hào hùng dân tộc, ý thức trọng trách xã hội cho những tầng lớp nhân dân, duy nhất là thanh niên (10) là một nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XIII của Đảng vẫn nhấn mạnh. Giáo dục lý tưởng phương pháp mạng cho sinh viên sẽ đóng góp phần khơi dậy mong ước phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ý chí từ cường” (11) Công tác giáo dục đào tạo lýtưởng biện pháp mạng mang lại sinh viên trong giai đoạn bây giờ vừa là yêu cầu thiết yếu vừa là điều kiện đặc trưng góp phần phát triển nguồn nhân lực quality cao, thỏa mãn nhu cầu yêu cầu của việc nghiệp kiến thiết và bảo đảm Tổ quốc nước ta xã hội nhà nghĩa.


Tài liệu tham khảo

(1): hồ nước Chí Minh: Toàn tập, NXB chủ yếu trị Quốc gia, H, 2011, t.5, tr.216.

(2), (3): hồ Chí Minh; Toàn tập, NXB bao gồm trị Quốc gia, H, 2011, t.15, tr.622.

(7): Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu nước ta lần trang bị XII, NXB thiết yếu trị đất nước - Sự thật, H, 2016, tr.162-163.

(4), (5), (6), (8), (9), (10), (11): Đảng cùng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu nước ta lần lắp thêm XIII, NXB thiết yếu trị đất nước - Sự thật, H, 2021, tr.143, 34, 47, 168, 82, 143, 216.

Tổ chức bộ máy
Thường trực tỉnh ủy
Ban thường Vụ
Ban Chấp hành
Văn chống và các ban Đảng tỉnh giấc uỷ
Danh mục thông tin
Tin tức
Tin tức sự kiện
Tin cơ sở
Tin trong tỉnh
Xây dựng đảng
Nông xóm mới
Hoạt cồn điều hành
Trao đổi, trả lời nghiệp vụ
Văn bản điện tử
*

*

*

Tổ chức cỗ máy Thường trực tỉnh giấc ủy
Ban thường xuyên Vụ
Ban Chấp hành
Văn phòng và những ban Đảng thức giấc uỷ thông tin sự khiếu nại Tin tức sự kiện
Tin cơ sở
Tin trong tỉnh
Xây dựng đảng
Nông thôn mới
trong 35 năm đổi mới và hội nhập, việc lành mạnh và tích cực triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng với Nhà nước về giáo dục đào tạo đạo đức thanh niên đến những cấp, các ngành và mái ấm gia đình đã góp tuổi trẻ nước ta ngày càng bao gồm môi trường, điều kiện tốt hơn để học tập, rèn luyện, trưởng thành, cải thiện trình độ, có mặt lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, từng bước xong xuôi nhân cách, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

*

chủ tịch Hồ Chí Minh thủ thỉ với học sinh Trường nghệ thuật và thẩm mỹ sân khấu trung ương ở khu Văn công Mai Dịch, Hà Nội.

bốn tưởng sài gòn về giáo dục đào tạo đạo đức phương pháp mạng mang lại sinh viên

Sinh thời, quản trị Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vị trí, vai trò đặc trưng của giới trẻ - lực lượng kế cận so với sự nghiệp của Đảng, tương lai, vận mệnh của dân tộc, tiền vật của Tổ quốc. Ra đi tìm kiếm đường cứu nước dịp còn trẻ, trong thời điểm tháng dạt dẹo ở nước ngoài đã giúp chủ tịch Hồ Chí Minh gồm được ý kiến nhận toàn vẹn về mục đích của thanh niên. Người nhấn mạnh: “Thanh niên là người sở hữu tương lai của nước nhà. Thật vậy, tổ quốc thịnh xuất xắc suy, yếu giỏi mạnh 1 phần lớn là do các thanh niên”(1). Người cũng khẳng định, bạn trẻ đóng vai trò quan trọng trong công cuộc xuất bản và cách tân và phát triển đất nước, là lực lượng nòng cốt để thiết kế xã hội mới.

