Sinh thời, quản trị Hồ Chí Minh luôn luôn đặt tinh thần vào thanh niên, xác minh “Thanh niên là người chủ sở hữu tương lai của nước nhà”(1). Bởi vì vậy, trong veo cuộc đời chuyển động cách mạng của Người, quan điểm về việc nghiệp “trồng người” đổi thay tư tưởng xuyên suốt, góp phần chuẩn bị và xây cất lực lượng bí quyết mạng hùng hậu, dẫn dắt tuổi teen trở thành lớp bạn kế tục trung thành, xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng vinh quang của Đảng với dân tộc.

Bạn đang xem: Chính sách đối với thanh niên có tài năng


*
Đảng ta luôn luôn đề cao vị trí, sứ mệnh của bạn teen và công tác làm việc thanh niên (Trong ảnh: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với đoàn viên, bạn trẻ tỉnh Hưng Yên, năm 2018). Ảnh: bốn liệu

Thực hiện tại lời dặn dò của Bác, vào suốt quy trình lãnh đạo giải pháp mạng Đảng ta luôn luôn đề cao vị trí, phương châm của thanh niên và công tác thanh niên (CTTN). Nghị quyết họp báo hội nghị Ban Chấp hành trung ương Đảng lần trang bị bảy, khóa X đang khẳng định: “Thanh niên là lực lượng xung kích phương pháp mạng, Đoàn tuổi teen Cộng sản hồ chí minh là team dự bị tin cẩn của Đảng; công tác làm việc thanh niên là vụ việc sống còn của dân tộc”(2).

Quan điểm của Đảng cùng sản vn về giới trẻ và công tác làm việc thanh niên

Một là, tuổi teen và công tác làm việc thanh niên luôn luôn luôn là vụ việc chiến lược có tầm quan trọng đặc biệt của bí quyết mạng Việt Nam.

Hai là, tuổi teen có mạnh, dân tộc mới mạnh; tương lai, tiền đồ dùng của Tổ quốc việt nam nằm trong tay thanh thiếu hụt nhi.

Trong sức mạnh của dân tộc có sức mạnh của thanh niên, và tuổi teen được xem như là hạt nhân trong mỗi dân tộc, “làm tốt công tác bạn teen là đảm bảo an toàn sự kế tục và cải tiến và phát triển không kết thúc của chế độ ta, bảo đảm hiện tại cũng như tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam”(5). Đảng ta vẫn khẳng định: “Thanh niên được đặt tại vị trí trung vai trung phong trong chiến lược bồi dưỡng, phân phát huy yếu tố và nguồn lực bé người. Siêng lo, phạt triển, bạn trẻ vừa là mục tiêu, vừa là rượu cồn lực bảo đảm cho sự ổn định và trở nên tân tiến vững bền của khu đất nước”(6).

Ba là, đẩy mạnh vai trò của hệ thống chính trị trong công tác chăm lo, bồi dưỡng và giáo dục và đào tạo thanh niên bên dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Cần tăng tốc xây dựng quan hệ của tổ chức Đoàn với những tổ chức thành viên của chiến trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng thời, tổ chức Đoàn kết hợp và thống nhất hành vi với những tổ chức thành viên khác trong trận mạc Tổ quốc Việt Nam, trải qua đó thu hút rộng thoải mái các tầng lớp bạn teen thuộc những ngành, các lĩnh vực khác biệt vào hoạt động của tổ chức Đoàn. Sự tích cực tham gia của những tổ chức thành viên khối hệ thống chính trị còn trải qua việc tiến hành Luật Thanh niên, Chiến lược cải tiến và phát triển thanh niên với nhiều cơ chế của đơn vị nước nhằm mục đích tạo điều kiện, cơ hội phát triển mang lại thanh niên.

Bốn là, phạt huy sức mạnh tổng hòa hợp của toàn xóm hội để siêng lo, huấn luyện và đào tạo và tu dưỡng thanh niên.

