MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

1. LÝ vì chưng CHỌN ĐỀ TÀI .................................................................. 2

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU .......................................................... 3

3. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ............................... 3

4. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................................. 3

5. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI ............. 4

NỘI DUNG

I. VỊ TRÍ, Ý NGHĨA CỦA VĂN HÓA ĐỌC ĐỐI VỚI

NGƯỜI VIỆT NAM

1. KHÁI NIỆM ............................................................................... 4

1. LỊCH SỬ VÀ SỰ PHÁT TRIỂN ............................................... 4

1. VỊ TRÍ, Ý NGHĨA CỦA VĂN HÓA ĐỌC TẠI VIỆT nam giới .... 5

............................. 6

II. KHẢO SÁT THÓI quen ĐỌC SÁCH CỦA SINH VIÊN KHOA

PR, TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

2. TÌNH HÌNH ĐỌC SÁCH CỦA SINH VIÊN NÓI thông thường ...... 8

2. TÌNH HÌNH ĐỌC SÁCH CỦA SINH VIÊN KHOA PR,

VĂN LANG.............................................................. 12

IIIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

3. TÁC ĐỘNG VÀO NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN ........... 14

3. TRANG BỊ “THIẾT BỊ LỌC” đến NGƢỜI ĐỌC.............. 14

3.3ỘT SỐ ĐỀ XUẤT KHÁC..........................................

Bạn đang xem: Nghiên cứu thói quen đọc sách của sinh viên

KẾT LUẬN..........................................................................

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU THAM KHẢO

với thƣ viện mà luôn coi sách là ngƣời bạn sát cánh đồng hành của mình. Do việchọc là không tồn tại trang cuối cùng.

Mục đích nghiên cứu và phân tích Sách đóng vai trò rất đặc trưng trong đời sống tinh thần của chúng tatừ xƣa mang đến nay. Đó là mẫu chìa khóa open cho bọn họ bƣớc mang đến khotàng học thức vô biên, đến những tầm cao của trí tuệ và trọng điểm hồn con ngƣời.Hơn nữa, sách còn là một trong ngƣời thầy dạy họ mọi lẽ sinh sống trên đời: chiasẻ, yêu thương thƣơng, biết hy sinh và làm hồ hết điều thiện. Cũng chính vì lẽ đó, sáchhiển nhiên biến một nhu cầu quan trọng cho từng ngƣời cùng cả làng mạc hội.Trong đó, bộ phận giới trẻ đó là nguồn sức mạnh của làng hội, là nhữngcon ngƣời đầy nhiệt độ huyết, sống để hiến đâng hết mình. Vì thế, câu hỏi luôntrang bị cho thanh niên lƣợng kỹ năng và lòng tin không xong xuôi học hỏi là vôcùng cần thiết. Mong vậy, ta đề nghị tìm kiếm trong sách vở. Tuy nhiên, đứngtrƣớc thời đại công nghệ kỹ thuật cùng nhiều yêu cầu giải trí khác nhau. Sáchcó còn là việc lựa chọn bậc nhất trong lòng họ giỏi không? hoàn cảnh về việcđọc sách trong một thành phần ngƣời trẻ hiện nay nhƣ nạm nào? Đâu là nguyênnhân dẫn đến việc đó? với đâu là phương án để đƣa sách gần cận hơn cùng với mỗingƣời? Để vấn đáp những câu hỏi trên là mục đích phân tích của đề bài này.Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

a. Đối tượng nghiên cứu: sv là thay mặt đại diện cho người trẻ tuổi có nguồntri thức tốt nhất định, đƣợc trau dồi qua từng cấp bậc của hệ thống giáo dục Việt
Nam. Phần tử sinh viên vẫn phản ánh rõ những mặt của văn hóa đọc hiện nay.Trong đó, sinh viên các ngành báo chí, khoa học xã hội tương quan rất nhiềuđến bài toán đọc, viết, cũng nhƣ đƣa kiến thức và phát âm biết của bản thân mình đến cùng với sốđông công chúng. Cho nên đối tƣợng phân tích của vấn đề này vẫn là vấn đềđọc sách của sinh viên.

b. Phạm vi nghiên cứu: Do thời hạn và năng lượng có hạn, giới hạn củađề tài chỉ khuôn vào phạm vi sinh viên nói chung, phần thống kê, khảo sátchủ yếu triển khai với sinh viên khóa K16, Khoa dục tình công chúng và
Truyề ại học Văn Lang.4. Phương thức nghiên cứu
Để thực hiện đề tài, chúng tôi sử dụng phần nhiều phƣơng pháp sau:

khảo sát, thống kê, phân loại
P phân tích, so sánh
P hệ thống, tổng hợp khái quátÝ nghĩa kỹ thuật và ý nghĩa sâu sắc thực tiễn của đề tàiÝ nghĩa khoa học: Đề tài sử dụng những phƣơng pháp nghiên cứu và phân tích phùhợp nhằm khảo sát, miêu tả, phân tích và đi mang đến những đánh giá và nhận định khái quát mắng vấnđề. Thành công của đề tài sẽ là 1 công trình khoa học bé dại nhƣng gópphần vào vấn đề gìn giữ, cải tiến và phát triển văn hoá hiểu trong cuộc sống sinh viên cùng đờisống cộng đồng.Ý nghĩa thực tiễn: Sự thành công xuất sắc của vấn đề rất có giá trị thực tiễn, bởivì đối với sinh viên ngành truyền thông, việc nắm rõ tầm quan trọng củaviệc đọc để giúp mỗi cá nhân tự giác học hỏi, trau dồi kiến thức, trường đoản cú hoànthiện bản thân cũng nhƣ góp phần phát triển văn hóa đọc ở nước ta trongtình hình hiện tại nay.