Theo Người, cố hệ trẻ là 1 lực lượng hùng hậu bao gồm thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, trong số đó thanh niên, gồm vai trò đặc biệt nhất. Đó là lứa tuổi đắm say hiểu biết, giàu niềm tin, nhiệt tình, năng động, dám nghĩ, dám làm... Bởi vì vậy, ví như được giáo dục, định hướng, khích lệ đúng thì tuổi teen sẽ phát huy được vai trò thống trị và tiềm năng to lớn của mình. Người đã khẳng định: “Thanh niên ta hết sức hăng hái, ta biết hòa hợp lòng hăng hái này lại và dìu dắt đúng mực thì bạn teen sẽ thành một lực lượng rất táo bạo mẽ”(2). Vì vậy, quản trị Hồ Chí Minh luôn đặt tinh thần lớn vào thay hệ thanh niên đối với sự nghiệp đấu tranh biện pháp mạng và chế tạo nước nhà. Tín đồ đã cổ vũ, lôi kéo thanh niên, gửi họ đến với cách mạng bởi chính trong thời điểm tháng tuổi con trẻ đầy nhiệt độ huyết biện pháp mạng cùng khát khao chiến đấu giành tự do cho dân tộc, tự do cho đồng bào của mình.

tín đồ chỉ rõ, đã là bạn cách mạng rất cần phải có sức mạnh, đó đó là sức mạnh mẽ của đạo đức biện pháp mạng, vày “sức có dạn dĩ mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức giải pháp mạng làm cho nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang"(3). Hồ Chí Minh tôn vinh vai trò của đạo đức cách mạng, vị theo Người “có đạo đức cách mạng thì khi chạm mặt khó khăn, gian khổ, thất bại, cũng không sợ hãi sệt, rụt rè, lùi bước. Vì công dụng chung của Đảng, của cách mạng, của giai cấp, của dân tộc bản địa và của loài fan mà không ngần ngại hy sinh vớ cả công dụng riêng của cá thể mình"(4); giúp mọi người cộng sản khi gặp thuận lợi và thành công cũng vẫn giữ vững ý thức gian khổ, hóa học phác, khiêm tốn, “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”, không ngại kèn cựa về mặt hưởng trọn thụ, không công thần, ko quan liêu, không kiêu ngạo, không hủ hoá, v,v..

Trong công tác xây dựng Đảng, Người luôn luôn coi “cán cỗ là dòng gốc của đông đảo công việc. Bởi vì vậy, huấn luyện cán cỗ là công việc gốc của Đảng"(5) và nếu xét quan hệ giữa đức với tài trong những con tín đồ thì đạo đức chính là “gốc”. Vày vậy, vào công tác giáo dục đào tạo lý luận chính trị, giáo dục đạo đức bí quyết mạng được cán bộ, đảng viên nói chung, sinh viên, tuổi teen nói riêng, thì giáo dục đào tạo đạo đức bí quyết mạng là nội dung quan trọng đặc biệt nhất, vày đó đó là yếu tố khiến cho cái “chất”, dòng “gốc”, dòng “nền tảng” vững chắc của fan cách mạng.

quan điểm trên thể hiện chiến lược của hồ nước Chí Minh đối với vận mệnh của cả dân tộc và phát triển thành tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt trong mặt đường lối, chính sách của Đảng với Nhà nước về công tác giáo dục và đào tạo đạo đức giới trẻ nhằm âu yếm bồi dưỡng, phát huy sức khỏe của thanh niên trong công cuộc thi công và đảm bảo Tổ quốc việt nam xã hội công ty nghĩa. Hội nghị lần vật dụng bảy, Ban Chấp hành tw Ðảng (khóa X) vẫn ra quyết nghị số 25-NQ/TW về "Tăng cường sự chỉ huy của Ðảng so với công tác giới trẻ thời kỳ tăng cường công nghiệp hóa, tân tiến hóa". Trong báo cáo chính trị trên Đại hội XIII của Đảng cũng nhấn mạnh vấn đề nhiệm vụ tăng cường giáo dục lý tưởng giải pháp mạng, đạo đức, lối sống văn hoá, cải thiện lòng yêu nước, từ bỏ hào dân tộc, nuôi dưỡng hoài bão, mơ ước vươn lên; nêu cao tinh thần trách nhiệm so với đất nước, với xã hội; xây cất môi trường, điều kiện học tập, lao động, giải trí, tập luyện để cải tiến và phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hoà lẫn cả về trí tuệ, thể chất và giá trị thẩm mỹ và làm đẹp cho cụ hệ trẻ. Sản xuất động lực cho bạn teen xung kích trong học tập tập, lao động, sáng sủa tạo, khởi nghiệp, thống trị các kiến thức khoa học, technology hiện đại, phát huy vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quan tâm nuôi dưỡng, giáo dục, đảm bảo an toàn thiếu niên, nhi đồng; dành rất nhiều điều kiện xuất sắc nhất, sự chăm lo chu đáo độc nhất vô nhị cho trẻ nhỏ - sau này của đất nước.

