Đến tháng 12/2018, ông Tuấn đã giữ chức vụ Phó Chánh thanh tra Sở Xây dựng được 8 năm 4 tháng.

Bạn đang xem: Quy định về hưởng thâm niên nghề thanh tra

Về vấn đề này, Luật sư Trần Văn Toàn, Văn chống luật sư Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Chánh thanh tra sở vị Giám đốc sở bổ nhiệm, miễn nhiệm, biện pháp chức sau thời điểm thống nhất với Chánh thanh tra tỉnh.

Phó Chánh thanh tra sở bởi Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Chánh điều tra sở. Phó Chánh thanh tra sở góp Chánh điều tra sở phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Chánh điều tra sở trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chế độ phụ cấp nghề thâm nám niên nghề thanh tra

Theo Khoản 4, Điều 1 Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BNV-BTC, chế độ phụ cấp thâm nám niên nghề quy định tại Thông tư này áp dụng đối với cán bộ, công chức vào biên chế xếp lương theo các ngạch hoặc các chức danh siêng ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thực hành án dân sự với kiểm lâm, trong đó gồm: Tổng Thanh tra và Phó Tổng Thanh tra, Chánh Thanh tra với Phó Chánh Thanh tra các cơ quan tiền Thanh tra đơn vị nước, điều tra viên (Thanh tra viên cao cấp, thanh tra viên chính, điều tra viên).

Mức phụ cấp thâm nám niên

Tại Điều 2 Thông tư nêu trên quy định, cán bộ, công chức quy định tại Điều 1 Thông tư này còn có thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư này đủ 5 năm (60 tháng) thì được hưởng phụ cấp thâm nám niên nghề bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt form (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

Thời gian làm cho việc tính hưởng phụ cấp

Theo Điểm a, Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 04/2009/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn thời gian làm cho việc được xếp lương theo một trong số ngạch hoặc chức danh của những chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, kiểm tra Đảng được tính hưởng phụ cấp rạm niên nghề (nếu bao gồm thời gian gián đoạn nhưng mà thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm nám niên nghề chưa hưởng trợ cấp bảo hiểm làng mạc hội một lần thì được cộng dồn).

Trường hợp công chức được bổ nhiệm chức vụ Chánh thanh tra sở, Phó Chánh điều tra sở được hưởng phụ cấp chức vụ quy định tại Mục 11.3 điều tra sở, ngành thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo(bầu cử, bổ nhiệm) trong số cơ quan nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Không thấy bao gồm quy định xếp lương đối với công chức giữ chức vụ, chức danh vào ngành thanh tra theo Bảng lương chức vụ, chức danh.

Có thể hiểu quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 04/2009/TTLT-BNV-BTC như sau: Công chức làm việc vào cơ quan lại thanh tra (gồm cả ngưởi giữ chức vụ Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra) có thời gian làm cho việc được xếp lương theo các ngạch thanh tra viên thì được tính là thời gian có tác dụng việc tính hưởng phụ cấp rạm niên nghề. Thời gian giữ chức vụ Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra nhưng xếp lương theo những ngạch công chức khác, ko phải là những ngạch thanh tra viên, thì thời gian đó ko được tính hưởng phụ cấp thâm nám niên nghề.

Cho đến thời điểm tháng 12/2018, ông Tuấn đã giữ chức vụ Phó Chánh điều tra Sở Xây dựng được 8 năm 4 tháng, trong đó gồm 5 năm 1 tháng được xếp lương ngạch không giống tương đương với ngạch thanh tra viên với 3 năm 3 tháng được xếp lương theo ngạch thanh tra viên.

