Bài tập thực hành SQL dưới đây để các bạn có thể nắm vững cú pháp hơn. Các bạn nên test tự xây dựng các bảng trước lúc xem giải thuật để bảo đảm an toàn học tốt hơn.

Bạn đang xem: Tạo bảng sinh viên sql


Xin chào chúng ta mình là Phạm Vũ – học tập viên FUNi
X. Sau thời điểm học kết thúc bài lý giải về cách thao tác làm việc với bảng và buộc ràng khóa chính, khóa nước ngoài trong sql thì bản thân có bài tập thực hành thực tế SQL tiếp sau đây để các bạn có thể nắm vững cú pháp hơn. Các bạn nên test tự xây dựng các bảng trước lúc xem giải thuật để bảo đảm an toàn học tốt hơn nhé!

1. Phần 1: Nội dung bài xích tập thực hành sql

Hãy viết những câu lệnh SQL để chế tạo CSDL mang tên QLBanhang có 4 bảng có kết cấu như sau:

Những nằm trong tính gạch chân là khóa chính (primary key) của bảng.

1.1 Bảng KHACHHANG 

Tên cộtKiểu dữ liệuKích thước
MAKHNvarchar5
TENKHNvarchar30
DIACHINvarchar300
DTVarchar10
EMAILVarchar30

1.2 Bảng VATTU

Tên cộtKiểu dữ liệuKích thước
MAVTNvarchar5
TENVTNvarchar30
DVTNvarchar20
GIAMUAmoney
SLTON  int

1.3 Bảng HOADON

Tên cộtKiểu dữ liệuKích thước
MAHDNvarchar10
NGAYDatetime
MAKHNvarchar5
TONGTGmoney

1.4 Bảng CHITIETHOADON

Tên cộtKiểu dữ liệuKích thước
MAHDNvarchar10
MAVTNvarchar5
SLint
GIABANmoney

Thời gian làm bài bác dự kiến: 30 phút

2. Phần 2: thực hành với hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server

2.1 bước 1: chế tạo database QLBan
Hang

CREATE DATABASE QLBANHANG;

2.2 bước 2: tạo nên bảng KHACHHANG

Cú pháp:

use QLBan
Hang
CREATE TABLE KHACHHANG(MAKH nvarchar(5) NOT NULL PRIMARY KEY,TENKH nvarchar(30),DIACHI nvarchar(300),DT varchar(10),EMAIL varchar(30));

Nếu ai đang tìm kiếm một khóa đào tạo cơ bạn dạng về thiết kế SQL để bắt đầu học, thì đây là bài viết dành mang lại bạn. Trong nội dung bài viết này, họ sẽ khám phá về khóa học 'Nhập Môn lập trình SQL Server' và phần đa gì chúng ta có thể học được từ khóa học này.


*

SQL là ngữ điệu truy vấn dữ liệu được sử dụng để truy hỏi cập, cập nhật và thống trị dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quan hệ. Đây là trong số những ngôn ngữ lập trình quan trọng nhất hiện nay nay, được sử dụng thoáng rộng trong nhiều nghành khác nhau, bao hàm phát triển phần mềm, khoa học tài liệu và so với dữ liệu. Vì chưng vậy, nếu bạn có nhu cầu bắt đầu học tập lập trình SQL, thì đấy là một kỹ năng cực kì hữu ích và cần thiết cho bạn.

1. Khái niệm Cơ bạn dạng Về Cơ Sở dữ liệu Quan Hệ

Trước khi ban đầu học xây dựng SQL Server, bạn cần làm rõ về cơ sở dữ liệu quan hệ và những khái niệm liên quan. Cơ sở dữ liệu quan hệ là 1 trong cách tổ chức dữ liệu trong hệ thống cơ sở dữ liệu, trong những số đó các bảng tài liệu được links với nhau trải qua các quan lại hệ. Mỗi bảng dữ liệu thay mặt đại diện cho một đối tượng người sử dụng hoặc một loại dữ liệu không giống nhau trong hệ thống.