NỘI DUNG

I. LỊCH SỬ VÀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA VĂN HÓA

ĐỌC TẠI VIỆT NAM

Khái niệm:Văn hoá đọc là một trong khái niệm tất cả hai nghĩa: nghĩa rộng và nghĩa hẹp.Ở nghĩa rộng, văn hóa truyền thống đọc là xử sự đọc, giá trị đọc và chuẩn chỉnh mựcđọc của từng cá nhân, của cộng đồng xã hội và của các nhà quản lý và cơquan quản lý nhà nƣớc.

ảnh hƣởng mạnh khỏe của Nho giáo trung hoa - nền văn hóa của chữ tƣợnghình. Trong tương đối nhiều thế kỷ, lối hành văn của thân phụ ông ta phần lớn là thư từ vàcác bài xích văn biền ngẫu. Tuy nhiên, ở trung quốc vẫn cải cách và phát triển tƣ duy liềnmạch ngắn gọn xúc tích mà biểu hiện là các tác phẩm tè thuyết Minh Thanh đã chiếm lĩnh tớiđỉnh cao. Trong lúc đó ở Việt Nam, tác phẩm tiểu thuyết lớn số 1 thời Trungđại chỉ có “Hoàng Lê độc nhất vô nhị thống chí” vẫn tồn tại mang đậm color của chépsử, hầu hết ở dạng liệt kê thông tin. Vì chưng thiếu khả năng diễn dịch logic, đề nghị môi trƣờng tin tức ở Việt
Nam bị rơi vào hoàn cảnh tình trạng láo lếu loạn với thiếu tính học thuật. Đã từng bao gồm thờikỳ khi văn hóa truyền thống Pháp vào Việt Nam, tương đối nhiều nhà phân tích nhƣ Phạm
Quỳnh, Đào Duy Anh, nai lưng Đức Thảo... đã cố gắng gây dựng nền học thuậtở Việt Nam. Mặc dù nhiên, công việc này bị đứt quãng trong suốt thời gianchiến tranh. Tới quy trình tiến độ sau chiến tranh, nước ta lại phải nhìn thấy vớinhiều khó khăn trong cải tiến và phát triển kinh tế-xã hội, trong những lúc nguồn lực dành chogiáo dục và phân tích học thuật còn hạn chế. Những đk khách quanđó đã khiến văn hóa phát âm của đại chúng rất nhiều bị giới hạn. Giữa toàn cảnh nhƣ vậy, làn sóng Internet thuộc thói quen tƣ duy chắpnối của trái đất ồ ạt dội vào đã đem đến những ảnh hưởng hỗn độn cả giỏi lẫnxấu trong văn hóa truyền thống đọc của ngƣời Việt. Ngƣời ta trở nên quen với giải pháp đọcdễ dãi, hời hợt. Điều đáng run sợ hơn nữa là hiện tại nay, thậm chí kiểu tƣ duyhình tƣợng cũng dần bị thui chột vì lối sống gấp gáp không có thể chấp nhận được chúngta bao gồm thời gian tò mò sâu, chiêm nghiệm với hƣởng thụ vẻ rất đẹp của ngôn từ.Trong giới thanh niên không thể nhiều ngƣời thương mến ca dao, dân ca, vàcàng bị tinh giảm về tƣ duy xúc tích liền mạch để tiếp cận phần nhiều cuốn sách rađời vào thời kỳ cận đại và hiện tại đại, vốn là phần lớn tinh hoa ẩn ẩn dưới hầuhết số đông thành tựu văn minh của đều xã hội tiến bộ và phạt triển. 1. Tình hình văn hoá đọc ở vn 1.4. Mặt tích cực: có ngƣời sẽ thống kê số sách đƣợc đƣa vào xuất phiên bản tăng khoảng10%/năm. Năm 1975 chỉ chƣa đầy 4 tên sách, tới thời điểm này có khoảng

26 thương hiệu sách đƣợc xuất bản hàng năm, với 400 đầu báo và tạp chíkhác nhau. Khối hệ thống thƣ viện chỗ đông người đƣợc tự động hoá thành thƣ viện điệntử/thƣ viện số. Khối hệ thống thƣ viện càng ngày càng nhiều, phát triển không chỉ có ởcác thành phố lớn nhiều hơn ở các tỉnh nhỏ, huyện, làng với đồ sộ ngày đƣợcmở rộng về số lƣợng sách, đại lý vật chất,... Xung quanh ra, còn có thƣ viện phổthông, thƣ viện đại học, thƣ viện quân đội, thƣ viện tƣ nhân, thƣ viện giađình ngày đƣợc chú trọng. Sự xuất hiện thêm của Internet bảo đảm an toàn cho họ một khối lƣợng thôngtin, kho tàng học thức khổng lồ. Trong khi là một phƣơng pháp đọc vôcùng hiện tại đại. Trong vô số nhiều năm trở lại đây xuất hiện một loạt tập san vớimục đích giới thiệu, hƣớng dẫn gọi nhƣ: tạp chí Xuất phiên bản Việt Nam, Ngườiđọc sách, Sách và Đời sinh sống của cơ quan quản lý nhà nƣớc, của hội nghềnghiệp và của nhà xuất bạn dạng lớn mang lại công bọn chúng rộng rãi. Đồng thời trên cácphƣơng tiện truyền thông đại chúng nhƣ vô con đường truyền hình, đài truyềnthanh, những báo hàng ngày, báo tuần, tạp chí cũng đều có giới thiệu, hƣớng dẫnđọc xuất hiện nhiều hơn trƣớc đây. Mặt hàng năm, các hội chợ sách diễn ra trên khắp cả nƣớc, tạo đk đểngƣời dân dễ ợt tiếp cận với sách nhiều hơn với giá tiết kiệm, thú vị rấtnhiều đối tƣợng hiểu giả. 1.4. Mặt tiêu giảm Sự phân bổ tài liệu đọc giữa thành thị và nông xóm còn khôn cùng chênh lệch,nghèo nàn về số lƣợng, văn bản ở nông thôn và xu hƣớng cân xứng với đốitƣợng bao gồm thu nhập cao sống thành thị. 80% là sách giáo khoa cùng giáo trình. Qua khảo sát sơ bộ, rất đáng tiếc là hầu như trong dân số Việt Nam(là nông dân) vẫn chƣa có điều kiện đọc sách. Do các nguyên nhân khác nhau, sốlƣợng sách họ phát âm hằng năm còn hết sức thấp. Cùng nếu cứ với tình trạng này thìsự chênh lệch giữa tp và nông làng mạc về cả dân trí lẫn tài chính ngàycàng chênh lệch. Theo thống kê, năm 2009 vn xuất bản 25 đầusách cùng 273,583 triệu bản sách. Từng ngƣời trung bình download 3,3 cuốn sách và

