Học sinh, sinh viên dân tộc bản địa thiểu số vô cùng ít fan được hưởng trọn mức cung cấp học tập năm học 2023-2024 là bao nhiêu? thắc mắc của anh Đ.T sinh hoạt Long An.

Bạn đang xem: Chính sách hỗ trợ sinh viên dân tộc thiểu số


*
Mục lục bài viết

Học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số hết sức ít tín đồ được tận hưởng mức cung ứng học tập năm học 2023-2024 là bao nhiêu?

Căn cứ theo phép tắc tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 57/2017/NĐ-CP nguyên lý như sau:

Chính sách hỗ trợ học tập1. Nấc hỗ trợ:a) Trẻ mẫu mã giáo dân tộc thiểu số khôn cùng ít fan học tại những cơ sở giáo dục đào tạo mầm non thừa hưởng mức cung ứng học tập bằng 30% nút lương cơ sở/trẻ/tháng.b) học viên dân tộc thiểu số vô cùng ít tín đồ học tại những trường tiểu học, trường trung học tập cơ sở, trường trung học nhiều được hưởng mức cung ứng học tập bởi 40% mức lương cơ sở/học sinh/tháng.c) học viên dân tộc thiểu số khôn xiết ít bạn học tại các trường phổ thông dân tộc bản địa bán trú hoặc là học viên bán trú học tại trường đa dạng công lập có học sinh bán trú thừa hưởng mức cung ứng học tập bởi 60% nút lương cơ sở/học sinh/tháng.d) học viên dân tộc thiểu số vô cùng ít fan học tại những trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú được hưởng mức cung cấp học tập bởi 100% mức lương cơ sở/học sinh/tháng.đ) học sinh sinh viên dân tộc thiểu số khôn cùng ít bạn học tại các trường, khoa dự bị đại học, những cơ sở giáo dục đào tạo đại học, cơ sở giáo dục công việc và nghề nghiệp được tận hưởng mức cung ứng học tập bởi 100% mức lương cơ sở/người/tháng....

Ngoài ra, tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 24/2023/NĐ-CP chính sách về nấc lương cơ sở hiện giờ là: 1.800.000 đồng/tháng.

Như vậy, mức hỗ trợ học tập năm học tập 2023-2024 so với học sinh dân tộc bản địa thiểu số rất ít người được pháp luật như sau:

- học sinh dân tộc thiểu số khôn cùng ít bạn học tại các trường đái học, ngôi trường trung học cơ sở, ngôi trường trung học càng nhiều được hưởng mức cung cấp học tập bằng 40% mức lương cơ sở/học sinh/tháng, tức đang là 720.000 đồng/học sinh/tháng.

- học sinh dân tộc thiểu số rất ít tín đồ học tại các trường phổ thông dân tộc bán trú hoặc là học sinh bán trú học tập tại trường càng nhiều công lập có học viên bán trú được hưởng mức cung cấp học tập bởi 60% nút lương cơ sở/học sinh/tháng, tức vẫn là 1.080.000 đồng/học sinh/tháng.

- học viên dân tộc thiểu số vô cùng ít tín đồ học tại các trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú thừa kế mức cung ứng học tập bằng 100% nút lương cơ sở/học sinh/tháng, tức đã là 1.800.000 đồng/học sinh/tháng.

- học tập sinh, sinh viên dân tộc bản địa thiểu số cực kỳ ít fan học tại những trường, khoa dự bị đại học, các cơ sở giáo dục và đào tạo đại học, đại lý giáo dục công việc và nghề nghiệp được hưởng trọn mức cung ứng học tập bởi 100% mức lương cơ sở/người/tháng, tức sẽ là 1.800.000 đồng/học sinh/tháng.

*

Học sinh, sinh viên dân tộc bản địa thiểu số hết sức ít bạn được tận hưởng mức cung cấp học tập năm học 2023-2024 là bao nhiêu?

Học sinh, sinh viên thuộc dân tộc bản địa nào thì được áp dụng cung ứng học tập đối với dân tộc thiểu số khôn xiết ít người?

Căn cứ theo vẻ ngoài tại Điều 2 Nghị định 57/2017/NĐ-CP hiện tượng về đối tượng áp dụng cung cấp học tập đối với dân tộc thiểu số như sau:

Đối tượng áp dụng1. Trẻ mẫu mã giáo, học sinh, sinh viên trực thuộc 16 dân tộc có số dân bên dưới 10.000 người: Cống, Mảng, Pu Péo, đê mê La, Cờ Lao, bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ (sau đây gọi là dân tộc bản địa thiểu số siêu ít người).2. Những cơ sở giáo dục, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến vấn đề thực hiện chính sách ưu tiên tuyển sinh và cung cấp học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên những dân tộc thiểu số hết sức ít người.

Như vậy, căn cứ theo phương tiện nêu trên thì học sinh, sinh viên trực thuộc 16 dân tộc có số dân dưới 10.000 người: Cống, Mảng, Pu Péo, yêu thích La, Cờ Lao, ba Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ thì được áp dụng hỗ trợ học tập so với dân tộc thiểu số không nhiều người.