Nhà nước thông qua khối hệ thống tổ chức, máy bộ chính quyền những cấp ban hành, giải đáp toàn xóm hội và tổ chức thực hiện Luật Thanh niên; ban hành các cơ chế, chủ yếu sách, huy động sự gia nhập của toàn làng hội vào chuyên lo, đào tạo, bồi dưỡng thanh niên; bảo vệ nguồn khiếp phí, phương tiện thao tác làm việc và chuyển động cho tổ chức Đoàn và toàn xã hội. Cạnh bên đó, mái ấm gia đình phải là hạt nhân, môi trường đặc trưng hình thành nhân cách, giáo dục đào tạo ý thức công dân, duy trì gìn cùng phát huy phần nhiều giá trị giỏi đẹp đến thanh thiếu thốn nhi.

Năm là, Đảng lãnh đạo công tác làm việc thanh niên cùng trực tiếp chỉ đạo Đoàn thanh niên cộng sản hồ Chí Minh.

Nghị quyết số 25-NQ/TW đang nêu rõ quan điểm chỉ đạo: “Đảng chỉ đạo CTTN cùng trực tiếp chỉ huy Đoàn TNCS hồ nước Chí Minh. Xây dừng Đoàn vững mạnh mẽ là nội dung đặc trưng trong công tác làm việc xây dựng Đảng, là xây đắp Đảng trước một bước. Đảng đưa ra đường lối, công ty trương lý thuyết cho thanh niên hành động, xác định các chuẩn mực cho tuổi teen phấn đấu; xây dựng những tấm gương nổi bật tiêu biểu cho bạn trẻ học tập cùng noi theo”(7).

Sáu là, Đảng với trọng trách lãnh đạo công tác thanh niên.

Vai trò lãnh đạo của Đảng về bạn trẻ và CTTN tập trung vào những nội dung bao gồm là: chỉ huy xây dựng tổ chức Đoàn, Hội; phát hành các chủ trương, quyết nghị của Đảng về giới trẻ và CTTN; ban hành các công ty trương, nghị quyết và những văn phiên bản của Đảng về CTTN và tổ chức triển khai Đoàn; lãnh đạo CTTN cùng Đoàn Thanh niên trải qua công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục thanh niên; đẩy mạnh vai trò của Đoàn giới trẻ tham gia làm chủ nhà nước, tham gia phát hành Đảng, tổ chức chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Bảy là, thành lập Đoàn vững bạo gan là nội dung đặc trưng trong công tác làm việc xây dựng Đảng, là chế tạo Đảng trước một bước.

Đoàn bạn trẻ là tổ chức quần chúng gần Đảng nhất, xuất bản Đoàn thanh niên là 1 nội dung đặc trưng trong công tác xây dựng Đảng và khối hệ thống chính trị. Điều lệ Đảng cùng sản vn (Điều 44) xác định: “Đoàn tuổi teen Cộng sản tp hcm là team dự bị tin cẩn của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ đến Đảng, kế tục sự nghiệp phương pháp mạng vẻ vang của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cột trong phong trào thanh niên; là trường học tập xã hội nhà nghĩa; thay mặt quyền lợi của thanh niên; phụ trách Đội thiếu niên tiền phong hồ Chí Minh”(8).

Tám là, bên nước làm chủ thanh niên và công tác thanh niên.

Nghị quyết số 25-NQ/TW đang nêu ra quan lại điểm: “Nhà nước quản lý thanh niên và công tác làm việc thanh niên; thể chế hóa mặt đường lối, nhà trương của Đảng về giới trẻ và công tác thanh niên thành pháp luật, chính sách, chiến lược, chương trình hành động và ví dụ hóa trong số chương trình, chiến lược phát triển kinh tế tài chính - buôn bản hội, bảo vệ quốc phòng, bình yên hằng năm của những cấp, các ngành”(9). Thực hiện chức năng này, nhà nước ko thể cai quản thanh niên một cách độc lập mà phải triển khai trong sự phối hợp nghiêm ngặt với những chủ thể khác, đặc biệt là với các tổ chức thanh niên, những đoàn thể nhân dân bên dưới sự lãnh đạo trực tiếp, trọn vẹn của Đảng cùng sản Việt Nam.