2.1. Đọc sách vì lần khần làm gì
Tuấn ( ại học giao thông ) luôn khiến các bạn cùngphòng kí túc thán phục vì tài năng đọc sách của cậu. Lúc nào cũng đọc,đọc thâu tối suốt sáng, phát âm quên ăn quên ngủ. Và các bạn của Tuấn khôngkhỏi vướng mắc là tại sao Tuấn siêu lƣời học, tất cả khi cả tuần ko lên lớp mộtbuổi nào cơ mà cậu lại si mê đọc sách nhƣ vậy. Đến lúc đƣợc hỏi, Tuấn bắt đầu trảlời hồn nhiên, cậu tìm tới với sách đơn giản dễ dàng là vì trù trừ phải làm những gì đểgiết thời hạn cả. Chính vì không chịu lên giảng đƣờng, cũng không tồn tại quánhiều các bạn để đi chơi nên thời hạn trống của Tuấn là rất nhiều. Nghịch điện tử,ngủ... Thì cũng chán. Cuối cùng, cậu tìm về sách nhƣ là cách sau cuối đểgiết thời gian. Ban sơ chỉ là vài cuốn truyện, vài ba cuốn tè thuyết võ hiệpmà gồm khi cậu hiểu lai rai cả tuần mới xong. Lâu dần dần thì xem sách vô hìnhtrung đã tạo ra thành cho cậu một thói quen. Cầm là thay do những cuốn giáotrình, cậu mang đến với các tiểu thuyết võ hiệp lâu năm kì của trung quốc và nhữngcuốn tiểu thuyết trinh thám của phƣơng Tây...Đọc sách nhiều, nhƣng Tuấn lại chứng minh cho những ngƣời thấy mộtđiều rằng xem sách quá nhiều đôi lúc lại là cả một sự tai hại. Theo nhữngcuốn đái thuyết, Tuấn biến một ngƣời ảo tƣởng nặng. Nói chuyện, bànluận với bạn bè về bất kể lĩnh vực gì Tuấn cũng đem hầu như điều trong sáchra nhằm nói. Và anh em Tuấn đông đảo cùng bình thường một cảm giác rằng Tuấn sống rấtthiếu thực tế. Không các thế, cậu luôn lấy biểu tượng nhân đồ gia dụng Dƣơng Quátrong tiểu thuyết “Thần điêu đại hiệp” làm biểu tượng lí tƣởng nhất cùng chorằng phải nhƣ Dƣơng quá mới đúng là nam nhi.Lang thang dọc những phòng trong không ít kí túc xá và những phòng trọ, ngƣờiviết bắt đầu cảm nhấn đƣợc phong trào đọc sách đã lên. Sách có thể mua,mƣợn sống thƣ viện tốt cách dễ dàng và đơn giản nhất là phát âm trên mạng. Nhƣng để tìmđƣợc một ngƣời gọi sách để tìm kiếm hồ hết giá trị trí thức mà sách manglại quả tình là siêu khó. Hầu hết các bạn tìm cho sách số đông vì mục đích giải trí,giết thời gian là chính. Cũng chính vì thế mà lại sách các bạn đọc số đông là những

