Đi trễ

Đã vào tiết học, Tèo lúc này mới bước vào cổng trường. Bác bảo vệ kêu lại và hỏi:
 
– Tại sao con đi trễ?    
 
Tèo:
 
– Ước mơ của con là làm thầy hiệu trưởng.
 
Bảo vệ:
 
– Tôi hỏi tại sao lại đi trễ cơ mà?
 
Tèo:
 
– Vậy bác khi nào thấy thầy hiệu trưởng đi sớm chăng??
!!!!
Sưu tầm

Share This Post: