a) Đối cùng với Đoàn viên không hưởng trọn lương (Sinh viên): Đóng Đoàn phí 2 nghìn đồng (hai nghìn đồng) một Đoàn viên một mon (2.000đ/1 Đoàn viên/1 tháng). Tổng Đoàn giá tiền mỗi Đoàn viên nên nộp 2.000 đ x 12 mon = 24.000 đồng. Trong đó:

1/3 Đoàn phí (1/3 x 24.000 = 8.000 đồng /đoàn viên) trích nộp về Đoàn trường để thực hiện các hoạt động, phong trào trong năm học.2/3 Đoàn tầm giá (2/3 x 24.000 = 16.000 đồng /đoàn viên), Tổ Tài bao gồm – Thủ quỹ Đoàn – Hội trường giữ cho những Chi đoàn. Bỏ ra đoàn nhận lại Đoàn chi phí từ Đoàn trường thông qua việc chủ động tổ chức các hoạt động, phong trào… mang đến Đoàn viên đưa ra đoàn (có planer và được sự gật đầu đồng ý của GVCN, triển khai thủ tục ý kiến đề xuất duyệt ngân sách đầu tư (theo mẫu), Đoàn trường duyệt).

Bạn đang xem: Không đóng đoàn phí đoàn thanh niên

b) Đối với sum họp có tận hưởng lương (đoàn viên đang sinh hoạt tại đưa ra đoàn cán bộ, chi đoàn giảng viên): Đóng Đoàn mức giá 5.000 đồng (năm ngàn đồng) một Đoàn viên một mon (5.000đ/1 Đoàn viên/1 tháng). Tổng Đoàn tổn phí mỗi Đoàn viên nên nộp 5.000 đ x 12 mon = 60.000 đồng. Vào đó:

1/3 Đoàn mức giá (1/3 x 60.000 = 20.000 đồng /đoàn viên) trích nộp về Đoàn ngôi trường để triển khai các hoạt động, phong trào trong năm học.2/3 Đoàn giá tiền (2/3 x 60.000 = 40.000 đồng /đoàn viên), bỏ ra đoàn giữ lại để tổ chức những hoạt động, phong trào…

2. Đối tượng đóng góp Hội phí:

Tất cả Hội viên là sinh viên bậc Cao đẳng, cđ nghề sẽ học tập trên trường bởi vì Hội sinh viên trường quản ngại lý.

- Mức đóng hội phí:

Hội viên nộp Hội phí 2 nghìn đồng (hai nghìn đồng) một Hội viên một tháng (2.000đ/1 Hội viên/1 tháng). Tổng Hội giá tiền mỗi Hội viên đề xuất nộp 2.000 đ x 12 mon = 24.000 đồng. Trong đó:

1/3 Hội tổn phí (1/3 x 24.000 = 8.000 đồng/hội viên) trích nộp về Hội sinh viên trường để thực hiện các hoạt động, trào lưu trong năm học.2/3 Hội tổn phí (2/3 x 24.000 = 16.000 đồng/hội viên), Tổ Tài chính – Thủ quỹ Đoàn – Hội trường giữ cho những Chi hội. Bỏ ra hội đang nhận lại Hội giá thành từ Hội sv trường trải qua việc dữ thế chủ động tổ chức các hoạt động, phong trào… đến Hội viên chi hội (có chiến lược và được sự đồng ý của GVCN, triển khai thủ tục ý kiến đề nghị duyệt kinh phí đầu tư (theo mẫu mã tại doanhoi.caothang.edu.vn), Hội sinh viên trường duyệt).

Trường hợp chi đoàn, đưa ra hội không dữ thế chủ động tổ chức những hoạt động, phong trào…. Mang đến Đoàn viên, Hội viên thì phần Đoàn phí, Hội phí trong thời hạn học sẽ tiến hành chuyển vào các hoạt động tình nguyện (Mùa hè xanh, Xuân tình nguyện, Trung thu yêu thương thương, hỗ trợ vé xe pháo tết mang đến HSSV có yếu tố hoàn cảnh khó khăn…) của trường; Mốc thời hạn áp dụng là 01/7 hằng năm.