Một số công dụng và vấn đề đặt ra

Trong thời gian qua, được sự vồ cập lãnh đạo của Đảng với Nhà nước, cùng với việc tham gia của các ngành, những cấp, gia đình, nhà trường, toàn buôn bản hội, sự cố gắng của Đoàn tuổi teen Cộng sản hồ Chí Minh, Hội liên kết Thanh niên việt nam và Hội sv Việt Nam, công tác giáo dục đào tạo đạo đức đến học sinh, sinh viên có được những thành quả nhất định, đóng góp phần đào tạo ra một nỗ lực hệ bạn teen đủ sức đáp ứng nhu cầu yêu cầu của sự nghiệp thay đổi mới. Tuổi trẻ vn ngày càng bao gồm môi trường, điều kiện tốt hơn để học tập, rèn luyện, trưởng thành, góp phần nâng cao trình độ, xuất hiện lý tưởng giải pháp mạng, đạo đức, lối sinh sống văn hóa, từng bước ngừng nhân cách. Đa số sinh viên luôn luôn tin tưởng vào sự chỉ huy của Đảng và bé đường cải tiến và phát triển của đất nước; sinh sống có trách nhiệm với Tổ quốc, gia đình và bản thân; có ước mơ, hoài bão; gồm kiến thức, kỹ năng, sức mạnh tốt, bốn duy năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm.

phần lớn sinh viên Việt Nam luôn tin tưởng với đồng thuận với con đường lối chủ yếu trị của Đảng, chấp hành chính sách, pháp luật ở trong nhà nước, ra sức học tập tập, rèn luyện và lao đụng sản xuất. Nhiều sinh viên bao gồm thái độ, dấn thức tốt và ý thức chủ yếu trị cao, tất cả ý chí vươn lên, phạt huy khỏe mạnh truyền thống xung kích của không ít thế hệ bạn trẻ lớp trước, đổi thay tấm gương sáng cho đông đảo thanh niên noi theo. Ở nhiều hội thi trí tuệ gắng giới, học tập sinh, sinh viên việt nam luôn đạt giải cao. Với đó là hầu hết tấm gương điển hình nổi bật tiên tiến, xung kích tiên phong trong học tập cùng công tác, độc nhất là vào sự nghiệp thay đổi và hội nhập nước ngoài đã tiếp tục khẳng định vị thế và vai trò quan trọng đặc biệt của gắng hệ trẻ; là hiệu quả và vật chứng sinh rượu cồn cho quy trình bồi dưỡng, giảng dạy thế hệ biện pháp mạng kế cận của Đảng với Nhà nước.

cạnh bên những kết quả đạt được, công tác giáo dục đạo đức mang đến sinh viên làm việc nước ta bây chừ còn một số hạn chế: nội dung giáo dục bây chừ chưa kết hợp xuất sắc giữa giáo dục đào tạo đạo đức, giáo dục văn hóa với giáo dục và đào tạo khoa học, technology và kỹ thuật, câu chữ chưa tương xứng với yêu cầu và xu thế thị trường lao đụng trong nước cùng quốc tế. Đặc biệt có một thời hạn dài, chúng ta xem vơi việc giáo dục và đào tạo đạo đức đến thanh niên, nếu tất cả thì chỉ mang ý nghĩa hình thức, nhát hiệu quả. Nhìn chung, nội dung giáo dục đào tạo đạo đức tuổi teen Việt Nam hiện nay vẫn chỉ mới triệu tập vào những sự việc như giáo dục đào tạo tư tưởng thiết yếu trị, giáo dục và đào tạo tri thức, giáo dục nghề nghiệp, công ăn, việc làm... Trong những lúc đó gồm có nội dung cơ bản, quan trọng và thúc bách vẫn chưa được quan trung tâm đúng mức, trong đó đặc biệt là những vấn đề giáo dục đạo đức. Phương pháp giáo dục và đào tạo thanh niên thời hạn qua vẫn chủ yếu sử dụng phương pháp truyền thống, còn lạc hậu, chậm trễ đổi mới, chậm tiến bộ hóa, chưa gắn với cuộc sống xã hội cùng lao động nghề nghiệp, chưa phát huy bản lĩnh động, trí tuệ sáng tạo và năng lực thực hành của thanh niên…