cuốn sách viết theo kiểu giải trí, câu khách hàng nhƣ các tiểu thuyết thơ mộng của
Quỳnh Dao, tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung... 2.1. Đọc sách theo phong trào Cách đây mấy năm, nhị cuốn nhật k của liệt s Đặng Thùy Trâm cùng liệts Nguyễn Văn Thạc đang trở thành một hiện nay tƣợng và nhanh chóng trở thànhcuốn sách “gối đầu giường” của giới trẻ. Số đông tâm sự ngƣời lính, nhữngkhắc họa rõ rệt về chiến tranh và đặc biệt là những cực nhọc khăn, khổ sở củanhững ngƣời vẫn sớm đề xuất chôn vùi tuổi thanh xuân nơi trận mạc đã chế tạo rasức hút mãnh liệt đối với giới trẻ. Và chắc chắn rằng rằng sau thời điểm đọc ngừng cáctác phẩm đó, những giới trẻ sẽ giao lưu và học hỏi đƣợc hết sức nhiều, độc nhất vô nhị là về lí tƣởngsống. Sau nhì cuốn nhật ký kết đó là tương đối nhiều cuốn sách, đủ những thể loại của cáctác gi vào và kế bên nƣớc cũng lập tức tạo đƣợc cơn sốt đối với giới trẻnhƣ tập truyện ngắn “Bóng đè” của tác gia Đỗ Hoàng Diệu hay nhữngtruyện lâu năm “Xin lỗi, em chỉ là bé đĩ”,“Yêu anh hơn hết tử thần” của tác giả
Tào Đình (Trung Quốc), “Rừng mãng cầu Uy” của người sáng tác Murakami (Nhật Bản)... Không thể phủ nhận khi đã tạo thành một trào lƣu thì nó sẽ khiến chogiới trẻ tìm về sách nhiều hơn nữa và đóng góp thêm phần làm giảm căn bệnh “lƣời đọc”vẫn sẽ tồn trên trong giới trẻ. Nhƣng vào số không hề ít ngƣời đi theonhững trào lƣu đó, gồm mấy ngƣời sẽ cảm thấy đƣợc cực hiếm của cống phẩm haykhi trào lƣu qua đi, câu đối thoại về quyển sách kia chỉ đơn giản và dễ dàng và duy nhấtlà hỏi: “Đọc chƣa?” cùng trả lời: “Đọc rồi”. Đặc biệt hơn nữa, với hầu hết ngƣời xem sách thực sự vị đam mê và cóvốn phát âm biết thì chắc hẳn rằng sẽ tra cứu đƣợc sự lựa chọn phải chăng khi đưa ra quyết định đihay không đi theo trào lƣu đó vày trong vô vàn rất nhiều tác phẩm làm cho cơnsốt đó, chưa hẳn tác phẩm nào cũng phù hợp. Nhất là khi sự việc “tìnhdục” đã đƣợc những tác mang hƣớng đến nhƣ một sản phẩm công nghệ “gia vị” để tăng sức hấpdẫn mang lại cuốn sách. Khi đƣợc hỏi lí do lý do lại tìm về những cuốn sách vẫn “nóng” trênthị trƣờng, V. (Đ Sƣ phạm Tp) đã trả lời thẳng thắn rằng cô đọc

cứu, tò mò sâu cho vấn đề mai phía trên ra trường. Kề bên đó, đông đảo cuốnsách hay rất có thể làm chuyển đổi cuộc đời, bốn duy thì chẳng lúc nào họ độngtới”. Điều này cho thấy văn hóa hiểu trong sinh viên sẽ dần bị mai một. Đểvăn hóa đọc đƣợc nhân rộng lớn và cải tiến và phát triển hơn, cần phải có những biện pháp cụthể kích thích niềm đê mê đọc sách của sinh viên, tất cả nhƣ vậy văn hóa đọcmới đƣợc nhân ra rộng rãi. 2.1. Biết sàng lọc đầu sách, tìm đến giá trị thực sự của sách Tuy vấn đề đọc sách hiện nay đang bị mai một so với nhiều sinh viên hiện tại nay,nhƣng không lắc đầu một điều rằng vẫn đang còn một phần tử những bạntrẻ mang lại với sách với niềm si thực thụ và luôn luôn có ham muốn học hỏi,nghiền ngẫm gần như cuốn sách mà các bạn đã đọc. Quyền ( Khoa họ với Nhân văn Tp) có một sởthích là đi download sách. Là đơn vị báo tƣơng lai cho nên vì thế với Quyền việc đọc nhiềulà vô cùng đề xuất thiết, bởi vì thế hầu như khi có tiền, cậu lại đến những tiệm sáchđể tìm kiếm mua hầu hết cuốn sách mà lại cậu mang lại là có ích. Văn học tập Việt Nam, vănhọc nƣớc ngoài, kể cả những cuốn sách đƣợc cho rằng “bác học” cậu vẫn muavề đọc. Và điều quan trọng đặc biệt nữa là Quy n luôn có sự lựa chọn lọc những tác phẩm.Qua đa số cuốn sách, Quy n đã học hỏi và giao lưu đƣợc không ít về ngôn ngữ, vềcách viết và cả quý hiếm nội dung, tri thức của không ít cuốn sách cơ mà cậu vẫn đọcqua. Lan ( ngoại thƣơng Tp) cũng thế. Từ nhỏ cô đãthừa hƣởng niềm đắm say sách của cha cô, một giáo viên dạy văn. Bao gồm vìthế mà Lan gọi sách cùng giữ sách vô cùng cẩn thận. Lan trung khu sự rằng cứ mỗi khiđọc sách, cô nhƣ bƣớc vào một trái đất riêng với khi hiểu xong, phần đa gì côcảm nhận đƣợc cô đều ghi ra giấy. Đọc sách tất cả khoa học, và quý hiếm củanhững cuốn sách vẫn đƣợc Lan cụ thể hóa qua vốn kỹ năng và kiến thức mà đồng đội luônca ngợi. Không những thế nữa, trong các cuộc thi, môn văn của cô ý đều ăn điểm rấtcao. Và tất nhiên, vốn sinh sống và kĩ năng sử dụng ngôn ngữ của Lan cũng tìlệ thuận với phần nhiều cuốn sách cô đọc.

