Nổi Bật

Cách đánh giá sinh viên thực tập sinh như thế nào? mẫu đánh giá đơn vị thực tập năm 2023 đạt chuẩn

Cho tôi hỏi mẫu lời nhận xét thực tập tốt nghiệp hay nhất? thang điểm đánh giá thực tập sư phạm là thang điểm mấy? (câu hỏi của chị lan anh - bình dương) nội dung chính mẫu lời nhận xét thực tập tốt nghiệp hay nhất?thực tập là hoạt động không thể thiếu của các sinh viên đại học, Đây là một trong những điều kiện để được xét tốt nghiệp đại học đối với sinh viên

Hướng dẫn cách tính điểm sinh viên giỏi cần bao nhiêu điểm đầu ra?

Sinh viên đại học sẽ áp dụng các quy định về xếp loại học lực tại quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm thông tư số 08/2021/tt-bgdĐt,    Đánh giá điểm học phầnĐiều 9 quy chế đào tạo trình độ đại học quy định về cách đánh giá và tính điểm học phần như sau:các điểm thành phần tính theo thang điểm 10Đối với mỗi học phần, sinh viên được đánh giá qua tối thiểu hai điểm thành phần, đối với các học phần có khối lượng nhỏ hơn 02 tín chỉ có thể chỉ có một điểm đánh giá

Hướng dẫn học sinh, sinh viên cách tính điểm sinh viên khóa 2023, 2022, 2021

Để giúp các bạn sinh viên khóa 2023, 2022, 2021 hiểu rõ về cách tính từng loại điểm và vai trò của chúng trong việc đánh giá kết quả học tập, trung tâm hỗ trợ học vụ gửi đến các bạn hướng dẫn cụ thể để chúng ta cùng nhau nắm rõ những nội dung hữu ích sau:1, Điểm được tính như thế nào? 2