Phương thức bỏ ra trả cung ứng học tập so với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít tín đồ được quy định như thế nào?

Căn cứ tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 57/2017/NĐ-CP nguyên lý như sau:

Trình tự, thời gian xét chú ý và phương thức bỏ ra trả cung ứng học tập...2. Thủ tục chi hỗ trợ học tập:a) những cơ sở giáo dục và đào tạo công lập bỏ ra trả tiền cung ứng học tập thẳng cho phụ huynh (hoặc tín đồ chăm sóc) trẻ chủng loại giáo, đến học sinh, sinh viên. Việc chi trả thực hiện theo tháng.b) Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo, Phòng giáo dục và Đào tạo, chống Lao cồn - thương binh và Xã hội chi trả tiền hỗ trợ học tập thẳng cho phụ huynh (hoặc fan chăm sóc) trẻ chủng loại giáo; học tập sinh, sinh viên hoặc thông qua bố mẹ học sinh, sv thuộc những cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập. Tùy nằm trong vào điều kiện thực tế của đối tượng người sử dụng được hưởng, việc chi trả có thể thực hiện nay theo mon hoặc theo quý.

Theo đó, phương thức đưa ra trả cung cấp học tập đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số hết sức ít tín đồ được phép tắc như sau:

- các cơ sở giáo dục đào tạo công lập đưa ra trả tiền cung cấp học tập thẳng cho bố mẹ (hoặc bạn chăm sóc) trẻ mẫu giáo, mang đến học sinh, sinh viên. Câu hỏi chi trả triển khai theo tháng.

- Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo, Phòng giáo dục và Đào tạo, chống Lao đụng - yêu thương binh cùng Xã hội bỏ ra trả tiền cung ứng học tập thẳng cho cha mẹ (hoặc fan chăm sóc) trẻ mẫu giáo; học sinh, sv hoặc thông qua bố mẹ học sinh, sv thuộc các cơ sở giáo dục đào tạo ngoài công lập.

*Lưu ý: Tùy thuộc vào điều kiện thực tiễn của đối tượng người tiêu dùng được hưởng, câu hỏi chi trả cung cấp học tập rất có thể thực hiện theo tháng hoặc theo quý.

Xem thêm: Cách Tạo Bảng Sinh Viên Sql 1: Tạo Cơ Sở Dữ Liệu Và Các Bảng

(hotrothanhnien.com.vn) - Theo Bộ Gi&#x
E1;o dục v&#x
E0; Đ&#x
E0;o tạo, từ th&#x
E1;ng 7/2017- 7/2022, đ&#x
E3; c&#x
F3; 104.219 lượt trẻ em, học sinh, sinh vi&#x
EA;n d&#x
E2;n tộc thiểu số rất &#x
ED;t người được thụ hưởng ch&#x
ED;nh s&#x
E1;ch hỗ trợ học tập.Khẳng định tính nhân văn, ưu việt

Nhờ đó, các chế độ ưu tiên tuyển chọn sinh và cung ứng học tập so với 16 dân tộc bản địa thiểu số hết sức ít người đã được triển khai nghiêm túc, hiệu quả.

Sau 5 năm thực hiện, Nghị định số 57 đã khẳng định tính nhân văn, ưu việt với sự thân mật của Đảng, đơn vị nước đối với đồng bào dân tộc bản địa thiểu số siêu ít người.

Theo đó, 100% trẻ nhỏ mẫu giáo dân tộc thiểu số khôn xiết ít người có nguyện vọng được học tại những trường mầm non, trường, lớp mẫu mã giáo công lập; 100% học sinh dân tộc thiểu số hết sức ít bạn được theo học những cấp học diện tích lớn tại các trường phổ thông dân tộc bản địa bán trú và những trường càng nhiều công lập.

Khi tốt nghiệp trung học các đại lý và trung học phổ thông, các em được sắp xếp theo học các bậc học tập cao hơn cân xứng với nguyện vọng cá thể và chuyên môn học tập.

Chính sách cung cấp học tập được thực hiện bảo đảm đúng đối tượng người dùng và đầy đủ định mức

Các chế độ hỗ trợ học tập đối với học sinh dân tộc bản địa thiểu số hết sức ít fan được thực hiện đảm bảo an toàn đúng đối tượng người tiêu dùng và đủ định mức.

Từ tháng 7/2017 đến tháng 7/2022, đã bao gồm 104.219 lượt trẻ em, học tập sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người được thụ hưởng chế độ hỗ trợ học tập.

