Đoàn giới trẻ Cộng sản hcm là tổ chức chính trị-xã hội lớn nhất của thanh niên việt nam do Đảng cùng sản vn và quản trị Hồ Chí Minh sáng lập, chỉ huy và rèn luyện.

Bạn đang xem: Việt nam cách mạng thanh niên là gì


Vai trò của Nguyễn Ái Quốc so với việc thành lập và hoạt động tổ chức Đoàn

Đến tháng 7-1920, khi được hiểu “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương cứng về vấn đề dân tộc và vụ việc thuộc địa” của Lênin, Nguyễn Ái Quốc vẫn sáng rõ con phố giải phóng dân tộc, từ đó Người ra quyết định đi theo tuyến đường cách mạng mon Mười Nga và tiếp nối tham gia tạo nên Đảng cùng sản Pháp, bỏ phiếu đống ý gia nhập nước ngoài III (tháng 12-1920).

*

Tại Đại hội toàn nước Đảng làng hội Pháp mon 12-1920, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở thành giữa những người tạo nên Đảng cộng sản Pháp: Ảnh tư liệu

Năm 1921, trên Paris (Pháp), Nguyễn Ái Quốc thành lập ra “Hội Liên hiệp những dân tộc ở trong địa”, thành viên đa phần là thanh niên, mục đích đoàn kết các lực lượng bí quyết mạng chống chủ nghĩa thực dân, trải qua tổ chức này truyền thống trị nghĩa Mác-Lênin đến những dân tộc ở trong địa. Đây chính là loại hình nước ngoài thanh niên ở trong địa theo cách nhìn của Lênin cơ mà Nguyễn Ái Quốc bước đầu bắt tay thực hiện.

Tháng 6-1924, Nguyễn Ái Quốc là đại biểu thiết yếu thức, thay mặt đại diện ưu tú của các dân tộc bị áp bức trên Đại hội nước ngoài Cộng sản lần sản phẩm công nghệ V trên Matxcơva (Nga). Bạn đã đề xuất với Ban Phương Đông nước ngoài Cộng sản về việc ra đời “Nhóm châu Á” trên trường Đại học tập Phương Đông nhằm mục đích tạo điều kiện cho tuổi teen có cơ hội nghiên cứu vãn tình hình, điểm lưu ý các nước trực thuộc địa phụ thuộc.

Khi tham gia Đại hội quốc tế Thanh niên cùng sản lần đồ vật IV trên Matxcơva vào tháng 7-1924, Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì soạn thảo và trình diễn tại Đại hội “Luận cưng cửng về giới trẻ thuộc địa”, trong những số đó nêu lên yêu thương cầu cung cấp bách cần tổ chức, tập đúng theo lực lượng tuổi teen cách mạng và hình thành các đoàn thể thanh niên, xây dựng các tổ chức bạn teen cộng sản nghỉ ngơi thuộc địa.

Tháng 12-1924, tại Quảng Châu, Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã tìm hiểu tình hình, tìm cách tiếp cận, làm việc với nhóm giới trẻ trong tổ chức Tâm vai trung phong xã. Fan đã nêu lên những thiếu sót trong nhấn thức, hành động của tập thể nhóm này với khâm phục ý thức yêu nước đối với các chiến sỹ cách mạng trẻ em tuổi. Dưới hình thức mở những lớp tu dưỡng về công ty nghĩa làng mạc hội khoa học và học thuyết Mác-Lênin, giải pháp mạng mon Mười Nga, quốc tế Cộng sản… Nguyễn Ái Quốc đã tạo nên niềm tin mạnh bạo cho số bạn trẻ yêu nước và chuyển họ dần mang lại với chân lý giải pháp mạng. Mon 2-1925, Nguyễn Ái Quốc tổ chức một tổ thanh niên kín đáo gồm 9 người (Lý Thụy, Lê Hồng Sơn, hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Phong, Lê Quảng Đạt, Lâm Đức Thụ, vương Thúc Oánh, lưu lại Quốc Long và Lâm Văn Dĩnh). Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng quan trọng khởi đầu cho quá trình hình thành và cách tân và phát triển các tổ chức triển khai thanh niên phương pháp mạng theo xu hướng cộng sản cũng tương tự sự thành lập của Đoàn tuổi teen Cộng sản sinh hoạt nước ta.