Để bảo đảm quyền lợi mang đến công chức có thời gian giữ chức vụ vào ngành điều tra nhưng được xếp lương ngạch không giống tương đương, chưa bổ nhiệm cùng xếp lương theo những ngạch điều tra viên, luật sư mang đến rằng, đối với toàn bộ thời gian 8 năm 4 tháng ông Tuấn giữ chức vụ Phó Chánh thanh tra Sở, vào đó gồm 5 năm 1 tháng xếp lương ngạch tương đương với ngạch điều tra viên cùng 3 năm 3 mon xếp lương theo ngạch điều tra viên, cần được xem xét xem là thời gian làm cho việc tính hưởng phụ cấp thâm nám niên nghề.

*

thành phố hà nội 26° - 28°
Nhóm học sinh đánh giáo viên, cô giáo bị học trò tấn công: quá sốc và bẽ bàng!

Ví dụ:

Ông Nguyễn Văn A được tuyển dụng vào làm việc tại Văn phòng bộ C, lúc hết thời hạn tập sự được xếp lương vào ngạch chuyên viên từ ngày 01 tháng 10 năm 1985. Từ thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 1993 được cơ quan có thẩm quyền điều rượu cồn sang công tác tại Thanh tra bộ C, đôi khi được xếp lương vào ngạch thanh tra viên (mã số 04.025). Từ ngày 01 tháng 5 năm 2000 ông A được điều động sang công tác tại Vụ B thuộc cỗ C cùng được gửi sang ngạch nhân viên (mã số 01.003). Từ thời điểm ngày 01 mon 5 năm 2003 ông A được thuyên chuyển công tác đến làm việc tại kiểm toán nhà nước cùng được xếp lương vào ngạch truy thuế kiểm toán viên (mã số 06.043) cho tới nay. Tính đến ngày 01 tháng 01 năm 2009, thời gian thao tác làm việc được tính hưởng phụ cấp cho thâm niên nghề của ông A là 12 năm 6 tháng, bao gồm tổng các thời gian sau:

- thời hạn xếp lương sinh sống ngạch thanh tra viên (mã số 04.025) từ ngày 01 tháng 7 năm 1993 cho đến ngày 30 tháng tư năm 2000 là 6 năm 10 tháng;

- thời gian xếp lương sinh sống ngạch kiểm toán viên (mã số 06.043) từ thời điểm ngày 01 tháng 5 năm 2003 cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008 là 5 năm 8 tháng.

Như vậy, từ ngày 01 mon 01 năm 2009 ông A được xem hưởng 12% phụ cấp thâm niên nghề. Ông A hiện giữ lại chức Phó trưởng phòng sẽ xếp bậc 8 hệ số lương 4,65 ngạch truy thuế kiểm toán viên (mã số 06.043) và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo thông số 0,40. Mức chi phí phụ cấp thâm niên nghề của ông A được tính như sau:

Mức chi phí phụ cấp thâm niên nghề từ thời điểm tháng 01 đến tháng tư năm 2009 (mức lương tối thiểu chung 540.000 đồng/tháng) là: (4,65 + 0,40) x 540.000 x 12% = 327.240 đồng/tháng.

Mức tiền phụ cung cấp thâm niên nghề từ tháng 5 năm 2009 (mức lương buổi tối thiểu tầm thường 650.000 đồng/tháng) là (4,65 + 0,40) x 650.000 x 12% = 393.900 đồng/tháng.

2. Thời hạn không được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề, bao gồm:

a) thời gian tập sự;

b) thời gian thực hiện cơ chế công chức dự bị;

c) thời hạn làm các các bước xếp lương theo những ngạch hoặc chức vụ ngoài luật tại Điều 1 Thông tứ này;

d) Thời gian thao tác trong quân đội, công an với cơ yếu đuối không được xem hưởng phụ cấp thâm niên nghề;

đ) thời hạn nghỉ việc riêng không hưởng trọn lương thường xuyên từ 01 mon trở lên;

e) thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt vượt thời hạn theo nguyên tắc của điều khoản về bảo hiểm xã hội;

g) thời gian bị trợ thì đình chỉ công tác làm việc hoặc bị trợ thì giữ, tạm bợ giam để giao hàng cho công tác làm việc điều tra, tróc nã tố, xét xử.