Cũng theo Bộ giáo dục và Đào tạo, để tháo dỡ gỡ phần đa khó khăn, thực hiện các cơ chế hỗ trợ tác dụng hơn đến trẻ em, học sinh, sinh viên các dân tộc thiểu số hết sức ít người nhằm rút ngắn khoảng cách phát triển về giáo dục và đào tạo và đào tạo, trong thời gian tới cùng với vấn đề thực hiện giỏi các chính sách hiện hành cần thường xuyên rà soát, trả thiện các cơ chế, bao gồm sách tương xứng với thực tiễn nhằm mục tiêu tạo điều kiện cực tốt để phát triển giáo dục và đào tạo so với các dân tộc bản địa thiểu số khôn cùng ít người.

Bên cạnh đó, thanh tra rà soát mạng lưới trường, lớp cơ sở giáo dục và đào tạo vùng dân tộc bản địa thiểu số cùng miền núi. Tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ giáo dục đối với trẻ em, học sinh dân tộc thiểu số khôn xiết ít người, phối hợp với tăng tốc kiểm tra, giám sát và truyền thông các chính sách thuộc nghành nghề dịch vụ giáo dục và đào tạo vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Hỗ trợ học tập học sinh, sinh viên thuộc 16 dân tộc bản địa thiểu số vô cùng ít người

Theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP, đối tượng người dùng áp dụng là trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên ở trong 16 dân tộc bản địa có số dân bên dưới 10.000 người: Cống, Mảng, Pu Péo, đam mê La, Cờ Lao, tía Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ (dân tộc thiểu số rất ít người).

Về cơ chế ưu tiên tuyển chọn sinh, trẻ mẫu giáo, học tập sinh, sinh viên dân tộc thiểu số hết sức ít fan được ưu tiên vào học tập tại các cơ sở giáo dục tương xứng theo nguyện vọng.

Cụ thể, trẻ mẫu giáo được học tập tại các trường mầm non; trường, lớp mẫu giáo công lập; học viên tiểu họcđược học tại những trường phổ thông dân tộc bán trú, trường tiểu học; học sinh chấm dứt chương trình tiểu học tập được vào học tại các trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường trung học tập cơ sở; học sinh xuất sắc nghiệp trung học cơ sở được tuyển trực tiếp vào học tập tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và công việc đào tạo chuyên môn sơ cung cấp và trung cấp; học sinh xuất sắc nghiệp trung học phổ thông được xét tuyển trực tiếp vào học tập tại các trường, khoa dự bị đại học, các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở giáo dục và đào tạo nghề nghiệp.


*

Học sinh dân tộc bản địa thiểu số rất ít người học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú thừa kế mức cung ứng học tập bằng 100% mức lương cơ sở/học sinh/tháng.

Chính sách cung ứng học tập

Về chế độ hỗ trợ học tập tập, trẻ mẫu giáo dân tộc bản địa thiểu số hết sức ít người học tại những cơ sở giáo dục đào tạo mầm non thừa kế mức hỗ trợ học tập bởi 30% nút lương cơ sở/trẻ/tháng.

Học sinh dân tộc bản địa thiểu số rất ít bạn học tại các trường tiểu học, ngôi trường trung học tập cơ sở, ngôi trường trung học đa dạng được tận hưởng mức cung ứng học tập bởi 40% mức lương cơ sở/học sinh/tháng.

Học sinh dân tộc bản địa thiểu số rất ít bạn học tại những trường phổ thông dân tộc bản địa bán trú hoặc là học viên bán trú học tập tại trường phổ quát công lập có học viên bán trú được hưởng mức cung cấp học tập bằng 60% nút lương cơ sở/học sinh/tháng.

Học sinh dân tộc thiểu số khôn cùng ít tín đồ học tại những trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú thừa hưởng mức cung ứng học tập bằng 100% mức lương cơ sở/học sinh/tháng.

Học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số siêu ít người học tại các trường, khoa dự bị đại học, những cơ sở giáo dục đào tạo đại học, đại lý giáo dục công việc và nghề nghiệp được hưởng trọn mức hỗ trợ học tập bởi 100% nút lương cơ sở/người/tháng.

Thời gian được hưởng cung ứng 12 tháng/năm cho đối tượng người sử dụng có thời gian học đủ 9 tháng/năm trở lên; ngôi trường hợp đối tượng người sử dụng học không đủ 9 tháng/năm thì thừa hưởng theo thời gian học thực tế.

Học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số hết sức ít tín đồ học tại những trường, khoa dự bị đại học, những cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục đào tạo nghề nghiệp, giả dụ học đôi khi ở những khoa trong và một cơ sở giáo dục đào tạo hoặc học ở nhiều cơ sở giáo dục khác nhau thì chỉ được hưởng cung cấp một lần. Trường hòa hợp học sinh, sinh viên bị xong học thì thời gian xong học không thừa kế hỗ trợ. Trường đúng theo học sinh, sv bị buộc thôi học tập thì thôi hưởng chế độ hỗ trợ ngay sau thời điểm thôi học.

Trường thích hợp trẻ chủng loại giáo, học tập sinh, sv thuộc đối tượng người sử dụng được tận hưởng nhiều chính sách hỗ trợ cùng đặc thù thì chỉ thừa hưởng một cơ chế với mức hỗ trợ cao nhất.