Nổi Bật

Lab 16: sử dụng datatable hỗ trợ gì cho người sử dụng, viewing data in a datatable

✅ datatables trong cucumber là gì?✅ viết test cases gherkin có chứa datatables✅ xử lý datatables trong code auto test ✅ datatables trong cucumber là gì?datatable trong cucumber là một bảng dữ liệu được đính kèm với một step trong ngôn ngữ gherkin của một scenario, datatable khá thú vị và có thể được sử dụng để triển khai data theo nhiều cách