1.1. Các Thực Thể vào Cơ Sở dữ liệu Quan Hệ

Trong cơ sở tài liệu quan hệ, có tía loại thực thể chính: thực thể, thuộc tính với quan hệ.

- Thực thể (Entity): Đại diện đến một đối tượng hoặc một loại dữ liệu trong hệ thống. Ví dụ: bảng “Sinh Viên” vào cơ sở dữ liệu của một ngôi trường đại học.

- trực thuộc tính (Attribute): Là các đặc điểm của một thực thể, giúp xác định và phân biệt các thực thể cùng với nhau. Ví dụ: trong bảng “Sinh Viên”, những thuộc tính có thể là “Mã sinh viên”, “Họ với tên”, “Ngày sinh”...

- quan hệ nam nữ (Relationship): Là quan hệ giữa các thực thể trong cửa hàng dữ liệu. Ví dụ: một sinh viên có thể thuộc về một khoa làm sao đó, do đó có quan hệ “Sinh Viên - Khoa” giữa hai bảng.

1.2. Các Khái Niệm quan trọng đặc biệt Trong Cơ Sở tài liệu Quan Hệ

Trong cơ sở tài liệu quan hệ, có một số khái niệm quan trọng mà bạn cần phải hiểu rõ để có thể làm việc với dữ liệu hiệu quả.

- Primary Key (Khóa chính): Là ở trong tính độc nhất được thực hiện để xác định một phiên bản ghi vào bảng dữ liệu.

- Foreign Key (Khóa ngoại): Là thuộc tính được sử dụng để link giữa nhì bảng dữ liệu với nhau.

Xem thêm: Gợi ý thực đơn ăn uống khoa học cho sinh viên nghèo, gợi ý thực đơn eat clean giá rẻ cho sinh viên

- Index (Chỉ mục): Là một cấu tạo dữ liệu được tạo ra để tăng vận tốc truy xuất tài liệu từ các đại lý dữ liệu.

- View (Xem): là 1 trong những bảng ảo được tạo nên từ những bảng tài liệu có sẵn trong cơ sở dữ liệu, góp truy vấn dữ liệu dễ dãi hơn.

2. Kết cấu Dữ Liệu vào SQL

Trước khi ban đầu viết các câu lệnh SQL, chúng ta cần làm rõ về kết cấu dữ liệu trong SQL. Cấu trúc dữ liệu trong SQL bao gồm các yếu tắc sau:

- Bảng (Table): Là một cấu trúc dữ liệu chủ yếu trong SQL, được áp dụng để lưu trữ dữ liệu theo cách tổ chức của cơ sở tài liệu quan hệ.

- các trường (Fields): Là các cột trong bảng dữ liệu, thay mặt cho các thuộc tính của thực thể tương ứng.

- Các bạn dạng ghi (Records): Là các hàng trong bảng dữ liệu, thay mặt đại diện cho các đối tượng người dùng hoặc những loại tài liệu khác nhau.

2.1. Chế tác Bảng tài liệu Trong SQL

Để tạo thành một bảng tài liệu trong SQL, chúng ta cũng có thể sử dụng câu lệnh CREATE TABLE. Ví dụ: để tạo bảng “Sinh Viên”, chúng ta cũng có thể sử dụng câu lệnh sau:

CREATE TABLE Sinh
Vien ( Ma
SV INT PRIMARY KEY, Ho
Ten NVARCHAR(50), Ngay
Sinh DATE, Khoa
ID INT FOREIGN KEY REFERENCES Khoa(Khoa
ID));

Trong đó, Ma
SV là khóa thiết yếu của bảng, Ho
Ten cùng Ngay
Sinh là những thuộc tính của thực thể “Sinh Viên”, và Khoa
ID là khóa nước ngoài để link với bảng “Khoa”.