Tháng 6-1925, “Hội việt nam cách mạng thanh niên” với cốt cán là cộng sản Đoàn đã bằng lòng tuyên bố thành lập và bước đầu mở rộng những hoạt động, tạo nên bước ngoặt đặc trưng trong phong trào yêu nước của quần chúng. # ta, đặc biệt là của thanh niên. Cơ quan ngôn luận của Hội là báo “Thanh niên”, với mục tiêu truyền cại trị nghĩa Mác-Lênin vào việt nam và sẵn sàng về tứ tưởng, chính trị, tổ chức cho sự ra đời của Đảng cùng sản Việt Nam. Hội việt nam cách mạng bạn teen đã để nền tảng đầu tiên để chuẩn bị cho sự thành lập tổ chức giới trẻ sau này.

Cuối năm 1925 đầu năm 1926, Nguyễn Ái Quốc cử bè bạn Hồ Tùng Mậu về vương quốc của những nụ cười để củng cầm cơ sở bí quyết mạng của bà bé Việt kiều, đôi khi lựa lựa chọn 1 số thiếu thốn niên xuất sắc ưu tú là con em của mình Việt kiều yêu thương nước vẫn học tại trường Hoa-Anh học hiệu (của một công ty yêu nước người Trung Quốc) bí mật đưa sang quảng châu trung quốc đào tạo để chuẩn bị cho đội ngũ kế cận cách mạng về sau và chuẩn bị cho việc xây dựng bạn trẻ cộng sản Đoàn sinh sống trong nước.

Vai trò của Đảng cộng sản nước ta với việc ra đời tổ chức Đoàn

Hội nghị Ban Chấp hành trung ương Đảng lần thứ nhất (tháng 10-1930) vẫn đặt nền móng mang lại sự thành lập và hoạt động của Đoàn bạn trẻ cộng sản. Họp báo hội nghị đã thông qua: “Án quyết nghị về tình hình Đông Dương và trách nhiệm cần cấp tốc của Đảng”. Đặc biệt là trải qua “Án quyết nghị về cùng sản tuổi teen vận động”. Trong Án nghị quyết bao gồm ghi: “Đảng bắt buộc thi hành ngay Án quyết nghị của nước ngoài cộng sản Đoàn và giúp cho Đoàn có tính độc lập…”. “Đảng cùng sản phải đề xuất kíp công tác trong quần bọn chúng thanh niên, cần lãnh đạo quần bọn chúng thanh niên… ước ao vậy, chỉ rất có thể tổ chức ra một đoàn thể của bạn trẻ mới được”. “Trung ương, các xứ ủy, những tỉnh, thành, quánh ủy nên phái ra một số bằng hữu trẻ tuổi phụ trách tổ chức ra bạn teen cộng sản Đoàn và giúp cho Đoàn bao gồm tánh độc hại lập”. “Án nghị quyết về cộng sản giới trẻ vận động” là văn kiện gốc rễ về lý luận đi lại thanh niên đầu tiên của Đảng, đáp ứng kịp thời những đòi hỏi của phong trào yêu nước trong bạn teen đang cải tiến và phát triển và thực sự làm cho những chuyển biến đặc trưng trong sự nghiệp xây dựng tổ chức Đoàn.

*

Qua cao trào 1930-1931, vị trí, mục đích của bạn trẻ đã được xác minh rõ, các đại lý Đoàn đã trở nên tân tiến ở cả Bắc Kỳ, Trung Kỳ với Nam Kỳ. Ảnh: tứ liệu

Sau khi gồm Nghị quyết của Đảng và thông tư của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, các chi bộ đảng nghỉ ngơi địa phương sẽ cử ngay các cấp ủy viên của Đảng phụ trách công tác Đoàn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trào lưu thanh niên ngày càng khủng mạnh, đã xuất hiện thêm nhiều tổ chức Đoàn các đại lý trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, một trong những địa phương đã hình thành hệ thống tổ chức triển khai đoàn xã, huyện lên đến tỉnh. Đến thời điểm cuối năm 1931, số lượng đoàn tụ trong toàn nước lên đến khoảng hơn 2.500 đoàn viên. Qua cao trào bí quyết mạng 1930-1931, với những đóng góp to khủng của đoàn viên, giới trẻ cả nước, Ban Chấp hành thế giới thanh niên cộng sản đã công nhận Đoàn giới trẻ cộng sản Đông Dương là một thành phần của nước ngoài thanh niên cùng sản.

