Nếu bạn đang tìm tìm một khóa đào tạo và huấn luyện cơ bản về lập trình SQL để bước đầu học, thì trên đây là bài viết dành mang đến bạn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá về khóa học 'Nhập Môn thiết kế SQL Server' và số đông gì chúng ta cũng có thể học được từ khóa huấn luyện này.

Bạn đang xem: Tạo bảng sql sinh viên


*

SQL là ngôn ngữ truy vấn tài liệu được sử dụng để tầm nã cập, update và quản lý dữ liệu trong cơ sở tài liệu quan hệ. Đây là một trong những ngôn ngữ lập trình đặc biệt quan trọng nhất hiện nay, được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao hàm phát triển phần mềm, khoa học dữ liệu và so với dữ liệu. Bởi vì vậy, nếu bạn muốn bắt đầu học tập lập trình SQL, thì đấy là một kỹ năng rất là hữu ích và quan trọng cho bạn.

1. Quan niệm Cơ phiên bản Về Cơ Sở dữ liệu Quan Hệ

Trước khi bắt đầu học thiết kế SQL Server, các bạn cần nắm rõ về cơ sở dữ liệu quan hệ và những khái niệm liên quan. Cơ sở tài liệu quan hệ là một trong cách tổ chức dữ liệu trong khối hệ thống cơ sở dữ liệu, trong những số ấy các bảng tài liệu được links với nhau trải qua các quan liêu hệ. Mỗi bảng dữ liệu thay mặt cho một đối tượng người sử dụng hoặc một loại dữ liệu không giống nhau trong hệ thống.

1.1. Những Thực Thể trong Cơ Sở tài liệu Quan Hệ

Trong cơ sở dữ liệu quan hệ, có ba loại thực thể chính: thực thể, nằm trong tính và quan hệ.

- Thực thể (Entity): Đại diện đến một đối tượng người tiêu dùng hoặc một loại tài liệu trong hệ thống. Ví dụ: bảng “Sinh Viên” vào cơ sở tài liệu của một ngôi trường đại học.

- ở trong tính (Attribute): Là các điểm lưu ý của một thực thể, giúp xác định và phân biệt những thực thể với nhau. Ví dụ: trong bảng “Sinh Viên”, những thuộc tính có thể là “Mã sinh viên”, “Họ cùng tên”, “Ngày sinh”...

- quan hệ nam nữ (Relationship): Là quan hệ giữa các thực thể trong cơ sở dữ liệu. Ví dụ: một sinh viên hoàn toàn có thể thuộc về một khoa như thế nào đó, vì thế có mối quan hệ “Sinh Viên - Khoa” giữa hai bảng.

1.2. Những Khái Niệm đặc trưng Trong Cơ Sở tài liệu Quan Hệ

Trong cơ sở tài liệu quan hệ, có một số trong những khái niệm đặc trưng mà bạn phải hiểu rõ để rất có thể làm việc với dữ liệu hiệu quả.

- Primary Key (Khóa chính): Là nằm trong tính nhất được sử dụng để xác minh một phiên bản ghi trong bảng dữ liệu.

- Foreign Key (Khóa ngoại): Là trực thuộc tính được áp dụng để links giữa hai bảng tài liệu với nhau.

- Index (Chỉ mục): Là một cấu trúc dữ liệu được tạo nên để tăng tốc độ truy xuất tài liệu từ đại lý dữ liệu.

- View (Xem): là 1 trong những bảng ảo được tạo ra từ các bảng tài liệu có sẵn trong cơ sở dữ liệu, góp truy vấn dữ liệu tiện lợi hơn.

2. Cấu trúc Dữ Liệu vào SQL

Trước khi ban đầu viết các câu lệnh SQL, bạn cần làm rõ về cấu tạo dữ liệu trong SQL. Cấu tạo dữ liệu vào SQL bao hàm các nhân tố sau:

- Bảng (Table): Là một kết cấu dữ liệu chủ yếu trong SQL, được áp dụng để tàng trữ dữ liệu theo cách tổ chức triển khai của cơ sở dữ liệu quan hệ.