Chín là, phát huy sự cố gắng rèn luyện, nỗ lực và học tập của thanh niên theo tứ tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Nghị quyết số 25-NQ/TW đang nêu rõ quan điểm chỉ đạo: “Sự nỗ lực học tập, rèn luyện và phấn đấu không ngừng của giới trẻ theo tấm gương đạo đức sài gòn là yếu hèn tố quan trọng để xây dựng thế hệ tuổi teen thời kỳ mới. Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên là nội dung quan trọng đặc biệt của công tác làm việc đoàn để giáo dục, bồi dưỡng, cổ vũ và phát huy vai trò bạn trẻ trong sự nghiệp tạo và bảo đảm an toàn Tổ quốc”(10). Quan điểm này là sự lý thuyết xây dựng những thế hệ thanh niên nước ta “vững vàng về bao gồm trị, kiên trì con con đường xã hội công ty nghĩa, tiêu biểu cho cụ hệ trẻ, thay đổi những công ty lãnh đạo, quản lí lý, kinh doanh giỏi, những chuyên gia xuất dung nhan trên các mặt hoạt động vui chơi của xã hội, hầu như trí thức uyên bác chiếm lĩnh những đỉnh cao của khoa học, những nghệ thuật sĩ tài năng năng, những người lao rượu cồn có trình độ chuyên môn cao”(11).

Chính sách, pháp luật của phòng nước về thanh niên và công tác thanh niên

Thứ nhất, khí cụ Thanh niên.

Qua sát 15 năm thi hành, Luật bạn teen năm 2005 đã biểu thị những hạn chế, bất cập; vì chưng vậy, Nghị quyết họp báo hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa X về tăng tốc sự lãnh đạo của Đảng đối với CTTN thời kỳ tăng mạnh công nghiệp hóa, văn minh hóa đã đưa ra nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung Luật bạn teen năm 2005 cho tương xứng với tình hình nhằm mục đích hoàn thiện hệ thống chính sách, luật pháp đối với giới trẻ thời kỳ tăng cường công nghiệp hóa, văn minh hóa cùng hội nhập quốc tế. Bộ Nội vụ đã nhà trì giúp cơ quan chỉ đạo của chính phủ xây dựng, trình Kỳ họp thiết bị 9 Quốc hội khóa XIV thông qua Luật bạn trẻ năm 2020 để thay thế Luật thanh niên năm 2005. Luật giới trẻ năm 2020 bao hàm nội dung mới sau đây:

Một là, quy định rõ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của thanh niên để triển khai cơ sở pháp lý triết lý cho giới trẻ rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu nâng cao trách nhiệm. Luật bạn teen năm 2020 không quy định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của thanh niên mà luật 01 điều về vai trò, quyền và nhiệm vụ của thanh niên, 01 chương riêng biệt quy định nhiệm vụ của thanh niên so với Tổ quốc, công ty nước cùng xã hội, mái ấm gia đình và bạn dạng thân thanh niên.

Hai là, quy định 01 điều về đem tháng 3 hàng năm là tháng Thanh niên nhằm mục đích phát huy niềm tin xung kích, tình nguyện, sáng chế của bạn trẻ để tham gia chuyển động vì tiện ích của cộng đồng, buôn bản hội và vận chuyển tổ chức, cá thể đầu tư, cải cách và phát triển thanh niên.

Xem thêm: Top 10+ mẫu đơn xin việc part time cho sinh viên ấn tượng, mẫu cv xin việc part time

Ba là, quy định 01 điều về hội thoại với tuổi teen để thể chế hóa quyết nghị của Đảng, phù hợp với thực tiễn đưa ra nhằm giải quyết và xử lý các con kiến nghị, đề xuất của thanh niên.

Bốn là, Luật bạn trẻ năm 2020 đã bóc các cơ chế của công ty nước so với thanh niên thành một chương riêng rẽ để không bị chồng chéo với các cơ chế đã được biện pháp ở các luật chuyên ngành và bảo vệ tính khả thi cao khi mức sử dụng được ban hành.