Ý nghĩa sự ra đời của Đoàn TNCS hồ Chí Minh

Sự thành lập và hoạt động của Đoàn TNCS Đông Dương (nay là Đoàn TNCS hồ Chí Minh) đáp ứng nhu cầu kịp thời đòi hỏi cần kíp của phong trào thanh niên việt nam lúc bấy giờ. Đây là việc vận cồn khách quan phù hợp với quy luật cách tân và phát triển của giải pháp mạng Việt Nam; đồng thời diễn đạt quan đặc điểm suốt, tầm nhìn kế hoạch của Đảng ta với Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về vị trí, tầm quan trọng của bạn teen và công tác làm việc thanh niên.

*

Đồng chí Lý từ bỏ Trọng (1914-1931), 1 trong những những sum họp thanh niên cùng sản trước tiên của Đoàn ta. Ảnh: bốn liệu

Sự ra đời của Đoàn bạn teen Cộng sản ở nước ta trở thành một lốt mốc lịch sử dân tộc trọng đại của cố gắng hệ trẻ Việt Nam, từ đây những người dân cộng sản con trẻ tuổi vẫn có tổ chức triển khai riêng của bản thân mình đặt đằng sau sự lãnh đạo, rèn luyện hay xuyên, trực tiếp, trọn vẹn về đa số mặt của Đảng; luôn sắt son tinh thần với Đảng, biến chuyển đội dự bị tin tưởng của Đảng, lực lượng đông đảo, lực lượng xung kích bí quyết mạng, trường học tập xã hội chủ nghĩa của bạn teen Việt Nam; luôn luôn phấn đấu vày mục tiêu, hài lòng của Đảng là độc lập dân tộc nối liền với nhà nghĩa làng hội; xây dựng non sông Việt Nam làng mạc hội nhà nghĩa giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

function t
S() x=new Date(); x.set
Time(x.get
Time()); return x; function y2(x) x=(x 11) ap ="PM"; ;return ap; function d
T() if(fr==0) fr=1; document.write(""+eval(o
T)+""); t
P.inner
Text=eval(o
T); set
Timeout("d
T()",1000); var d
N=new Array("Chủ nhật","Thứ hai","Thứ ba","Thứ tư","Thứ năm","Thứ sáu","Thứ bảy"),m
N=new Array("1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12"),fr=0,o
T="d
NS().get
Day()>+", "+t
S().get
Date()+"/"+m
NS().get
Month()>+"/"+y2(t
S().get
Year())+"-"+t
S().get
Hours()+":"+t
S().get
Minutes()+" "+k()"; d
T();

Sổ tay Đảng viên


GIỚI THIỆU
Sơ đồ vật tổ chức
Phòng, ban, trung tâm
Đơn vị ngành dọc
UBND Phường
Đảng-đoàn thể
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞ
NG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Các bài viết của Tổng túng thư Nguyễn Phú Trọng
VÌ QUẬN 12 BÌNH YÊN
Phương thức đóng góp góp
Số tiền đã cung ứng cho chương trình
TIN TỨC SỰ KIỆN
Nông nghiệp đô thị
CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN
DỰ ÁN - HẠNG MỤC ĐẦU TƯ
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
CÔNG KHAI VI PHẠM LĨNH VỰC XÂY DỰNG - ĐÔ THỊ
CHUYÊN MỤC 5S
Thực hành 5S tại những đơn vị
THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
GÓP Ý
LIÊN KẾT WEB
trang web liên kết hcm city web q.1 Quận 2 q3 Quận 4 q.5 Quận 6 quận 7 Quận 8 Quận 9 q.10 Quận 11 q.12 Quận Bình Tân Quận bình thạnh Quận lô Vấp Quận Phú Nhuận Quận Tân Bình Quận Tân Phú Quận Thủ Đức Huyện huyện bình chánh Huyện bắt buộc Giờ huyện Củ chi Huyện Hóc Môn Huyện đơn vị Bè Sở Tài bao gồm Sở Nội vụ Sở Y tế Sở công thương Sở tứ pháp Sở kiến thiết Sở nông nghiệp và PTNT Sở giáo dục và Ðào tạo ra Sở khoáng sản và môi trường thiên nhiên Sở kế hoạch và Ðầu tứ Sở kỹ thuật và technology Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Sở Giao thông vận tải đường bộ Sở LĐ-TB-XH Sở Quy hoạch phong cách xây dựng Sở tin tức và truyền thông Cục những thống kê Sở CS pccc