- các trường (Fields): Là những cột vào bảng dữ liệu, đại diện thay mặt cho các thuộc tính của thực thể tương ứng.

Xem thêm: 25 cuốn sách sinh viên nên đọc trước khi tốt nghiệp để không

- Các bạn dạng ghi (Records): Là những hàng vào bảng dữ liệu, thay mặt cho các đối tượng người sử dụng hoặc các loại dữ liệu khác nhau.

2.1. Chế tạo ra Bảng dữ liệu Trong SQL

Để tạo ra một bảng dữ liệu trong SQL, bạn có thể sử dụng câu lệnh CREATE TABLE. Ví dụ: để tạo thành bảng “Sinh Viên”, bạn có thể sử dụng câu lệnh sau:

CREATE TABLE Sinh
Vien ( Ma
SV INT PRIMARY KEY, Ho
Ten NVARCHAR(50), Ngay
Sinh DATE, Khoa
ID INT FOREIGN KEY REFERENCES Khoa(Khoa
ID));

Trong đó, Ma
SV là khóa chính của bảng, Ho
Ten và Ngay
Sinh là những thuộc tính của thực thể “Sinh Viên”, cùng Khoa
ID là khóa nước ngoài để liên kết với bảng “Khoa”.

2.2. Thêm tài liệu Vào Bảng trong SQL

Để thêm tài liệu vào bảng trong SQL, chúng ta có thể sử dụng câu lệnh INSERT INTO. Ví dụ: để thêm một sinh viên new vào bảng “Sinh Viên”, chúng ta cũng có thể sử dụng câu lệnh sau:

INSERT INTO Sinh
Vien (Ma
SV, Ho
Ten, Ngay
Sinh, Khoa

Trong đó, VALUES là tự khóa nhằm chỉ ra các giá trị phải thêm vào bảng.

2.3. Update Dữ Liệu trong Bảng vào SQL

Để cập nhật dữ liệu trong bảng vào SQL, bạn có thể sử dụng câu lệnh UPDATE. Ví dụ: để cập nhật thông tin của sinh viên có mã số 1, bạn có thể sử dụng câu lệnh sau:

UPDATE Sinh
Vien
SET Ho
Ten = “Nguyễn Thị B”, Ngay
SV = 1;

Trong đó, mix là trường đoản cú khóa nhằm chỉ ra những thuộc tính yêu cầu cập nhật, cùng WHERE là điều kiện để xác định phiên bản ghi phải cập nhật.

2.4. Xóa dữ liệu Trong Bảng trong SQL

Để xóa tài liệu trong bảng vào SQL, bạn cũng có thể sử dụng câu lệnh DELETE. Ví dụ: nhằm xóa tin tức của sinh viên có mã số 1, chúng ta cũng có thể sử dụng câu lệnh sau:

DELETE FROM Sinh
Vien
WHERE Ma
SV = 1;

Trong đó, FROM là tự khóa để chỉ ra rằng bảng nên xóa dữ liệu, cùng WHERE là đk để xác định phiên bản ghi nên xóa.


*

3. Những Câu Lệnh truy tìm Vấn tài liệu Trong SQL

Các câu lệnh truy hỏi vấn dữ liệu là mọi câu lệnh được sử dụng để truy tìm xuất dữ liệu từ cửa hàng dữ liệu. Trong khóa huấn luyện và đào tạo “Nhập Môn thiết kế SQL Server”, bạn sẽ được học các câu lệnh truy vấn tài liệu cơ phiên bản như SELECT, WHERE, ORDER BY...

3.1. Câu Lệnh SELECT

Câu lệnh SELECT được sử dụng để truy nã vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. Ví dụ: để mang tất cả thông tin của những sinh viên vào bảng “Sinh Viên”, bạn cũng có thể sử dụng câu lệnh sau:

SELECT * FROM Sinh
Vien;

Trong đó, * là từ bỏ khóa để chỉ ra toàn bộ các trực thuộc tính trong bảng.