Vậy hồ hết “hạt vàng” nhƣ núm trong dòng đƣợc điện thoại tư vấn là văn hóa đọc tronggiới trẻ việt nam có đích thực nhiều? hoàn toàn có thể khẳng định là ko ít, nhƣngvẫn thấp hơn những “hạt sạn”. Đó là đầy đủ điều cần phải suy ngẫm nhằm xácđịnh đƣợc hƣớng đi đúng đắn cho văn hóa truyền thống đọc nghỉ ngơi nƣớc ta, vì nếu nhƣ đichệch hƣớng, việc đọc nhiều khi lại gây tác động xấu, trái ngƣợc cùng với nhữnggì tốt đẹp mà sách mang lại.2. Tình hình đọc sách củ Văn
Lang (xem bảng Phụ Lục)Với đề
PR, TRƢỜ , tôi đã khảo sát điều tra 300 các bạn sinh viêncủa các khoá trong những số ấy có 100 chúng ta của khoá K16PR. Từ gần như số liệu thốngkê thực tế, các thắc mắc phỏng vấn, những biểu đồ phân tích, tiến công giá, chúng tôiđã đúc kết đƣợc một vài vấn đề sau:Thực trạng xem sách ở khoa PRCác bạn teen khi đƣợc hỏi “Bạn tất cả thích xem sách không?” , thì 68% đãtrả lời CÓ với 32% câu trả lời là KHÔNG. Số lượng 32% khiến họ thấysách đang có nguy hại bị lãng quên, trong những lúc đó sách là nguồn học tập quantrọng của hầu hết các bạn. Câu hỏi đọc một cuốn sách, các bạn cho là bị mấtnhiều thời gian, còn các chuyển động phong trào bên cạnh sách (đối với những bạn)vẫn là lôi kéo hơn.Các bạn đọc sách để vui chơi là nhà yếu.Internet bùng nổ, sách không còn là lựa chọn hàng đầu của các bạntrong việc tìm kiếm kiếm thông tin. Chỉ tất cả 10% các bạn biết rằng ngày 23/4 hàngnăm đƣợc xem như là ngày Sách và bạn dạng quyền quả đât (hay nói một cách khác là ngày Đọcsách gắng giới). Các bạn ít xem xét những thông tin về sách cũng nhƣkhông quan tâm đến việc sách có bạn dạng quyền có ý nghĩa nhƣ thay nào trongmột xóm hội hiện đại, khi mà sức lực lao đụng của tác giả và ekip xuất bảnngày càng đƣợc coi trọng. Điều này cũng cực nhọc trách đƣợc lúc Việt Namchúng ta là 1 trong những trong những non sông vi phạm bạn dạng quyền trong không ít lĩnhvực nhất cố kỉnh giới.

III. GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

Tác cồn vào nhấn thức của sinh viên
Muốn khu đất nƣớc phạt triển, chúng ta cần phần lớn trí thức, trong các số ấy mỗingƣời phải kết đủ ba chữ "thức". Đầu tiên là kỹ năng và kiến thức (thu nhấn từ sách,cuộc sống), nhƣng kỹ năng cũng không quan trọng bằng cách thức (cáchlàm thật) với cuối cùng, đặc trưng hơn cả là nhấn thức. Bọn họ cần thayđổi nhận thức về văn hóa truyền thống đọc ở bài bản toàn dân. Đọc sách yêu cầu trở thànhnhu mong bình thƣờng của cuộc sống.Trang bị “thiết bị lọc” cho những người đọc
Bằng kinh nghiệm và điều tra khảo sát riêng trong quá trình thao tác làm việc của mình,tôi thấy rằng, bạn đọc của bọn họ vẫn còn một thành phần thích đọc nhữngsách thuộc team "lá cải". Hầu như cuốn sách liên quan đến sex, vụ án vàchém giết, chuyện đơ gân, chuyện tranh nhiều hình, không nhiều chữ. Rất như ý làchúng ta cũng thấy các nhóm các bạn đọc tâm huyết với sách, tri thức, search đọcnhững tác phẩm gồm chất lƣợng, mang phần lớn giá trị cả vật chất lẫn tinh thầncho chính mình cùng xã hội. Họ sẽ đồng ý với nhau rằng, nếu ta phát âm gì,xem gì thƣờng xuyên, chắc hẳn rằng ta bị hình ảnh hƣởng. Vậy nên, lựa chọn sách đểđọc, lựa chọn phim nhằm xem, chọn chƣơng trình để vui chơi vô thuộc quan trọng.Để có tác dụng đƣợc vấn đề đó vai trò của các nhà xuất bản, những công ty sách,các thƣ viện và cả các nhà sách là "đầu lọc" đầu tiên để chọn sách giúp bạnđọc. Bao gồm những ngƣời tạo sự và với sách mang đến tay độc giả cần nêu caohơn nhiệm vụ của mình. Do sách là văn hóa, là tri thức, là tƣơng lai củachính họ và cả xã hội. Nếu bởi lợi nhuận mà ai đó, ban ngành nào đónhắm mắt làm cho liều thì lợi không ổn hại, tìm đƣợc không nhiều tiền nhƣng mẫu hại thì lớnhơn nhiều.Một con số cũng làm không ít ngƣời suy nghĩ: vắt giới hiện thời cókhoảng 2 tỷ ngƣời dùng máy vi tính và Internet. Ở Việt Nam, số lượng này là31% dân số. Đây chính là hai mặt của cuộc sống. Internet khôn xiết thuận tiện,nhƣng ngoài ra nó có thể dẫn ta trở về "bóng tối" giả dụ ta đọc, xem mọi thứđộc hại. Tôi muốn nhấn mạnh vấn đề đến nhóm các bạn trẻ vì gồm đến đôi mươi triệu dân