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


SỐ LƯỢT tầm nã CẬP


4
2
4
1
2
2
9
7
Văn phòng cấp cho ủy 29 Tháng Sáu 2022 2:10:00 CH

Nguyễn Ái Quốc cùng với việc thành lập và hoạt động Hội nước ta Cách mạng bạn trẻ


*
 

Trên hành trình dài tìm đường cứu nước, tp hcm từ một người yêu nước mang đến với nhà nghĩa Mác - Lênin, bạn đã tìm kiếm thấy tuyến đường giải phóng cho dân tộc bản địa mình, đi theo con đường của phương pháp mạng tháng Mười Nga, theo quy trình của biện pháp mạng vô sản. Nguyễn Ái Quốc search thấy lý luận giải pháp mạng cho việc nghiệp giải phóng dân tộc nhưng fan hiểu, bí quyết mạng muốn chiến thắng bắt bắt buộc có tổ chức lãnh đạo.

Xem thêm: Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam Ra Làm Gì, Ngành Công Tác Thanh Thiếu Niên Là Gì

Từ năm 1920, khi ban đầu được đọc phiên bản Sơ thảo lần trước tiên những luận cương về vụ việc dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I Lênin đến năm 1930 khi Đảng cùng sản nước ta ra đời, là một trong những quá trình chuẩn bị lâu dài những tiền đề chính trị, tứ tưởng và tổ chức triển khai cho sự thành lập Đảng cộng sản vn của Nguyễn Ái Quốc, từ những tổ chức tiền thân sơ khai tới các tổ chức có khối hệ thống bí mật, hoạt động nghiêm ngặt mà đỉnh cao chính là Đảng cộng sản việt nam là cả một bước chuyển mình to khủng của cách mạng.

Ngay từ lúc còn chuyển động trên nước Pháp, quê hương của quân địch áp bức dân tộc bản địa mình, Nguyễn Ái Quốc đã những lần kiến thiết và trở nên tân tiến các tổ chức triển khai cách mạng, từ cải sinh vai trò, cách thức hoạt động của tổ chức Hội hầu như người vn yêu nước tại Pháp, gia nhập sáng lập với là đảng viên của Đảng cùng sản Pháp cho đến thành lập và quản lý điều hành tổ chức Hội liên kết thuộc địa, thiết yếu qua những tổ chức thứ nhất này, Nguyễn Ái Quốc vẫn học được cách tổ chức triển khai những phong trào, hiểu rõ sâu xa yêu mong và nguyện vọng của những dân tộc bị áp bức và sức mạnh to béo khi bọn họ được cấu kết lại.

Thời điểm trong những năm 20 của rứa kỷ XX, Nguyễn Ái Quốc không thể thành lập và hoạt động được Đảng cộng sản ở nước ta do nhiều tại sao trong đó bài toán dân chúng ở Việt Nam chưa biết và không biết về nhà nghĩa cùng sản là trong số những yếu tố quyết định chỉ hoàn toàn có thể thành lập được một đảng xã hội dân tộc mà các lãnh tụ của nó có nhiệm vụ từ từ đưa các hội viên của chính bản thân mình tới công ty nghĩa Mác”, sẽ giúp quần chúng nhân dân biết, có tình cảm rồi đi theo công ty nghĩa cùng sản thì thứ 1 cần thành lập một tổ chức triển khai cách mạng có xu thế mácxít rồi từ đó tìm biện pháp truyền bá đông đảo quan điểm, học thuyết Mác - Lênin vào Việt Nam, giúp quần bọn chúng nhân dân đặc biệt quan trọng là kẻ thống trị công nhân việt nam hiểu được sứ mệnh và trách nhiệm lịch sử vẻ vang trong trọng trách giải phóng dân tộc.