II. QUY TRÌNH THU ĐOÀN PHÍ – HỘI PHÍ:

Căn cứ vào tình hình thực tế, Ban hay vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội sv trường thống độc nhất thu một đợt trong trong cả năm học, đối với những Đoàn viên, Hội viên không kết thúc khóa học theo khung thời hạn đào tạo thì vẫn thu bổ sung khi chuyển sinh hoạt.

Bước 1: Nhận list và thông báo theo 01 trong 02 giải pháp sau:

1. Dìm trực tiếp: túng thiếu thư bỏ ra đoàn hoặc chi hội trưởng tương tác Văn phòng Đoàn TN – Hội SV (Tầng 5, đơn vị F) để nhận thông báo theo size giờ: sáng sủa từ: 08g00 đến 11g00; Chiều từ bỏ 13g00 đến 16g00.

caothang.edu.vn, tải thông báo chính thức bao gồm dấu mộc đỏ và list về với in ra để triển khai bước tiếp theo.

Bước 2: túng bấn thư bỏ ra đoàn phối hợp Chi hội trưởng triển khai thu Đoàn phí, Hội phí tổn của Đoàn viên, Hội viên, cho ký kết tên hoặc ghi lại vào list theo mẫu mã nhận kèm thông báo.

Bước 3: túng thiếu thư bỏ ra đoàn photo danh sách để lưu trữ và nộp bạn dạng chính trực tiếp, kèm đoàn phí, hội tầm giá về văn phòng và công sở Đoàn TN - Hội SV ngôi trường theo lịch: thứ 2 đến lắp thêm 6, sáng sủa từ: 08g00 cho 11g00, chiều từ bỏ 13g00 mang đến 16g00.

Bước 4: bạn nộp thừa nhận “PHIẾU THU” hoặc dẫn chứng đã nộp tiền từ công sở Đoàn TN - Hội SV trường, giữ giữ cẩn thận để kiểm tra so sánh nếu bao gồm sai sót.

Kênh hướng dẫn hỗ trợ và thu qua thông tin tài khoản ngân hàng:

caothang.edu.vn

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Ban hay vụ Đoàn trường, Ban Thư ký kết Hội sv trường giao Tổ khám nghiệm – đo lường Khoa, cỗ môn giám sát và đo lường việc thu, nộp đoàn phí, hội phí tổn của đưa ra đoàn, bỏ ra hội bởi vì Tổ phụ trách, đề nghị các Chi đoàn, bỏ ra hội nghiêm túc thực hiện./.


TT Tiêu đề dung tích
1 0.-De-nghi-Duyet-Doan-phi---Hoi-phi.docx 23.109 KB
2 3.-Mau-Ds.xlsx 11.722 KB
3 0.-TB-Nop-Doan-phi---Hoi-phi_23-24.docx 23.466 KB

Tôi là đoàn viên, tháng làm sao tôi cũng đóng chi phí công đoàn, nếu như không đóng phí này còn có bị cho thoát khỏi công đoàn không? – Hưng Đạo (Bình Thuận).

>> Bị tai nạn trên tuyến đường từ công ty về nhà, giành được hưởng trợ cấp tai nạn lao động?

>> Trong thời hạn nghỉ hưởng chế độ thai sản, dành được tính ngày phép năm?


1. Đoàn viên không đóng góp phí bao gồm bị cho thoát ra khỏi Công đoàn?

Điều 25. Nội dung phạm luật và bề ngoài xử lý kỷ luật so với đoàn viên

1. Đoàn viên phạm luật một trong những trường hợp sau đây thì bị xử trí kỷ qui định bằng hình thức khiển trách:

a) không chấp hành cùng không tiến hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nghị quyết, quyết định, quy định, kế hoạch, công tác công tác... Của công đoàn những cấp tạo hậu quả ít nghiêm trọng.

b) ko dự họp 1/2 trở lên số kỳ họp công đoàn trong một năm.

c) Không đóng góp đoàn phí thường xuyên 6 mon mà không tồn tại lý do thiết yếu đáng.

2. Đoàn viên vi phạm luật một trong số trường hợp sau đây thì bị xử trí kỷ giải pháp bằng hình thức cảnh cáo:

a) Đã bị cách xử trí kỷ biện pháp theo mức sử dụng tại tiết a khoản 1 Điều này nhưng mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu khiến hậu trái nghiêm trọng.

b) ko dự họp 70% trở lên số kỳ họp công đoàn vào một năm.