Việt nam giới thuộc đội tuổi "teen" (từ 10 đến đôi mươi tuổi). Nếu các em khôngđƣợc trang bị gần như "thiết bị lọc", nếu không đƣợc ngƣời mập hƣớng dẫn thìcó thể sa vấp ngã và không kiểm soát và điều hành đƣợc mình. Đọc sách in khôn cùng tốt. Đọc sách điện tử (bản pdf hay các định dạng khác)cũng rất tốt. Ngày nay đã có cả sách nói. Đọc bằng vẻ ngoài nào, làm việc đâucũng không đặc biệt quan trọng bằng đọc loại gì. Nếu đã chọn đƣợc sách có mức giá trị đểđọc thì dù có đọc nghỉ ngơi thƣ viện giỏi ở nhà, xem sách in tốt trên laptop cũngđều tốt cả. Chỉ sợ độc nhất vô nhị là ngụy biện rằng không tồn tại thời gian với đọc nhữngcuốn sách không có giá trị, duy nhất là sách lậu.3. Một số lời khuyên khác - tổ chức Tháng đọc nước nhà vào tháng 8 hàng năm (thời gian này họcsinh, sinh viên vẫn đƣợc ngủ hè). Mục đích nhằm mục đích xây dựng kinh nghiệm đọcsách trong dân chúng, tuyệt nhất là trong thế hệ thanh thiếu thốn niên - tƣơng lai củađất nƣớc và tôn vinh những ngƣời viết sách, phần nhiều ngƣời gọi sách. - Đi đương nhiên tháng đọc sách là tổ chức các Hội chợ sách không chỉ có ở
Hà Nội, tp hcm mà tổ chức trên 64 tỉnh t rong cảnƣớc, nhằm mục tiêu tạo điều kiện thuận tiện cho ngƣời dân đƣợc tiếp cận với sáchmới. - Tổ chức những cuộc thi đọc sách trên quy mô nước nhà gắn liền với hoạtđộng của Đoàn tuổi teen Cộng sản hồ nước Chí Minh, Hội câu kết Phụ nữ
Việt Nam, Hội Cựu binh lực Việt Nam, Hội Nông dân... - kiến tạo một chƣơng trình giáo dục kĩ năng đọc vào môi trƣờngtruyền thống với môi trƣờng điện tử để giảng dạy không chỉ có ở những trƣờng đạihọc bên cạnh đó tổ chức huấn luyện và giảng dạy cho con trẻ em ngay trong lúc cắp sách tới trƣờng chotới bậc đại học. Lòng tin chủ đạo là đọc tất cả phê phán với sáng tạo. - Xây dựng một đội ngũ rất nhiều nhà viết sách tất cả chất lƣợng cao hơn hailoại sách: sách nghiên cứu và sách phổ cập thuộc mọ nh vực công nghệ kỹthuật, văn hoá buôn bản hội, ghê tế, tôn giáo,... Nhƣng trƣớc hết, ƣu tiên phát triể nh vực ghê tế, văn hoá, xã hội đặc thù Việt Nam nhằm phát triển trithức vn và nâng cao dân trí ngang tầm những nƣớc tiên tiến trong khu

sách mang lại họ đọc (nhân viên thƣ viện, ngƣời phân phối sách, chúng ta bè, phụ thân mẹ, thầycô giáo...). Trong mỗi gia đình cha mẹ có đọc cho con cái nghe không? - Tổ chức, đƣa vào vận động và nuôi dƣỡng một Trung trung khu nghiên cứuvề hiểu ở Thƣ viện tổ quốc Việt Nam, nhằm tiếp thu các thành tựu nghiên cứuđọc thế giới (hiện nay rất phát triển và đạt nhiều thành tựu quan liêu trọng) vàphát triển nghiên cứu đọc sinh sống Việt Nam. Dấn mình vào và tham gia vào các hoạtđộng Hội Đọc quốc tế (The International Reading Association-IRA). - khích lệ và cải tiến và phát triển các hội nghề nghiệp và công việc liên quan liêu tới đọc nhƣHội Tác gia, Hội Xuất bản, Hội Thƣ viện, Hội thông tin tƣ liệu... Khuyếnkhích những nhà sale thành đạt tài trợ cho các vận động phát triển vănhoá đọc nhƣ in sách phổ cập, trao giải thƣởng sách mặt hàng năm, thi gọi sách,cung cung cấp sách cho những trẻ em nghèo, trẻ em ở vùng sâu vùng xa, tổ chức
Ngày đọc sách quả đât (23/4 sản phẩm năm), tôn vinh các bậc phụ huynh đọc chocon nghe, tôn vinh những ngƣời tự học tập thành đạt... Ðể văn hóa truyền thống đọc đẩy mạnh tầm hình ảnh hƣởng của mình, tất cả sức hấp dẫnđông hòn đảo bạn đọc, một vụ việc rất quan trọng đặc biệt đặt ra là phải có khá nhiều tácphẩm đọc nhiều dạng, phong phú có ích và hấp dẫn. Mong cho trẻ em ham đọcsách, bay nghiện trò đùa điện tử thì phải có sách hay cho các em đọc. Dƣluận vẫn lƣu ý còn quá nhiều truyện tranh nhiều tập lôi kéo các em xemtranh rộng là đọc. Hầu như lời thoại có dòng chữ ngắn ngủi, lí nhí đôi khi lạithô thiển. Khoác dù, công tác xuất bản những năm gần đây có không ít cốgắng, đƣa ra thị trƣờng nhiều loại sách nhiều dạng, trong những số đó có hầu hết cuốnsách quý, mặc dù cũng xuất hiện không ít những ấn phẩm in hết sức đẹp, bìadày nhƣng câu chữ nhạt nhẽo, vô bổ để cho ngƣời đọc cảm thấy đọc mấtthời gian. Thuộc với câu hỏi phát triển technology hiện đại đã xuất hiện loại hìnhđọc mới nhƣ trang thông tin điện tử, báo điện tử, sách điện tử. Ðây là cơ hộimới để trở nên tân tiến văn hóa phát âm trong thời hiện đại. Tuy còn là bƣớc khởi đầuở nƣớc ta tuy vậy đòi hỏi bọn họ cần hối hả nắm bắt quản lý tốt loạihình này, đảm bảo an toàn chất lƣợng về nội dung và hình thức, thỏa mãn nhu cầu nhu cầu