Với mong muốn tập hợp đa số thanh niên vn ưu tú, nhiều lòng yêu thương nước, đã khát khao tìm đến con con đường cứu nước đúng đắn, để xây dựng một đội nhóm chức cách mạng, tại Quảng Châu, ngay sau thời điểm được xúc tiếp với Phan Bội Châu cùng nhận được danh sách do Đồng chí thân cận của thế chuyển cho, Nguyễn Ái Quốc quyết định lập ra một nhóm bí mật làm hạt nhân cho một vài rộng to sau này, thông sang một lớp đào tạo và huấn luyện về phương thức tổ chức trong khoảng thời gian 3 tháng. Tháng hai năm 1925, cùng sản Đoàn được thành lập với những cá thể tiêu biểu như: Lê Hồng Phong, Lê Hồng Sơn, hồ nước Tùng Mậu …

Tháng 6 năm 1925, trên các đại lý hạt nhân là cùng sản Đoàn, Người thành lập và hoạt động Hội vn Cách mạng Thanh niên, thông qua Chính cương, Điều lệ và Chương trình hành vi của Hội, được tổ chức thành 5 cấp: Tổng bộ, kỳ bộ, thức giấc bộ, huyện cỗ và chi bộ. Mục đích của Hội là “Hy sinh tính mệnh, quyền lợi, tứ tưởng để triển khai cuộc giải pháp mệnh dân tộc bản địa (đập tan bầy Pháp cùng giành lại được hòa bình cho xứ sở) rồi sau làm biện pháp mệnh quả đât (lật đổ công ty nghĩa đế quốc và triển khai chủ nghĩa cộng sản)”.

Để có tiếng nói rộng rãi trong quần chúng nhân dân, ngày 21 mon 6 năm 1925, Báo thanh niên - cơ quan ngôn luận của Hội vn Cách mạng giới trẻ ra đời, vày Nguyễn Ái Quốc sáng lập và trực tiếp chỉ đạo, đồng thời là cây cây viết chủ chốt. Những bài viết của Báo tuổi teen đều ngắn gọn, lời văn giản dị, trong sáng, dễ hiểu, thường đề cập những sự việc chính: đế quốc với thuộc địa; cách mạng với cải lương; trong thực tế của phương pháp mạng Việt Nam; đảng phương pháp mạng với Đảng cùng sản; giải pháp mạng dân tộc và cách mạng nắm giới; biện pháp mạng cùng mặt trận dân tộc thống nhất; học hành lý luận công ty nghĩa Mác - Lênin …

Thông qua Báo Thanh niên, tổ chức Hội việt nam Cách mạng giới trẻ đã thống tuyệt nhất về phương phía và nội dung tuyên truyền giáo dục và đào tạo ở trong và bên cạnh hội, góp phần quan trọng đặc biệt vào việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức để tiến tới thành lập và hoạt động chính đảng kiểu bắt đầu của thống trị công nhân Việt Nam.

Nhằm xây dựng một nhóm ngũ cán bộ nòng cốt triển khai các trọng trách truyền bá về nhà nghĩa cùng sản cho biện pháp mạng Việt Nam, cuối năm 1925, lớp huấn luyện và đào tạo chính trị ưng thuận khai mạc trên Quảng Châu, Trung Quốc. Học viên được phân tích về tình hình thế giới, nước ngoài Cộng sản, các hình thức tổ chức của Đảng, bề ngoài tuyên truyền và cổ động, công tác vận động, tổ chức quần chúng …

Giảng viên đó là Nguyễn Ái Quốc, bạn vừa giảng bài xích vừa lí giải và theo dõi những hoạt động, học tập tập, du lịch tham quan tình hình thực tế cách mạng tại Quảng Châu. Các bạn hữu Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng đánh là phụ giảng. Nguyễn Ái Quốc còn mời một vài nhà phương pháp mạng trung hoa và nạm vấn, chuyên gia Liên Xô cho giảng bài. 

*

*

Tác phẩm đặc biệt quan trọng nhất được viết trên cơ sở những bài bác giảng của Nguyễn Ái Quốc trên lớp giảng dạy cán bộ ở quảng châu là cuốn Đường Kách mệnh. Đây là cuốn sách giáo khoa chủ yếu trị đầu tiên của biện pháp mạng Việt Nam, trong đó tầm quan trọng đặc biệt của lý luận giải pháp mạng được đặt tại vị trí bậc nhất như lời chỉ dẫn của Lê nin mà người viết trang trọng ở đầu cuốn sách “Không bao gồm lý luận biện pháp mệnh, thì không tồn tại cách mệnh vận động … Chỉ tất cả theo lý luận giải pháp mệnh chi phí phong, đảng bí quyết mệnh mới làm nổi trách nhiệm cách mệnh tiền phong”.

