Giáo viên dạy fan khuyết tật được hưởng chính sách gì không giống so với giáo viên thông thường? bài viết dưới đây đang cung cấp cho mình đọc thông tin về mức phụ cấp cũng giống như những quyền lợi, cơ chế cho thầy giáo dạy học sinh khuyết tật theo giải pháp của pháp luật.

Bạn đang xem: Hỗ trợ giáo viên dạy học sinh khuyết tật


Điều kiện hưởng phụ cấp cho dạy học sinh khuyết tật

Căn cứ theo Điều 7 Nghị định 113/2015/NĐ-CP, gia sư dạy học viên khuyết tật thừa kế phụ cung cấp ưu đãi, phụ cấp nhiệm vụ công việc. Trong đó, đk hưởng phụ cấp cho dạy học sinh khuyết tật là:- công ty giáo chăm trách huấn luyện và giảng dạy người khuyết tật trong số cơ sở giáo dục công việc và nghề nghiệp công lập dành riêng riêng cho người khuyết tật hoặc lớp học dành riêng cho tất cả những người khuyết tật trong số cơ sở giáo dục nghề nghiệp và công việc công lập.- bên giáo không siêng trách huấn luyện người khuyết tật trong những lớp học dành riêng riêng cho người khuyết tật trong những cơ sở giáo dục nghề nghiệp và công việc công lập.- đơn vị giáo siêng trách huấn luyện người khuyết tật trong những lớp hòa nhập cho người khuyết tật trong những cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

Mức phụ cấp với cô giáo dạy lớp dành riêng riêng cho những người khuyết tật

Mức phụ cấp cho cho giáo viên dạy học sinh khuyết tật được hiện tượng tại Điều 8 Nghị định 113 năm 2015.Theo đó, thầy giáo dạy fan khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công việc và nghề nghiệp công lập dành riêng cho những người khuyết tật hoặc lớp học dành riêng cho tất cả những người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công việc và nghề nghiệp công lập thừa hưởng mức phụ cấp như sau:- đơn vị giáo siêng trách thừa kế phụ cung cấp trách nhiệm quá trình mức 0,3 so với tầm lương các đại lý và phụ cấp cho ưu đãi đào tạo người tàn tật mức 70% nấc lương hiện hưởng cộng phụ cấp cho chức vụ lãnh đạo, phụ cấp cho thâm niên vượt size (nếu có).- bên giáo không chuyên trách thừa hưởng phụ cung cấp trách nhiệm công việc mức 0,3 so với mức lương đại lý và phụ cấp cho ưu đãi huấn luyện người tàn tật mức 40% mức lương hiện tại hưởng cộng phụ cung cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cung cấp thâm niên vượt form (nếu có).