Điều 4. Bí quyết chi trả phụ cấp và nguồn kinh phí

1. Phụ cung cấp thâm niên nghề được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng làm tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo đảm y tế.

2. Kinh phí thực hiện cơ chế phụ cấp thâm niên nghề (bao gồm cả việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế) do ngân sách chi tiêu nhà nước chi trả theo phân cấp giá thành hiện hành vào dự toán chi phí được phục vụ năm mang lại cơ quan, đối kháng vị.

Riêng năm 2009 các Bộ, cơ sở ngang Bộ, ban ngành thuộc chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc tw có văn bạn dạng gửi cỗ Tài chủ yếu tổng hợp báo cáo Thủ tướng chính phủ xem xét, xẻ sung.

Điều 5. Hiệu lực thực thi và trọng trách thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thực hành sau 45 ngày, tính từ lúc ngày ký ban hành.

2. Chế độ phụ cấp cho thâm niên nghề pháp luật tại Thông tư này được xem hưởng kể từ ngày 01 mon 01 năm 2009.

Cán bộ, công chức đã có được xếp lương theo các ngạch hoặc chức vụ chuyên ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm vẫn nghỉ hưu từ thời điểm ngày 31 mon 12 năm 2008 về bên trước ko thuộc đối tượng áp dụng Thông tứ này.

3. Cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức có trách nhiệm:

a) địa thế căn cứ vào thời gian thao tác làm việc theo hồ sơ cán bộ, công chức quyết định mức phụ cung cấp thâm niên nghề so với cán bộ, công chức nằm trong phạm vi làm chủ theo đúng dụng cụ tại Thông bốn này;

b) giải quyết truy lĩnh tiền phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức trong danh sách trả lương từ thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2009;

c) Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội để tiến hành trích nộp bổ sung cập nhật phần đóng bảo hiểm xã hội và bảo đảm y tế về tiền phụ cấp cho thâm niên nghề và kiểm soát và điều chỉnh lại nấc lương hưu so với cán bộ, công chức sẽ nghỉ hưu vào khoảng thời hạn từ ngày thứ nhất tháng 01 năm 2009 cho tới ngày Thông tư này còn có hiệu lực thi hành.

Trong quy trình thực hiện nếu gồm vướng mắc, những Bộ, ngành, địa phương phản ảnh về cỗ Nội vụ nhằm phối hợp với Bộ Tài chủ yếu nghiên cứu, giải quyết. 

BỘ TRƯỞ
NG BỘ TÀI CHÍNH (đã ký)Vũ Văn Ninh

BỘ TRƯỞ
NG BỘ NỘI VỤ (đã ký)Trần Văn Tuấn
Nơi nhận:- Thủ tướng, những Phó Thủ tướng chính phủ;- những Bộ, cơ sở ngang Bộ, cơ sở thuộc chính phủ;- công sở BCĐTW về phòng, phòng tham nhũng;- HĐND, UBND những tỉnh, TP trực nằm trong TW;- Văn phòng trung ương và những Ban Đảng ở Trung ương;- Văn phòng quản trị nước;- văn phòng Quốc hội;- tòa án nhân dân nhân dân về tối cao;- Viện Kiểm tiếp giáp nhân dân về tối cao;- kiểm toán Nhà nước;- UBTW chiến trường tổ quốc việt nam - cơ quan Trung ương những Đoàn thể;- Công báo, Cổng tin tức điện tử bao gồm phủ;- Cục chất vấn văn bản (Bộ bốn pháp);- bộ Nội vụ: cỗ trưởng, các Thứ trưởng và các Vụ, Cục, tổ chức triển khai thuộc Bộ;- Trang tin tức điện tử của bộ Nội vụ;- Trang thông tin điện tử của bộ Tài chính;- Lưu: VT, Vụ TL (BNV), Vụ (BTC)