Năm là, dành 01 chương nguyên lý về nhiệm vụ của chiến trường Tổ quốc, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai kinh tế, các đại lý giáo dục, gia đình so với thanh niên với mục đích tạo căn nguyên pháp lý quy định trọng trách trong việc kết hợp bảo vệ, siêng sóc, tạo đk cho thanh niên triển khai quyền, nhiệm vụ và nhiệm vụ của mình; tạo đk cho bạn teen được học tập, lao động an toàn, cách tân và phát triển thể lực, trí tuệ, gia nhập các chuyển động văn hóa, thể thao thể thao, chăm sóc, đảm bảo an toàn sức khỏe; đồng thời, tạo đk cho tổ chức Đoàn giới trẻ Cộng sản hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp bạn teen (LHTN) vn thành lập nhằm bảo đảm an toàn lợi ích thích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

Thứ hai, Chiến lược phát triển thanh niên.

Chiến lược trở nên tân tiến thanh niên là chương trình, kế hoạch hành vi của bao gồm phủ có thiết kế để đạt được phương châm xây dựng nguồn lực lượng lao động trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của một quá trình cụ thể, là tổ hợp những mục tiêu, những chỉ tiêu dài hạn và các biện pháp, những cách thức, tuyến phố đạt cho các mục tiêu đó. Chiến lược cải tiến và phát triển thanh niên đã trải qua 02 quy trình tiến độ (giai đoạn 1 từ 2003-2010; tiến độ 2 tự 2011-2020). Đến nay, Chiến lược phát triển thanh niên đã cách sang quy trình thứ 3 (2022-2030).

Chiến lược trở nên tân tiến thanh niên nước ta giai đoạn 2021-2030 là chính sách quan trọng trong phòng nước nhằm cụ thể hóa Luật bạn trẻ năm 2020 với mục tiêu xây dựng nạm hệ thanh niên vn phát triển toàn diện. Chiến lược có không ít điểm mới, những mục tiêu, giải pháp và trách nhiệm các chủ thể được biện pháp rất cầm thể, rõ ràng; nhấn mạnh vấn đề yếu tố phân phát huy trọng trách của thanh niên, bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước bởi chính sách, vẻ ngoài và sự tham gia của cả hệ thống chính trị thuộc phát huy, chăm lo, bồi dưỡng, trở nên tân tiến thanh niên. Theo đó, trung ương Đoàn cùng với vai trò, trọng trách là tổ chức chính trị - xóm hội của bạn teen được phân công công ty trì thực hiện nhiều nhiệm vụ, chương trình, đề án, chỉ tiêu, kia là: 100% tổ chức Đoàn thanh niên, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên nước ta các cấp cho và những tổ chức không giống của tuổi teen được thành lập theo phương pháp của pháp luật; phân phát động trào lưu và huy động thanh niên tận hưởng ứng, tham gia các hoạt động tình nguyện bởi cộng đồng, xóm hội; phạt triển kinh tế - làng hội; khắc phục và hạn chế hậu quả thiên tai, dịch bệnh; đảm bảo an toàn môi trường; duy trì gìn đơn côi tự, an toàn xã hội, quốc phòng, bình yên quốc gia”(12).

Thứ ba, chính sách của nhà nước đối với thanh niên.

Các cơ chế của nhà nước đối với thanh niên vẻ ngoài trong Luật thanh niên năm 2020 đã có phong cách thiết kế theo hướng vừa quy định cơ chế khung vừa quy định cơ chế cụ thể, gồm tính chất định hướng trên các nghành nghề dịch vụ gần cùng với thanh niên, trong đó, giải pháp nguyên tắc kim chỉ nan để triển khai các cơ chế làm đại lý cho việc bảo đảm an toàn cho các cơ quan công ty nước tất cả thẩm quyền trong quá trình thực hiện trách nhiệm theo ngành, lĩnh vực và địa phương tổ chức triển khai triển khai tiến hành hoặc lồng ghép trong bài toán thực hiện chế độ đối với thanh niên về học hành và phân tích khoa học, cơ chế về lao động, bài toán làm, cơ chế về khởi nghiệp, chính sách về bảo vệ, âu yếm và cải thiện sức khỏe; chính sách về văn hóa, thể dục, thể thao; chính sách về bảo đảm Tổ quốc. Đối với 1 số đối tượng người sử dụng thanh niên gồm tính “đặc thù”, Luật thanh niên năm 2020 pháp luật một số cơ chế đối với giới trẻ xung phong, chế độ đối với tuổi teen tình nguyện, chính sách đối cùng với thanh niên có tài năng./.