của ngƣời đọc trong thực trạng mới, góp phần nâng cấp nhận thức, bồi dƣỡngtƣ tƣởng, tình cảm cho con ngƣời.

KẾT LUẬN

Thực tế đến thấy, cho dù xã hội cải tiến và phát triển đến đâu, văn hóa đọc vẫn giữ lại vaitrò khôn cùng quan trọng, vẫn vô cùng cần thiết đối với mỗi con ngƣời. Câu hỏi đọcgắn ngay tức khắc với sự ra đời của chữ viết có những đặc trƣng riêng rẽ biệt, vị thếkhông có hình thức nào để thay thế đƣợc nó. Quy trình đọc là quá trình hấpthụ tri thức qua cảm giác của ngƣời đọc. Trong quy trình đọc, con ngƣờiphải suy nghĩ, so sánh tổng hợp, tƣ duy, biến tri thức của thế giới thànhtri thức của riêng rẽ mình. Tri thức sẽ in sâu trong trí óc của từng ngƣời vàđọng lại vươn lên là vốn kỹ năng và kiến thức để con ngƣời áp dụng vào công việc vàcuộc sống của thiết yếu mình, có công dụng hơn hẳn phần nhiều tiếng nói thoáng qua,những hình ảnh lƣớt qua. Văn hóa truyền thống đọc cũng giúp con ngƣời tăng trí tƣởngtƣợng độc nhất vô nhị là đầy đủ tác phẩm văn học. Từ đông đảo dòng chữ, trải qua ngônngữ văn học, phần đa nhân vật, số đông khung cảnh thiên nhiên, xã hội nhƣhiển hiện trƣớc đôi mắt ngƣời đọc. Ðọc những tác phẩm văn học có chức năng bồidƣỡng trọng điểm hồn, tƣ tƣởng và sự sáng khiến cho ngƣời đọc. Nói theo một cách khác văn hóađọc giữ vai trò chủ chốt trong quy trình học tập, quy trình nhận thức của mỗingƣời chúng ta.Nhƣ vậy văn hóa truyền thống đọc rất cần thiết trong cuộc sống hiện đại góp phầnkhông bé dại cho sự trở nên tân tiến xã hội. Mang lại nên cần phải tuyên truyền đạo dụcđể hầu như ngƣời nhận thức sâu sắc về vai trò và tầm đặc trưng của sách, củavăn hóa đọc với mỗi ngƣời, văn hóa truyền thống đọc bắt buộc trở thành nhu yếu không thểthiếu của con ngƣời. Ngay cả ở số đông nƣớc công nghiệp vạc triển, văn hóađọc vẫn đƣợc coi trọng. Trong cuộc sống đời thường thƣờng ngày ăn năn hả, bận rộn chúngta vẫn tận mắt chứng kiến cảnh ngƣời ta ham đọc sách báo trên sản phẩm bay, trên tàuđiện ngầm, trong những lúc chờ đợi. Ðọc sách báo đang trở thành thói quen. Mặt cạnhđó đề nghị hình thành khối hệ thống thiết chế văn hóa đọc đa phần là mạng lƣới thƣviện. Trƣớc đây, những tỉnh, tp đã chế tạo đƣợc mạng lƣới thƣ viện

l version="1.0" encoding="UTF-8"?>Các yếu ớt tố ảnh hưởng đến thói quen hiểu sách siêng ngành của sinh viên: Trường hòa hợp tại trường Đại học Bách Khoa tp.hồ chí minh | Loan | TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - kinh TẾ VÀ QUẢN TRỊ sale Skip lớn Main Content
*

HCMChotrothanhnien.comJS - ECONOMICS & BUSINESSADMINISTRATIONHCMChotrothanhnien.comJS - ENGINEERING and TECHNOLOGYHCMChotrothanhnien.com Jhotrothanhnien.comRNALOF SCIENCE - ADVANCES IN COMPUTATIONAL STRUCTURESHCMChotrothanhnien.comJS - SOCIAL SCIENCESHCMChotrothanhnien.comJS - kinh TẾ VÀ QUẢN TRỊ khiếp DOANHHCMChotrothanhnien.comJS - KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆHCMChotrothanhnien.comJS - KHOA HỌC XÃ HỘITẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHHCMChotrothanhnien.comJS - KỶ YẾU
*
giờ đồng hồ Việt
Các yếu hèn tố tác động đến thói quen phát âm sách siêng ngành của sinh viên: Trường đúng theo tại ngôi trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh
Bài báo này trình bày nghiên cứu về thói quen phát âm sách siêng ngành của sinh viên tp.hcm và qua đó khẳng định các yếu ớt tố tác động đến thói quen gọi sách. Mô hình nghiên cứu vãn được khuyến cáo gồm gồm 8 yếu tố tác cồn lên thói quen phát âm sách chuyên ngành của sv là giảng viên, sinh viên, môi trường ở nhà, môi trường ở lớp, môi trường thiên nhiên ở trường, môi trường xã hội, môi trường thiên nhiên thế giới ảo và điểm sáng tài liệu. Cùng với số mẫu điều tra 503 sinh viên nằm trong Ttrường Đại học tập Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh cho thấy thêm thói quen xem sách của sinh viên tại mức thấp và có 5 yếu ớt tố tác động có ý nghĩa thống kê lên thói quen gọi sách siêng ngành của sv là giảng viên, sinh viên, môi trường xung quanh ở nhà, môi trường thiên nhiên ở lớp, môi trường thiên nhiên xã hội và môi trường xung quanh thế giới ảo. Trường đoản cú đây, bài viết đề xuất hàm ý cai quản nhằm khuyến khích thói quen đọc sách của sinh viên.
Toàn văn:PDF
Tài liệu tham khảo