vẫn tồn tại một phần tử sinh viên không có chí hướng rõ ràng, chưa biết đến biết không thiếu thốn truyền thống bí quyết mạng của Đảng, của dân tộc, ít để ý đến tình hình của đất nước, quốc tế. Một phần tử sinh viên “nhạt Đảng, phai Đoàn, xa thiết yếu trị”, không có ý thức vượt qua trong học tập tập và rèn luyện, bao gồm sinh viên sụt giảm niềm tin, thiếu niềm tin, khả năng non kém, thậm chí là bị những thế lực cừu địch lôi kéo, kích rượu cồn tham gia vào các chuyển động vi bất hợp pháp luật. Một bộ phận sinh viên hiện tại đang chỉ suy xét lợi ích trước mắt, lợi ích cá nhân của mình. Số này chỉ lưu ý đến việc học tập tập chuyên môn; triệu tập vào vấn đề đi học, sau đó, đi làm việc thêm, ít ân cần tới các vấn đề làng hội, chính trị; ít tham gia các phong trào, các vận động xã hội. Một thành phần sinh viên còn chịu tác động ảnh hưởng của các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc của những thế lực thù địch; tư tưởng còn bị dao động; đôi lúc còn mơ hồ, thiếu kiên định, thiếu hụt hoài bão, không tích cực tham gia các trào lưu và chuyển động xã hội.

Nhiệm vụ, chiến thuật

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo đạo đức cách mạng đến sinh viên, những cấp ủy, tổ chức triển khai đoàn thể trong các học viện, nhà trường bắt buộc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cơ bản sau:

Một là, tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, lãnh đạo của cung cấp ủy, quản lý các cấp trong khối hệ thống các bên trường, học viện, nhằm mục tiêu phát huy vai trò, trách nhiệm phối hợp giữa phòng công tác làm việc sinh viên và với các khoa, bộ môn giảng dạy về lý luận bao gồm trị, cố gắng vấn học tập. Yêu cầu coi công tác làm việc đấu tranh đảm bảo an toàn Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng hồ nước Chí Minh, phê phán các quan điểm không nên trái, thù địch là một phần tử cơ bản, luôn luôn phải có trong các tài liệu, giáo trình, bài xích giảng lý luận chủ yếu trị. Đồng thời, phối hợp, công ty động tổ chức triển khai hội thảo, các buổi giao lưu, trao đổi, tọa đàm về đạo đức cách mạng trong giáo dục đào tạo lý luận bao gồm trị với sự tham gia của các chuyên gia có đáng tin tưởng trong nghành này, nhằm tăng cường bản lĩnh chính trị, năng lượng đấu tranh của sinh viên đối với các quan điểm không đúng trái, phản động.

nhị là, nâng cao chất lượng lực lượng cán bộ, giáo viên làm công tác làm việc giảng dạy các môn công nghệ Mác - Lênin, bốn tưởng hồ nước Chí Minh. Với đội ngũ cán bộ, giảng viên giảng dạy những môn lý luận bao gồm trị, tứ tưởng buộc phải trau dồi kỹ năng, kiến thức để khơi dậy, kích thích nhu cầu nhận thức, mừng đón thông tin, hứng thú, đắm đuối thích, đắm đuối nhận thức và đặc biệt là vận dụng kỹ năng và kiến thức chính trị tứ tưởng đã học được vào trong thực tiễn cuộc sống. Đối cùng với giảng viên, trong giảng dạy, truyền đạt con kiến thức, cần lý thuyết giá trị sống tất cả lý tưởng biện pháp mạng, hun đúc ý chí vượt qua trong học tập tập cùng cuộc sống; điều chỉnh phương pháp giảng dạy, sút thuyết trình, tăng tốc trao đổi, gợi mở vấn đề cho sinh viên luận bàn và tăng cường khả năng trường đoản cú nghiên cứu. Giảng viên cần trình làng những sự việc căn bản, mang ý nghĩa nguyên lý về nhà nghĩa Mác - Lênin, bốn tưởng hồ nước Chí Minh, mặt đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; vận dụng những phương pháp giảng dạy lành mạnh và tích cực để định hướng sinh viên biết tìm hiểu tài liệu tham khảo, trường đoản cú học, tự nghiên cứu để thu nhận và mở có tri thức. Ngoài ra cần đa dạng chủng loại hóa các phương thức như đóng góp vai, bàn bạc nhóm, tổ chức những trò đùa có liên quan đến ngôn từ học tập, khiến cho không khí tiếp thu kiến thức sôi nổi lôi cuốn sinh viên.