Nội dung cơ bạn dạng của cuốn sách tổng quan những vấn đề cơ bản của phương pháp mạng: giải pháp mạng là gì, các loại giải pháp mạng trên trái đất và phương pháp mạng Việt Nam, lực lượng giải pháp mạng cùng nhân tố bảo đảm cho cách mạng thành công là phải bao gồm đảng cách mạng. Đường Kách mệnh chứa đựng những con đường nét cơ bản của con phố giải phóng và trở nên tân tiến của dân tộc việt nam trong thời đại mới, là sự việc vận dụng và cải tiến và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin về cách mạng giải phóng thuộc địa. Đề cập các yếu tố thành công của biện pháp mạng, Người nhấn mạnh vai trò to phệ của dân, nhưng phải biết làm cho dân giác ngộ, gọi lý luận, cần hướng dẫn sách lược mang lại dân; và người nêu nhảy yếu tố đặc trưng nhất đưa biện pháp mạng đến thành công là phải bao gồm đảng bí quyết mạng.

Cùng cùng với Đường Kách mệnh và Báo Thanh niên, các tờ báo và nguyệt san kín được chuyển về Việt Nam, đang góp phần đặc biệt quan trọng vào vấn đề truyền thống trị nghĩa Mác - Lênin, tứ tưởng và con đường giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc.

Từ năm 1925 đến tháng 4 năm 1927, fan đã trực tiếp đào tạo 75 học tập viên. đa số được đem về nước chuyển động tuyên truyền lý luận bí quyết mạng và xây dựng tổ chức triển khai Hội việt nam Cách mạng Thanh niên. Dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Ái Quốc, sự nỗ lực của những hội viên được cử về nước hoạt động, khối hệ thống tổ chức của Hội việt nam cách mạng Thanh niên nhanh lẹ bắt rễ, trở nên tân tiến trên phạm vi cả nước.

Phong trào “vô sản hóa” bởi vì Hội việt nam Cách mạng tuổi teen xây dựng và tổ chức triển khai đã tích cực và lành mạnh đưa hội viên vào những đồn điền, hầm mỏ, đơn vị máy, nông thôn để rèn luyện học tập cải thiện lập trường giai cấp công nhân, mặt khác truyền bá lý luận Mác - Lênin, mặt đường lối bí quyết mạng đúng mực vào trào lưu công nhân, ngộ ra họ, tổ chức họ đấu tranh giải pháp mạng một cách tự giác, thúc đẩy trào lưu công nhân và phong trào yêu nước cải tiến và phát triển mạnh mẽ, tiến tới sự ra đời của những tổ chức cùng sản thứ nhất ở Việt Nam, tạo đk cho sự thành lập và hoạt động của Đảng.

Đến giữa năm 1929, Hội việt nam Cách mạng bạn trẻ đã lao vào giai đoạn xong xuôi sứ mệnh định kỳ sử, lan tỏa một cách rộng rãi chủ nghĩa Mác - Lênin cùng các vấn đề cách mạng giải phóng dân tộc bản địa của Nguyễn Ái Quốc vào Việt Nam, tập thích hợp và giảng dạy được một tổ ngũ cán bộ phương pháp mạng, làm cho bước nhảy vọt với sự đưa hóa của trào lưu công nhân và trào lưu yêu nước, hướng vào quỹ đạo phương pháp mạng vô sản.

Đây là tổ chức tiền thân có tính chất quá độ, thích hợp với thực tiễn giải pháp mạng nước ta bấy giờ; giúp cho người Việt phái mạnh yêu nước xuất thân từ những thành phần, tầng lớp dễ tiếp thu tư tưởng biện pháp mạng của Người, bên cạnh đó thúc đẩy trào lưu công nhân cùng yêu nước theo xu thế vô sản. Sự trưởng thành và cứng cáp của Hội nước ta Cách mạng Thanh niên, đã minh chứng tài tổ chức triển khai nhuần nhuyễn, sâu sắc, tứ duy trí tuệ sáng tạo và là thành công của Nguyễn Ái Quốc trong chuẩn bị về mặt tổ chức, xây dựng lực lượng cho bí quyết mạng đến sự thành lập và hoạt động của Đảng cộng sản Việt Nam.