3.2. Câu Lệnh WHERE

Câu lệnh WHERE được thực hiện để lọc tài liệu theo một điều kiện nào đó. Ví dụ: để lấy thông tin của sinh viên gồm mã số 1, bạn có thể sử dụng câu lệnh sau:

SELECT * FROM Sinh
Vien
WHERE Ma
SV = 1;

3.3. Câu Lệnh ORDER BY

Câu lệnh ORDER BY được áp dụng để thu xếp dữ liệu theo một trường như thế nào đó. Ví dụ: để mang thông tin của toàn bộ sinh viên vào bảng “Sinh Viên” và sắp xếp theo ngày sinh tăng dần, chúng ta có thể sử dụng câu lệnh sau:

SELECT * FROM Sinh
Vien
ORDER BY Ngay
Sinh ASC;

Kết Luận

Trong bài viết này, freetuts.net đã tò mò về những câu lệnh cơ phiên bản trong SQL như SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE... Với cách áp dụng chúng nhằm truy vấn, update và quản lý dữ liệu trong cửa hàng dữ liệu. Hy vọng bài viết này sẽ giúp đỡ bạn đạt được những kiến thức và kỹ năng cơ bản về SQL và rất có thể áp dụng vào công việc của mình.

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Cơ phiên bản về SQLSQL Database
SQL Table
Nhóm lệnh thao tác cơ bản
Mệnh đề vào SQLHoạt hễ SQL nâng cao
Ràng buộc vào SQLSQL Join
Hàm trong SQLTài liệu SQL tham khảo
CREATE Table trong SQL - chế tạo ra bảng vào SQL
Trang trước
Trang sau

Tạo một bảng về cơ bản bao có đặt tên mang lại bảng đó và xác định số cot với kiểu tài liệu của từng cot.

Lệnh CREATE TABLE trong SQL được thực hiện để chế tạo ra một bảng mới.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của lệnh CREATE TABLE trong SQL như sau:

CREATE TABLE ten_bang( kieu_du_lieu cot1, kieu_du_lieu cot2, kieu_du_lieu cot3, ..... Kieu_du_lieu cot
N, PRIMARY KEY( mot hoac nhieu cot ));CREATE TABLE là một trong từ khóa nói mang lại Database System hầu như gì bạn có nhu cầu làm. Vào trường hợp này, bạn muốn tạo một bảng mới. Thương hiệu hoặc định danh duy nhất mang đến bảng kia theo sau lệnh CREATE TABLE.

Sau đó, vào cặp dấu ngoặc đơn, chúng ta liệt kê phần định nghĩa cho mỗi cột trong bảng và từng kiểu dữ liệu cho nó. Chúng ta theo dõi lấy ví dụ như sau để hiểu hơn về tư tưởng này.


Ví dụ

Ví dụ sau sẽ tạo nên một bảng SINHVIEN với ID là khóa chính (primary key) với ràng buộc là NOT NULL chỉ rằng các trường này sẽ không thể là NULL trong lúc tạo các bản ghi vào bảng này.

SQL> CREATE TABLE SINHVIEN( ID INT NOT NULL, TEN VARCHAR (20) NOT NULL, TUOI INT NOT NULL, KHOAHOC CHAR (25) , HOCPHI DECIMAL (18, 2), PRIMARY KEY (ID));Bạn rất có thể kiểm tra xem bảng của người sử dụng đã được tạo thành công hay chưa bằng câu hỏi nhìn vào thông báo được hiển thị vì chưng SQL Server, nếu như không, chúng ta có thể sử dụng lệnh DESC như sau:

SQL> DESC SINHVIEN;+---------+---------------+------+-----+---------+-------+| Field | Type | Null | Key | default | Extra |+---------+---------------+------+-----+---------+-------+| ID | int(11) | NO | PRI | | || TEN | varchar(20) | NO | | | || TUOI | int(11) | NO | | | || KHOAHOC | char(25) | YES | | NULL | || HOCPHI | decimal(18,2) | YES | | NULL | |+---------+---------------+------+-----+---------+-------+5 rows in set (0.00 sec)Bây giờ, bạn có SINHVIEN bao gồm sẵn vào Database của mình, và chúng ta cũng có thể sử dụng để lưu giữ những thông tin cần thiết liên quan liêu tới sinh viên.