Phụ cấp của thầy giáo dạy vào lớp hòa nhập cộng đồng

Tại khoản 3 Điều 8 Nghị định 113 quy định, giáo viên chăm trách dạy fan khuyết tật trong những lớp hòa nhập xã hội được hưởng trọn phụ cấp cho trách nhiệm công việc mức 0,2 so với mức lương cơ sở và phụ cấp ưu đãi huấn luyện người khuyết tật gồm các mức sau đây:“a) nút 35% nút lương hiện tại hưởng cùng phụ cung cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cung cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với lớp hòa nhập tất cả từ 5% mang lại dưới 10% học viên là tín đồ khuyết tật;b) nút 40% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp cho chức vụ lãnh đạo, phụ cung cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với lớp hòa nhập có từ 10% cho dưới 20% học tập viên là người khuyết tật;c) nấc 45% mức lương hiện nay hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cung cấp thâm niên vượt size (nếu có) áp dụng so với lớp hòa nhập có từ 20% cho dưới 30% học viên là bạn khuyết tật;
d) Mức 50% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp cho chức vụ lãnh đạo, phụ cấp cho thâm niên vượt form (nếu có) áp dụng so với lớp hòa nhập tất cả từ 30% cho dưới 40% học tập viên là bạn khuyết tật;đ) nấc 55% nấc lương hiện hưởng cùng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt form (nếu có) áp dụng đối với lớp hòa nhập gồm từ 40% cho dưới 1/2 học viên là bạn khuyết tật;e) nút 60% nấc lương hiện hưởng cộng phụ cấp cho chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với lớp hòa nhập tất cả từ 50% đến bên dưới 60% học tập viên là fan khuyết tật;g) nấc 65% nấc lương hiện hưởng cùng phụ cấp cho chức vụ lãnh đạo, phụ cung cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với lớp hòa nhập gồm từ 60% mang đến dưới 70% học viên là tín đồ khuyết tật.”- Khoản 3 Điều 8 Nghị định 113 quy định, giáo viên không chăm trách dạy fan khuyết tật trong những lớp hòa nhập xã hội được tận hưởng phụ cấp cho trách nhiệm quá trình mức 0,2 so với mức lương đại lý và phụ cấp ưu đãi đào tạo và giảng dạy người khuyết tật gồm các mức sau đây:“a) nút 5% nút lương hiện nay hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cung cấp thâm niên vượt size (nếu có) áp dụng đối với lớp hòa nhập bao gồm từ 5% đến dưới 10% học tập viên là fan khuyết tật;b) nút 10% nấc lương hiện hưởng cộng phụ cấp cho chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt form (nếu có) áp dụng so với lớp hòa nhập tất cả từ 10% cho dưới 20% học tập viên là bạn khuyết tật;c) nấc 15% nút lương hiện hưởng cộng phụ cung cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp cho thâm niên vượt form (nếu có) áp dụng đối với lớp hòa nhập tất cả từ 20% mang đến dưới 30% học tập viên là tín đồ khuyết tật;
d) mức 20% mức lương hiện hưởng cộng phụ cung cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt size (nếu có) áp dụng so với lớp hòa nhập bao gồm từ 30% cho dưới 40% học tập viên là bạn khuyết tật;đ) mức 25% mức lương hiện tại hưởng cộng phụ cung cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cung cấp thâm niên vượt form (nếu có) áp dụng đối với lớp hòa nhập bao gồm từ 40% cho dưới 1/2 học viên là fan khuyết tật;e) nấc 30% nút lương hiện hưởng cộng phụ cung cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp cho thâm niên vượt size (nếu có) áp dụng đối với lớp hòa nhập gồm từ 50% đến bên dưới 60% học viên là tín đồ khuyết tật;g) nấc 35% nấc lương hiện tại hưởng cộng phụ cấp cho chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt size (nếu có) áp dụng so với lớp hòa nhập tất cả từ 60% cho dưới 70% học tập viên là tín đồ khuyết tật.”Ngoài những phụ cấp trên, theo Điều 12 Thông bốn 03/2018/TT-BGDĐT, gia sư tham gia giáo dục và đào tạo hòa nhập còn được được hưởng những quyền:- Được đào tạo, tu dưỡng chuyên môn, nâng cấp nghiệp vụ về giáo dục đào tạo hòa nhập.- Được tham quan, học tập tập tay nghề về giáo dục đào tạo hòa nhập.- Được tán thưởng khi có thành tích xuất dung nhan trong giáo dục đào tạo hòa nhập.- Được hưởng các cơ chế ưu đãi trong giáo dục và đào tạo hòa nhập theo hiện tượng hiện hành.Tóm lại, giáo viên dạy người khuyết tật trong trường công lập hoàn toàn có thể được hưởng những loại phụ cung cấp là: phụ cấp cho chuyên trách, phụ cấp trọng trách cộng cùng với phụ cung cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt form (nếu có).Trên đây mức sử dụng về chế độ mang đến giáo viên dạy học viên khuyết tật. Nếu như còn vấn đề thắc mắc, các bạn đọc vui mừng liên hệ 1900 6192 để được hỗ trợ và giải đáp.

Viên chức cung ứng giáo dục tín đồ khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập phải thỏa mãn nhu cầu những tiêu chuẩn gì? – người mẫu ngọc trinh (Hậu Giang)


*
Mục lục nội dung bài viết

Tiêu chuẩn chỉnh viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong số cơ sở giáo dục đào tạo công lập (Hình từ internet)

Về vụ việc này, Law
Net lời giải như sau:

1. Nhiệm vụ của viên chức cung ứng giáo dục tín đồ khuyết tật trong các cơ sở giáo dục đào tạo công lập

- Tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục cho tất cả những người khuyết tật;

- thực hiện chương trình, kế hoạch cung ứng giáo dục bạn khuyết tật theo yêu ước và qui định của đối kháng vị;

- cung cấp người khuyết tật học tập tập với rèn luyện kỹ năng đặc thù, kĩ năng sống phù hợp với kỹ năng và nhu yếu của fan khuyết tật;