Xem thêm: Phát động tháng thanh niên năm 2023 có chủ đề là gì, gen z biết gì về chủ đề tháng thanh niên 2023

c) Không đóng góp đoàn phí liên tục 9 mon mà không có lý do bao gồm đáng.

3. Đoàn viên vi phạm một trong những trường hợp sau đây thì bị giải pháp xử lý kỷ hình thức bằng vẻ ngoài khai trừ:

a) Đã bị xử trí kỷ phép tắc theo mức sử dụng tại máu a khoản 2 Điều này cơ mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu tạo hậu quả khôn cùng nghiêm trọng.

b) không dự họp 90% trở lên số kỳ họp công đoàn vào một năm.

c) Không đóng đoàn phí thường xuyên 12 mon mà không tồn tại lý do bao gồm đáng.

Như vậy, đoàn tụ không đóng đoàn phí thường xuyên 12 tháng mà không có lý do chính đáng thì bị giải pháp xử lý kỷ luật pháp bằng bề ngoài khai trừ.

Trường hợp đoàn viên không đóng đoàn phí tiếp tục 6 mon mà không tồn tại lý do đường đường chính chính thì bị kỷ dụng cụ bằng hình thức khiển trách. Đoàn viên không đóng góp đoàn phí thường xuyên 9 mon mà không có lý do đường đường chính chính thì bị kỷ khí cụ bằng bề ngoài cảnh cáo.

*

Đoàn viên không đóng góp phí gồm bị cho thoát ra khỏi Công đoàn? (Ảnh minh họa - mối cung cấp từ internet)

2. Công ty không có Công đoàn thì tất cả phải đóng kinh phí công đoàn?

Tại khoản 2 Điều 26 quy định Công đoàn 2012 quy định:

Điều 26. Tài bao gồm công đoàn

Tài thiết yếu công đoàn gồm các nguồn thu sau đây:

...

2. Kinh phí công đoàn vì cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bởi 2% quỹ tiền lương làm địa thế căn cứ đóng bảo đảm xã hội cho tất cả những người lao động;

Theo nguyên lý tại Điều 4 Nghị định 191/2013/NĐ-CP về đối tượng đóng kinh phí đầu tư công đoàn:Đối tượng đóng kinh phí công đoàn theo luật tại khoản 2 Điều 26 lý lẽ công đoàn2012 là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không minh bạch cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở, bao gồm:

- phòng ban nhà nước (kể cả Ủy ban quần chúng. # xã, phường, thị trấn), đơn vị chức năng thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

- tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - làng hội, tổ chức triển khai chính trị làng hội - nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội - nghề nghiệp.

- Đơn vị sự nghiệp công lập và không tính công lập.

- công ty thuộc các thành phần kinh tế tài chính thành lập, vận động theo nguyên lý doanh nghiệp, lý lẽ đầu tư.

- hợp tác ký kết xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập, chuyển động theo Luật hợp tác và ký kết xã.

- Cơ quan, tổ chức triển khai nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ việt nam có liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn, văn phòng quản lý và điều hành của phía nước ngoài trong vừa lòng đồng đúng theo tác sale tại nước ta có áp dụng lao rượu cồn là người việt nam Nam.

- tổ chức khác có áp dụng lao đụng theo công cụ của lao lý về lao động.

Như vậy, doanh nghiệp lớn thuộc các thành phần kinh tế thành lập, hoạt động theo luật pháp doanh nghiệp, Luật đầu tư chi tiêu thuộc đối tượng người sử dụng đóng kinh phí công đoàn theo hình thức mà không khác nhau doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở.

3. Công ty đóng kinh phí đầu tư công đoàn vào thời điểm nào?

Theo phương pháp tại Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP thì:

Điều 6. Phương thức đóng ngân sách đầu tư công đoàn

...

2. Tổ chức, công ty lớn đóng kinh phí công đoàn hàng tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo đảm xã hội bắt buộc cho tất cả những người lao động.

Theo đó, công ty đóng kinh phí đầu tư công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời khắc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho tất cả những người lao động.