2.2. Thêm dữ liệu Vào Bảng trong SQL

Để thêm dữ liệu vào bảng vào SQL, bạn có thể sử dụng câu lệnh INSERT INTO. Ví dụ: nhằm thêm một sinh viên mới vào bảng “Sinh Viên”, chúng ta cũng có thể sử dụng câu lệnh sau:

INSERT INTO Sinh
Vien (Ma
SV, Ho
Ten, Ngay
Sinh, Khoa

Trong đó, VALUES là tự khóa nhằm chỉ ra những giá trị yêu cầu thêm vào bảng.

2.3. Cập nhật Dữ Liệu vào Bảng trong SQL

Để update dữ liệu trong bảng vào SQL, chúng ta có thể sử dụng câu lệnh UPDATE. Ví dụ: để update thông tin của sinh viên có mã số 1, bạn cũng có thể sử dụng câu lệnh sau:

UPDATE Sinh
Vien
SET Ho
Ten = “Nguyễn Thị B”, Ngay
SV = 1;

Trong đó, set là tự khóa nhằm chỉ ra những thuộc tính nên cập nhật, với WHERE là điều kiện để xác định phiên bản ghi buộc phải cập nhật.

2.4. Xóa tài liệu Trong Bảng vào SQL

Để xóa tài liệu trong bảng vào SQL, bạn cũng có thể sử dụng câu lệnh DELETE. Ví dụ: nhằm xóa thông tin của sinh viên gồm mã số 1, bạn có thể sử dụng câu lệnh sau:

DELETE FROM Sinh
Vien
WHERE Ma
SV = 1;

Trong đó, FROM là từ khóa để chỉ ra bảng yêu cầu xóa dữ liệu, cùng WHERE là điều kiện để xác định bạn dạng ghi bắt buộc xóa.


*

3. Những Câu Lệnh truy nã Vấn tài liệu Trong SQL

Các câu lệnh truy hỏi vấn tài liệu là mọi câu lệnh được sử dụng để truy nã xuất tài liệu từ cửa hàng dữ liệu. Trong khóa huấn luyện và đào tạo “Nhập Môn lập trình SQL Server”, bạn sẽ được học các câu lệnh truy hỏi vấn tài liệu cơ phiên bản như SELECT, WHERE, ORDER BY...

3.1. Câu Lệnh SELECT

Câu lệnh SELECT được sử dụng để tầm nã vấn dữ liệu từ cửa hàng dữ liệu. Ví dụ: để đưa tất cả thông tin của các sinh viên trong bảng “Sinh Viên”, chúng ta có thể sử dụng câu lệnh sau:

SELECT * FROM Sinh
Vien;

Trong đó, * là tự khóa nhằm chỉ ra tất cả các trực thuộc tính trong bảng.

3.2. Câu Lệnh WHERE

Câu lệnh WHERE được thực hiện để lọc tài liệu theo một đk nào đó. Ví dụ: để đưa thông tin của sinh viên bao gồm mã số 1, chúng ta cũng có thể sử dụng câu lệnh sau:

SELECT * FROM Sinh
Vien
WHERE Ma
SV = 1;

3.3. Câu Lệnh ORDER BY

Câu lệnh ORDER BY được thực hiện để sắp xếp dữ liệu theo một trường như thế nào đó. Ví dụ: để đưa thông tin của tất cả sinh viên trong bảng “Sinh Viên” và sắp xếp theo ngày sinh tăng dần, bạn có thể sử dụng câu lệnh sau:

SELECT * FROM Sinh
Vien
ORDER BY Ngay
Sinh ASC;

Kết Luận

Trong bài viết này, freetuts.net đã tò mò về các câu lệnh cơ bạn dạng trong SQL như SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE... Cùng cách thực hiện chúng để truy vấn, cập nhật và quản lý dữ liệu trong các đại lý dữ liệu. Hy vọng bài viết này sẽ giúp đỡ bạn giành được những kỹ năng và kiến thức cơ phiên bản về SQL và có thể áp dụng vào quá trình của mình.