cha là, từng bước đổi mới nội dung, chương trình các môn kỹ thuật Mác - Lênin, tư tưởng hồ nước Chí Minh, mặt đường lối cách mạng của Đảng cộng sản nước ta và phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng, lý tưởng biện pháp mạng cho sinh viên, để phần đông nội dung công tác này thật sự giáp với cuộc sống của sinh viên, để sinh viên được học, được vận dụng nhằm mục đích trau dồi tri thức, rèn luyện đạo đức, bản lĩnh chính trị vào trong thực tiễn đời sống buôn bản hội. Kế bên ra, trong quy trình giảng dạy, trao đổi, giảng viên nên nêu nhảy vai trò ý nghĩa sâu sắc của việc khám phá học tập tứ tưởng chủ yếu trị, tạo cho sinh viên niềm trường đoản cú hào về truyền thống lịch sử kiên cường bất khuất của các thế hệ cha anh dưới sự lãnh đạo của Đảng. Củng cố lòng tin cho sinh viên về công cuộc đổi mới tổ quốc do Đảng chủ xướng và lãnh đạo hiện nay thông qua giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin; Tư tưởng hồ Chí Minh; đường lối, cơ chế của Đảng và pháp luật ở trong phòng nước cho sinh viên.

bốn là, bức tốc vai trò của ráng vấn học tập, phòng công tác làm việc sinh viên, Đoàn bạn trẻ trong việc nâng cấp chất lượng giáo dục lý tưởng biện pháp mạng đến sinh viên. Cố vấn tiếp thu kiến thức là fan gần gũi, thâu tóm tâm bốn nguyện vọng của sinh viên, là người hỗ trợ tư vấn chương trình học tập tập, bồi dưỡng của sinh viên lúc sinh viên còn ngồi bên trên ghế bên trường. Đa dạng hóa các vẻ ngoài giáo dục ngoại khóa như thủ thỉ chuyên đề, report thời sự, trình làng nghị quyết, tham quan, nghiên cứu thực tế, các bề ngoài văn hóa, thể thao, những cuộc thi mày mò về lý luận bao gồm trị, tư tưởng. Cách tân và phát triển các vận động ngoại khóa, hoặc tổ chức các cuộc thi, các trò đùa trong các vận động mang tính bao gồm trị nhân kỷ niệm các ngày lễ.

Năm là, từng sinh viên bắt buộc nhận thức rằng không có ai khác, bao gồm mình là những chủ nhân tương lai của đất nước, non sông đang trông chờ không hề ít ở câu hỏi học tập và rèn luyện của sinh viên. Câu hỏi học tập các môn chuyên ngành là vấn đề cần thiết, song nếu chỉ có kỹ năng chuyên ngành sinh viên vẫn bị xưa cũ về khía cạnh lý luận, vì vấn đề học tập những môn công nghệ Mác - Lênin, bốn tưởng hồ chí minh giúp họ nắm bắt được những kiến thức cơ bản, kết phù hợp với việc tương tác thực tiễn, từ đó gồm tư duy độc lập, đúng đắn, hành động tương xứng trong cuộc sống, qua đó sinh viên tất cả được phương thức tiếp cận, nắm bắt thông tin, kiến thức một giải pháp hiệu quả.

---------------

(1). hcm toàn tập, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2011, tập 5, tr.216.

(2). hcm về giáo dục thanh niên, Hà Nội, 1980, tr.83-85.

(3), (4). tp hcm Toàn tập, Sđd, t.11, tr.601, 602.

(5). Sđd, t.5, tr.309.

( http://xaydungdang.org.vn/Home/tutuonghochiminh/2021/15988/Giao-duc-dao-duc-cach-mang-cho-sinh-vien-theo-Tu-tuong.aspx )