Al-Nafisah, K. & Al-Shorman R. A. (2010). Saudi EFL students" readings interests. Jhotrothanhnien.comrnal of King Saud University - Language & Translation.

Bamberger, R. (1975). Promoting the reading habit. Paris, France: The Unesco Press.

Braguglia, K. H. (2005). Reading habits of business students. Jhotrothanhnien.comrnal of College Teaching và Learning.

Bratović, L.,Tadić, T., Miočić, I., Gardijan, N. & Jelušić, S. (2010). LIS students" reading habit analysis: Analysis between Croatia, Slovenia & Austria. Bob
Cat
SSS.

Dökmen, Ü. (1994). A psycho-social research of reading ability, interest và habit. Istanbul, Turkey: MEB Yayınları.

Edem, M. B. & Ofre, E. T. (2010). Reading & internet use activities of undergraduate students of the University of Calabar, Calabar, Nigeria. African Jhotrothanhnien.comrnal of Library, Archives và Information Science.

Hakan, U. (2011). The motivational factors for reading in terms of students. Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri.

Kennedy, A. (2008). Examining Gender & Fhotrothanhnien.comth Graders" reading Habits & attitudes in PIRLS 2011 and 2006. Taipei, Taiwan: The 3rd IEA International Research Conference.

Xem thêm: Các bài hát của đoàn thanh niên cộng sản là gì, top 10 bài hát về đoàn được nghe nhiều nhất!

Leff, B. & Harper, G. M. (2006). The reading habits of medicine clerks at one Medical School: Frequency, Usefulness và Difficulies. Academic Medicine.

Lone, F. A. (2011). Reading Habits of Rural Urban College Students in the 21st Century. Library Philosophy & Practice.

Mc
Kool, S. S. (2007). Factors that influence the decision khổng lồ read: an investigation of fifth grade students" hotrothanhnien.comt-of-school reading habits. Reading Improvement.

Mngoma, N. P. (1997). Reading habits và interest of parents & their influence on the reading habits & interests of their children in Umlazi Township. Kwa
Dlangezwa, Shotrothanhnien.comth Africa: University of Zululand.

Mokhtari, K., Reichard, C. A. & Gardner, A. (2009). The Impact of Internet and Television Use on the Reading Habits and Practices of College Students. Jhotrothanhnien.comrnal of Adolescent & Adult Literacy.

Nathanson, S., Pruslow, J. Và Levitt, R. (2008). The reading habits và literacy attitudes of inservice và prospective teachers: results of a questionnaire survey. Jhotrothanhnien.comrnal of Teacher Education.

Nawarathne, I. M. (2012). Reading interest of undergraduates in Sri Lanka. Jhotrothanhnien.comrnal of Arts, Science & Commerce.

NEA. (2004). Reading At Risk:A Survey of Literary Reading in America. NW Washington, USA: The Office of Research & Analysis, National Endowment for the Arts (NEA).

NEA. (2004). Lớn read or not to lớn read: A question of national consequence. NW Washington, USA: The Office of Research và Analysis, National Endowment for the Arts (NEA).

Oyewumi, O. O. & Ebijuwa, A. S. (2009). Reading Culture in An African University: Problems và Prospects. The Information Manager.

Pehlivan, A., Serin, O. Và Serin, N. B. (2010). Determine reading interests & habits of candidate teachers. Procedia Scocial & Behavioral Sciences.

Sangkaeo, S. (1999). Reading habits promotion in ASEAN libraries. 65th IFLA chotrothanhnien.comncil và general conferrence. Bangkok, Thailand.

Smith, M. C. Và Stahl, N. A. (1999). Adults" reading pratices & activities: age, educational & occupational effects. De
Kalb, IL 60115, USA: Northern Illinois University.

Smithies, M. (1983). Reading Habits at a Third World Technological University. Reading in a Foreign Language.

Soliman, M. M. (2009). The reading habits of medical students at Medical college King Saud University. Jhotrothanhnien.comrnal of Taibah University Medical Science.

Shotrothanhnien.comth African book development chotrothanhnien.comncil. (2006). National survey into the reading and book reading behavior of adult Shotrothanhnien.comth African. Cape Town, Shotrothanhnien.comth Africa: TNS Research Surveys (Pty) Ltd.

Wanjari, S. & Mahakulkar, V. (2011). Accessing reading habits of D.Ed Trainee Teachers. Indian Streams Research Jhotrothanhnien.comrnal .

Yusof, N. M. (2010). Influence of family factors on reading habits & interest among level 2 pupils in national primary school in Malasia. Procedia Social and behavioral Sciences.