- hỗ trợ giáo viên vào các hoạt động chăm sóc, giáo dục người khuyết tật;

- Phối hợp với giáo viên giảng dạy, giáo viên nhà nhiệm reviews người khuyết tật;

- Tham gia huy động người khuyết tật mang đến trường học tập;

- Hỗ trợ, hỗ trợ tư vấn cho gia đình người khuyết tật và xã hội về loài kiến thức, tài năng chăm sóc, giáo dục người khuyết tật;

- kết thúc các công tác bồi dưỡng; trường đoản cú học, từ bồi dưỡng, nâng cấp năng lực trình độ nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm;

- thực hiện các trách nhiệm khác vày hiệu trưởng phân công.

Xem thêm: Vay vốn sinh viên đại học hà nội, công văn số 7375/bgdđt

(Khoản 1 Điều 3 Thông bốn 21/2023/TT-BGDĐT)

2. Tiêu chuẩn viên chức hỗ trợ giáo dục fan khuyết tật trong số cơ sở giáo dục đào tạo công lập

* Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp

- Chấp hành những chủ trương, con đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật trong phòng nước và những quy định của ngành;

- Có lòng tin trách nhiệm, tận tụy với công việc; mến yêu, tôn trọng cùng đối xử vô tư đối với những người khuyết tật; hỗ trợ, bảo vệ quyền và công dụng hợp pháp của fan khuyết tật;

- Có lòng tin trách nhiệm hợp tác và ký kết với đồng nghiệp, gia đình người tàn tật và các tổ chức, cá nhân khác trong việc cung cấp giáo dục fan khuyết tật;

- tiến hành lối sống lành mạnh, văn minh, cân xứng với môi trường xung quanh giáo dục.

* Tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn đào tạo, bồi dưỡng

- bao gồm bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chăm ngành cung ứng giáo dục người khuyết tật hoặc gồm bằng xuất sắc nghiệp cđ trở lên một trong các ngành, nghề thuộc lĩnh vực, team ngành, nghề: Đào tạo thành giáo viên, tâm lý học, công tác xã hội, sức khỏe (theo cách thức của Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra và cỗ Lao động, mến binh với Xã hội);

- xong chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức cung ứng giáo dục người khuyết tật theo quy định.

* Tiêu chuẩn chỉnh về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

- Hiểu cùng biết áp dụng chủ trương, mặt đường lối của Đảng, bao gồm sách, pháp luật của nhà nước, hiện tượng và yêu mong của ngành, địa phương liên quan đến công tác giáo dục và đào tạo người khuyết tật;

- tất cả hiểu biết về sệt điểm, nhu cầu của tín đồ khuyết tật; công tác cung ứng giáo dục fan khuyết tật;

- vận dụng được kỹ năng và kiến thức và kĩ năng chuyên môn cơ bạn dạng vào các bước hỗ trợ giáo dục cho những người khuyết tật;

- có khả năng thực hiện tại hoặc kết hợp thực hiện tại được văn bản chương trình hỗ trợ giáo dục fan khuyết tật theo cung cấp học;

- Có kĩ năng hỗ trợ, tứ vấn, tham gia, phối phù hợp với giáo viên, gia đình và xã hội trong giáo dục người khuyết tật.

(Khoản 2, 3, 4 Điều 3 Thông tứ 21/2023/TT-BGDĐT)

3. Chỉ định chức danh nghề nghiệp viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong số cơ sở giáo dục công lập

Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức cung cấp giáo dục bạn khuyết tật mã số V.07.06.16 đối với:

- Trường hợp viên chức đang làm công tác hỗ trợ giáo dục fan khuyết tật nhưng không được bổ nhiệm theo giải pháp của Thông bốn liên tịch 19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV của bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra và bộ trưởng Bộ Nội vụ cơ chế mã số, tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục tín đồ khuyết tật trong những cơ sở giáo dục công lập khi thỏa mãn nhu cầu tiêu chuẩn chỉnh về trình độ chuyên môn đào tạo vẻ ngoài tại điểm a khoản 3 Điều 3 Thông bốn 21/2023/TT-BGDĐT.

- Trường phù hợp được tuyển dụng vào vị trí vấn đề làm viên chức cung ứng giáo dục người khuyết tật sau ngày thông tư này có hiệu lực và đáp ứng yêu mong về cộng sự theo quy định.