Sách Giáo Khoa Sinh học Lớp 10 Nâng Cao được bộ giáo dục đào tạo và Đào Tạo biên soạn và vạc hành. Sách gồm bố phần :Giới thiệu chung về trái đất sống ,Sinh học tập tế bào với Sinh học vi sinh đồ dùng cung cấp đầy đầy đủ công thức, lý thuyết, phương pháp, khái niệm, chuyên đề sinh học …

Bạn đang xem: Sách giáo viên sinh 10 nâng cao

PHẦN MỘT. GIỚI THIỆU tầm thường VỀ THẾ GIỚI SỐNG

Bài 1. Các cấp tổ chức của thế giới sống
Bài 2. Những giới sinh vật

PHẦN HAI. SINH HỌC TẾ BÀO

CHƯƠNG I. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀOBài 3. Những nguyên tố hóa học và nước
Bài 4. Cacbohiđrat cùng lipit
Bài 5. Prôtêin
Bài 6. Axit nuclêic
Đề khám nghiệm 15 phút – Chương I – Phần 2 – Sinh học 10Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) – Chương I – Phần 2 – Sinh học tập 10CHƯƠNG II. CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀOBài 7. Tế bào nhân sơ
Bài 8. Tế bào nhân thực
Bài 9. Tế bào nhân thực (tiếp theo)Bài 10. Tế bào nhân thực (tiếp theo)Bài 11. Vận chuyển những chất qua màng sinh chất
Bài 12. Thực hành: Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh
Đề soát sổ 15 phút – Chương II – Phần 2 – Sinh học 10Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương II – Phần 2 – Sinh học 10CHƯƠNG III. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG vào TẾ BÀOBài 13. Khái quát về tích điện và gửi hóa đồ gia dụng chất
Bài 14. Enzim cùng vai trò của enzim trong quy trình chuyển hóa đồ dùng chất
Bài 15. Thực hành: một số trong những thí nghiệm về enzim
Bài 16. Hô hấp tế bào
Bài 17. Quang đãng hợp
Đề đánh giá 15 phút – Chương III – Phần 2 – Sinh học 10Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương III – Phần 2 – Sinh học 10CHƯƠNG IV. PHÂN BÀOBài 18. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân
Bài 19. Giảm phân
Bài 20. Thực hành: quan sát các kì của nguyên phân trên tiêu bản rễ hành
Bài 21. Ôn tập phần sinh học tập tế bào
Đề bình chọn 15 phút – Chương IV – Phần 2 – Sinh học tập 10Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) – Chương IV – Phần 2 – Sinh học 10

Xem thêm: Vì sao sinh viên không học phí ngoại ngữ thanh niên là bao nhiêu (p1)?

PHẦN BA. SINH HỌC VI SINH VẬT

CHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬTBài 22. Dinh dưỡng, đưa hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật
Bài 23. Quy trình tổng hợp cùng phân giải các chất làm việc vi sinh vật
Bài 24. Thực hành: Lên men êtilic và lactic
Đề đánh giá 15 phút – Chương I – Phần 3 – Sinh học tập 10Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương I – Phần 3 – Sinh học 10CHƯƠNG II. SINH TRƯỞ
NG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬTBài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật
Bài 26. Chế tạo ra của vi sinh vật
Bài 27. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật
Bài 28. Thực hành: quan tiền sát một trong những vi sinh vật
Đề khám nghiệm 15 phút – Chương II – Phần 3 – Sinh học tập 10Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương II – Phần 3 – Sinh học 10CHƯƠNG III. Vi khuẩn VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄMBài 29. Cấu tạo các một số loại virut
Bài 30. Sự nhân lên của virut vào tế bào chủ
Bài 31. Virut tạo bệnh. Ứng dụng của virut trong thực tiễn
Bài 32. Dịch truyền nhiễm với miễn dịch
Bài 33. Ôn tập phần sinh học vi sinh vật
Đề bình chọn 15 phút – Chương III – Phần 3 – Sinh học 10Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương III – Phần 3 – Sinh học 10
Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Sinh học lớp 10 nâng cấp | Giải bài xích tập sgk Sinh học 10 nâng cao hay nhất

Lời giải bài xích tập môn Sinh học tập 10 sách mới:


Để học giỏi Sinh học tập lớp 10 nâng cao, loạt bài giải bài bác tập Sinh học lớp 10 cải thiện được biên soạn bám quá sát theo câu chữ sách giáo khoa Sinh học tập 10 nâng cao.

Phần 1: trình làng chung về quả đât sống

Phần 2: Sinh học tập tế bào

Chương 1: Thành phần chất hóa học của tế bào

Chương 2: kết cấu của tế bào

Chương 3: chuyển hóa vật chất và tích điện trong tế bào

Chương 4: Phân bào

Phần 3: Sinh học vi sinh vật

Chương 1: đưa hóa vật hóa học và năng lượng của vi sinh trang bị

Chương 2: sinh trưởng và sản xuất của vi sinh vật

Chương 3: Virut và bệnh truyền nhiễm

27 bài giảng Sinh học 10 - Cô Nguyễn Thị Hoài Thu (Giáo viên Viet
Jack)

11 videos Trắc nghiệm Sinh học 10 - Cô Mạc Phạm Đan Ly (Giáo viên Viet
Jack)

Bên cạnh sẽ là các video clip bài giảng Sinh học tập 10 chi tiết cũng như lý thuyết, bộ câu hỏi trắc nghiệm theo bài học kinh nghiệm và bộ đề thi Sinh học tập 10 giúp học viên ôn tập đạt điểm trên cao trong bài bác thi Sinh 10.

Tham khảo tài liệu học tốt môn Sinh học tập lớp 10 tốt khác:


ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH đến GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Cung cấp zalo Viet
Jack Official