----------------------

Ghi chú:

(1) hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb CTQG-ST, H.2011, tr. 216.

(5) Đảng cộng sản Việt Nam, Văn khiếu nại Đảng toàn tập, tập 46, Nxb CTQG-ST, H.2006.

(11) Đảng cộng sản Việt Nam, Văn khiếu nại Đảng toàn tập, tập 52, Nxb CTQG-ST, H.2007.

TS Hoàng Minh Tuấn - phó giám đốc thường trực học viện chuyên nghành Thanh thiếu niên Việt Nam

tại Diễn bọn quốc tế chia sẻ kinh nghiệm xây dừng và thực hiện cơ chế phát triển thanh niên, các đại biểu đã chỉ dẫn những giải pháp phát triển giới trẻ trong lao động, việc làm và cải tiến và phát triển thanh niên tài năng…


sáng 29.11, tại Hà Nội đã diễn ra Diễn đàn quốc tế chia sẻ khiếp nghiệm xây dựng với thực hiện chế độ phát triển tuổi teen do Ủy ban quốc gia về giới trẻ Việt phái nam tổ chức.

Diễn đàn bao gồm sự tham dự của anh Bùi quang đãng Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, túng bấn thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về bạn trẻ Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm, bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban quốc gia về bạn teen Việt Nam. Chương trình được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của nhiều tổ chức quốc tế, các nước ASEAN cùng Trung Quốc.

*

Anh Bùi quang quẻ Huy (thứ hai từ trái qua) tham dự diễn đàn

xuân tùng

Phát triển bạn trẻ để hội nhập quốc tế

Phát biểu khai mạc diễn đàn, anh Nguyễn Tường Lâm mang đến rằng ngày nay, vạc triển bạn trẻ trở thành vấn đề lớn của mỗi quốc gia, dân tộc. Tại hầu hết các quốc gia, ở những mức độ khác nhau, đơn vị nước đều có những chủ trương, chế độ đối với tuổi teen để bồi dưỡng, đào tạo với phát huy sự gia nhập của giới trẻ vào tiến trình phát triển của xóm hội.

Đối với riêng biệt Việt Nam, giới trẻ được khẳng định là lớp người làm chủ tương lai của đất nước. Nhà nước đã có nhiều chủ trương, cơ chế hướng tới mục tiêu xây dựng thế hệ tuổi teen Việt nam phát triển toàn diện; phân phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu thương cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước và hội nhập quốc tế; phát huy tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện và nâng cấp trách nhiệm của giới trẻ trong sự nghiệp xây dựng với bảo vệ Tổ quốc.

*

Anh Nguyễn Tường Lâm vạc biểu tại diễn đàn

xuân tùng

Quốc hội đã ban hành luật Thanh niên, thuộc nhiều đạo luật quan liêu trọng liên quan đến thanh niên. Chủ yếu phủ đã phát hành các nghị định, Thủ tướng chủ yếu phủ ban hành Chiến lược vạc triển bạn teen Việt Nam, những đề án, dự án, chương trình huy động bạn teen tham gia phạt triển gớm tế - làng mạc hội, cùng nhiều văn bản quy phạm pháp luật tất cả liên quan…

Tại diễn đàn, các đại biểu đã trao đổi, phân chia sẻ kinh nghiệm xây dựng với thực thi cơ chế phát triển tuổi teen của những nước trên các lĩnh vực: học tập, nghiên cứu khoa học; lao động, việc làm; khởi nghiệp; bảo vệ, chăm sóc và cải thiện sức khỏe; văn hóa, thể dục, thể thao; chuyển đổi số; chế độ dành cho các đối tượng thanh niên...

*

Đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm về chế độ phát triển bạn trẻ tại diễn đàn

xuân tùng

Bên cạnh đó, những đại biểu cũng đánh giá tình hình, dự báo về những tác động ảnh hưởng đến việc thực hiện cơ chế phát triển thanh niên của những nước; đồng thời đề xuất cơ chế phối hợp vào xây dựng và thực thi chế độ phát triển thanh niên; tăng cường hợp tác thanh niên ASEAN và Trung Quốc...

