Primary Menu
Secondary Menu

Đoàn Thanh niên nhận ủy thác vốn vay ưu đãi của NHCSXH trên 26.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2019

Đoàn Thanh niên nhận ủy thác vốn vay ưu đãi của NHCSXH trên 26.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2019

(CTG) Sáng nay 16/7/2019, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 chương trình liên tịch giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và NHCSXH. Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn và bà Trần Lan Phương, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH dự và chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết.

Theo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 (tính đến ngày 30/6/2019), tổng dự nợ vốn ủy thác trong hệ thống Đoàn TN là trên 26.5878 tỷ đồng, tăng 2.928 tỷ đồng sô với cùng kỳ năm 2018, tăng 1.753 tỷ đồng so với cuối năm 2018. Trong đó, tỷ lệ quản lý ủy tháng của hệ thống Đoàn TN trong tổng dư nợ ủy thác của NHCSXH chiếm 13,45%. Dư nợ ủy thác tập trung vào các chương trình cho vay như: Cho vay hộ nghèo là 6.044 tỷ đồng; vay hộ cận nghèo là 4.200 tỷ đồng; vay nước sạch, vệ sinh môi trường là 3.806 tỷ đồng; cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn là 3.747 tỷ đồng…

Bên cạnh đó, toàn Đoàn cũng đang quản lý 24.752 Tổ TK&VV tăng đáng kể so với năm 2018. Con số này biến đống lớn giữa các tỉnh, thành đoàn như: Nghệ An quản lý 1121 tổ; Sơn La quản lý 979 tổ; An Giang quản lý 808 tổ… Quy mô dự nợ của Tổ có xu hướng tăng, bình quân đạt trên 1.074 triệu đồng/tổ. Cùng với đó, số dự nợ NHCSXH do tổ chức Đoàn quản lý đạt 885.900 hộ, tăng gần 5.000 hộ so với cuối năm 2018. Qua đó, thể hệ rõ vị trí, vai trò và vị thế của tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị – xã hội ngày càng được đánh giá cao…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đề xuất với NHCSXH ưu tiên nguồn vốn hỗ trợ thanh niên trong phong trào khởi nghiệp, triển khai cho vay theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 9/7/2015 của Chính phủ; bổ sung và tăng nguồn vốn vay cho Quỹ 120 để hỗ trợ các bạn đoàn viên, thanh niên nông thôn; NHCSXH cần tăng cường phố hợp với các tỉnh, thành đoàn tập huấn công tác sử dụng vốn vay, cũng như nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn; tăng cường hỗ trợ và ưu tiến vốn vay cho thanh niên dân tộc, tôn giáo, thanh niên yếu thế và thanh niên hoàn lương có cơ hội phát triển kinh tế….

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn cho biết, từ những kết quả mà tổ chức Đoàn đã đạt được trong hoạt động ủy thác vốn vay ưu đãi 6 tháng đầu năm 2019 có thể khẳng định Chương trình liên tịch giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và NHCSXH đã mang lại hiệu quả thiết thực cho đoàn viên, thanh niên trong hỗ trợ phát triển kinh tế.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, anh Nguyễn Anh Tuấn đề nghị, Ban TN Nông thôn phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ TN Nông thôn tham mưu văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc củng cố nâng cao chất lượng, hoạt động tín dụng ủy thác; yêu cầu các tỉnh, thành đoàn thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm tra, giám sát theo kế hoạch của Ban Quản trị Hội đồng Quản trị và có báo cáo gửi về Trung ương Đoàn; Trung tâm Hỗ trợ TN Nông thôn tham mưu, phối hợp với NHCSXH thành lập tổ kiểm tra, giám sát đề thực hiện nhiệm vụ nắm tình hình, trực tiếp xuống các tỉnh có dự nợ quá hạn cao để có những giải pháp phù hợp…

Bên cạnh đó, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn cho rằng, hai bên cần cần tăng cường công tác tập huấn, trang bị thông tin, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn tại cơ sở về việc hỗ trợ, giúp đỡ đoàn viên, thanh niên vay vốn ủy thác; Đoàn Thanh niên tiếp tục phối hợp với NHCSXH, chính quyền địa phương thực hiện tốt sơ kết Chỉ thị số 40 và Cuộc thi tìm hiểu về Chỉ thị số 40 về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; đẩy mạnh hoạt động truyền thông tới các cơ quan báo chí, nhất là báo chí của Đoàn thông qua các mô hình, gương thanh niên vươn lên thoát nghèo thông qua vay vốn ủy thác của Đoàn…

Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Trần Lan Phương đánh giá cao những kết quả đạt được trong hoạt động ủy thác vốn vay ưu đãi của Đoàn Thanh niên trong 6 tháng đầu năm.

Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Trần Lan Phương đánh giá cao những kết quả đạt được trong hoạt động ủy thác vốn vay ưu đãi của Đoàn Thanh niên trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời cho biết, hoạt động ủy thác vốn vay ưu đãi của NHCSXH còn mang ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, vì vậy việc thực hiện ủy thác vốn vay ưu đãi đã nâng cao vai trò và vị thế của Đoàn Thanh niên trong các hoạt động kinh tế – xã hội của đất nước.

Phó Tổng Giám đốc NHCSXH cho rằng, các cấp bộ Đoàn cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với chi nhánh ngân hàng CSXH nơi cho vay trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả tín dụng, đảm bảo an toàn cho hoạt động giao dịch tại chỗ; phối hợp với chính quyền các địa phương tiến hành rà soát kỹ các hộ cho vay, đảm bảo việc cho vay đúng đối tượng, đúng quy trình…


Theo BBT

Share This Post:

Style Switcher

Predefined Colors

Background Image

Reset