Thúc đấy tài năng trẻ, đãi ngộ, trọng dụng nhân tài

Chia sẻ về chính sách thanh niên tài năng của Trung Quốc, bà Pan Meng, giảng viên khoa nghiên cứu với giảng dạy về lịch sử phong trao thanh niên của Đảng, Học viện chủ yếu trị bạn trẻ Trung Quốc, đến biết thiết yếu quyền T.Ư tích cực tạo điều kiện thuận lợi để phạt triển tài năng trẻ. Vào đó, thiết yếu quyền địa phương đưa ra các cơ chế thúc đẩy sự vạc triển của thanh niên tài năng dựa trên điều kiện địa phương.

*

Các đại biểu thâm nhập diễn đàn trực tiếp tại Hà Nội

xuân tùng

Năm 2022, Đoàn tuổi teen cộng sản Trung Quốc đã phát hành kế hoạch hành động Đào tạo bạn trẻ tài năng trong thời đại mới với xây dựng quy mô việc làm “1+5”. Mô hình này tập trung đào tạo tuổi teen tài năng hướng tới thành tựu bao gồm trị, phát triển kỹ năng khoa học và công nghệ, vận hành và quản lý, tái thiết nông thôn với thúc đẩy phúc lợi công.

Cũng nêu kinh nghiệm trong xây dựng cùng thực hiện cơ chế đối với bạn teen tài năng của thủ đô Hà Nội, Phó giám đốc Sở nội vụ TP.Hà Nội Mai Xuân Trường, đến biết Hà Nội đặc biệt quan lại tâm chế độ đãi ngộ, trọng dụng tài năng trong xây dựng cùng phát triển thủ đô, thể hiện qua công tác tiếp nhận, đặc phương pháp không quan liêu thi tuyển vào công chức, viên chức.

*

Phó giám đốc Sở nội vụ TP.Hà Nội Mai Xuân Trường chia sẻ về chính sách phát triển giới trẻ tài năng

xuân tùng

Đến nay, thành phố đã tuyển dụng được 55 sinh viên tốt nghiệp thủ khoa xuất sắc những trường đại học, học viện bên trên địa bàn TP.Hà Nội. Đối với bác bỏ sĩ nội trú đến nay đã xét tuyển được 182 bác sĩ. Đối với vận động viên, văn nghệ sĩ tại những cuộc thi khu vực hoặc thế giới, thành phố đã tuyển dụng được 77 người. Đặc biệt, ủy ban nhân dân thành phố đã phát hành đề án thí điểm đào tạo 1.000 công chức nguồn có tác dụng việc tại xã, phường, thị trấn giai đoạn 2012 - 2015, đây là nguồn nhân lực chất lượng cao để bổ sung công chức trẻ…

Phát biểu kết luận diễn đàn, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết trong thời gian tới, với trách nhiệm được Thủ tướng chính phủ giao, Ủy ban quốc gia về bạn trẻ Việt nam sẽ tiếp tục phối hợp với những bộ, cơ quan liêu ở T.Ư và các địa phương tham mưu, đề xuất với các cấp bao gồm thẩm quyền phát hành các bao gồm sách, pháp luật đối với thanh niên, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về giới trẻ và công tác làm việc thanh niên.

*

Các đại biểu quốc tế thâm nhập diễn dàn

xuân tùng

“Chúng tôi rất hy vọng tiếp tục nhận được sự phối hợp của những cơ quan, Bộ phụ trách công tác thanh niên các nước ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản; những tổ chức quốc tế tại Việt Nam; những bộ, ngành, địa phương trong quá trình nghiên cứu, đề xuất, thực hiện điều tra, khảo sát, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên tại Việt Nam.

Đồng thời, tích cực tham mưu tổ chức thực hiện những diễn đàn quốc tế phân chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, thực hiện chế độ phát triển bạn teen hằng năm để xây dựng, tổng hợp những kinh nghiệm của các nước, các tổ chức quốc tế và phân tách sẻ, thông tin rộng rãi trong phạm vi quan tiền hệ hợp tác thanh niên các nước ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản”, anh Lâm nhấn mạnh.